Jatkokehitys on järjestelmällistä ja harkittua verkkopalvelun kehitystä, jolla taataan verkkopalvelun toimivuus ja asiakaskeskeisyys. Jatkokehityksellä voimme varmistaa, että digitaalinen palvelusi kehittyy liiketoiminnan kanssa käsi kädessä.

Mitä jatkokehitys mahdollistaa?

Jatkuvan kehityksen mallissa Exove allokoi asiakkaalle oman suunnittelu- ja teknisen tiimin sekä oman projektipäällikön. Jatkokehitys mahdollistaa järjestäytyneen tavan verkkopalvelun kehitykseen tulevaisuutta silmällä pitäen. Tarjoamme sekä ammattitaitomme että näkemyksellisyytemme digitaalisten palveluiden kehitykseen.

Ketä jatkokehitys palvelee?

Jatkokehitys palvelee yrityksiä ja organisaatioita, jotka kaipaavat verkkopalvelunsa kehitystä. Jatkokehitysmallissa pidetään huolta jo olemassa olevista palveluista vieden ne seuraavalle tasolle. Kuten kaikessa tekemisessämme, asetamme loppukäyttäjän keskiöön ja kehitämme palveluista parempia versioita. Kun jatkokehitystä tehdään systemaattisesti, palvelu ei vanhene ja sen elinkaarta pystytään pidentämään.

Kaipaatko apua jatkokehitykseen liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ?