VTT

VTT: Käyttäjälähtöisyys verkkosivuston uudistuksen pohjana

Maailma muuttuu ja yritysten täytyy muuttua sen mukana. Asiakkaan näkökulmasta VTT on aina nähty innovatiivisena tutkimusorganisaationa, jolla on maailman kärkiluokkaan kuuluvat huippuosaajat. VTT:n verkkosivusto ei kuitenkaan palvellut tärkeitä sidosryhmiä toivotulla tavalla. Palvelutarjonta on laaja ja vastauksien sekä palveluiden löytäminen verkkosivustolta oli käyttäjälle haastavaa.

Tärkein tavoite projektille oli VTT:n verkkosivuston uudistaminen käyttäjälähtöiseksi palvelukanavaksi. Laadukas tekninen toteutus, älykkäät sisältöratkaisut, moderni käyttäjäkokemus, joustava sisällönhallintajärjestelmä sekä integraatiomahdollisuudet olivat tavoitteita, jotka tuli ottaa huomioon projektissa. Verkkosivustolla oli tärkeää saada välitettyä VTT:n ainutlaatuinen kyky ja osaaminen ratkoa globaalejakin haasteita. Globaaleihin haasteisiin löydettyjen ratkaisujen avulla VTT saa tuotua asiakkailleen uusia mahdollisuuksia sekä kestävää kasvua. VTT halusi verkkosivustostaan entistä käyttäjäkeskeisemmän pyrkimällä tunnistamaan käyttäjän kiinnostuksen kohteet sekä keräämällä ja järjestämällä heille asiaankuuluvaa tietoa joko asiakkaan toimialan, ajankohtaisten aiheiden tai tutkimusosaamisen mukaan. Projekti toteutettiin yhteistyössä Exove Design Oy:n kanssa.

Verkkosivuston uudistus

Verkkosivusto tarjoamaan parempaa käyttäjäkokemusta

Verkkosivuston uudistuksella saatiin asetetut mittarit nousujohdanteisiksi: Ensimmäisten kuukausien aikana saavutettavuus nousi 84 % ja konversiot 586 %. Myös istuntojen kestot sekä vierailtujen sivujen määrät yhden istunnon aikana lisääntyivät.

VTT

Uudella verkkosivustolla saatava tieto on selkeästi järjestelty sekä rakennettu helposti luettavaan muotoon. Vierailija löytää koko ajan toinen toistaan mielenkiintoisempaa luettavaa. Sivusto on rakennettu niin, että VTT voi jatkuvasti kehittää yhteensopivuutta vierailijan sekä tarjolla olevan sisällön välillä.

Tiimeillä on selvästi hyvä yhteishenki ja kivaa töitä tehdessä. Arvostamme tätä paljon ja työn jälkikin on näin varmasti parempaa! Mitä toivomme lisää Exovelta on näkemyksiä, kuinka he toteuttaisivat ja kehittäisivät asioita. Avointa pallottelua ja ajatustenvaihtoa pelkästään tarpeisiin vastaamisen sijasta.

Hanna Holm, VTT

Sisältötyöpaja tukemaan satojen palvelusivujen yhdistämistä asiakaslähtöisemmäksi

Tavoitteena oli saada VTT:n verkkosivusto palvelemaan asiakkaita paremmin sekä taata heille ennennäkemätön käyttäjäkokemus. Jotta tähän päästäisiin, tuli VTT:n uudistaa koko verkkokonseptinsa mukaan lukien kaikki verkkosivustolla olevat sisällöt. Heillä oli yli 600 palvelusivua, jotka tuli muokata asiakkaille ymmärrettävään muotoon. Näin ollen lähestyminen aloitettiin sisältötyöpajoilla, joihin osallistui yli 150 ihmistä ympäri organisaation luomaan ja kirjoittamaan palvelukuvauksia sekä muuta korkealaatuista sisältöä uudelle verkkosivustolle. Jokaista työpajaa kohden seurasi henkilökohtainen kirjoitusklinikka, jossa viimeisteltiin tekstit yhdessä sisällöntuottajien ja SEO-asiantuntijoiden kanssa. Tämän lähestymistavan tuloksena luotiin konsepti- ja palvelukortteja monipuolisen sisällöntuotannon hallintaan ja lopulta palvelemaan loppuasiakkaan tarpeita ja toiveita.

VTT teki perusteellista työtä valmistellessaan uuden verkkopalvelun käyttöönottoa. Varhainen konseptityö oli kommunikoitu sisäisesti vahvistamaan markkinointitiimin luottamusta ja varmuutta viedä uudistusta eteenpäin. Ylimmän johdon vihreä valo projektille sekä sisäinen projektitiimi antoivat vauhtia sujuvalle toteutukselle.

VTT

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on paras pohja erinomaisen käyttäjäkokemuksen luomiselle

Konseptin ja loppupalvelun toimittamikseksi Exove-tiimi esitteli raamit nykyaikaiselle suunnittelumallille sekä lean startup -kehitysmenetelmille. Näiden mallien ja menetelmien avulla saavutettiin korkealaatuista palvelukehitystä, jonka rinnalla toimi avoimeen lähdekoodiin perustuva Drupal-sisällönhallintajärjestelmä. Palvelu toteutettiin ja suunniteltiin tavalla, joka palveli asiakkaita parhain mahdollisin keinoin. Ominaisuudet suunniteltiin niin, että niiden odotettiin tuottavan asiakkaalle lisäarvoa – jos ominaisuus ei tuonut lisäarvoa käyttäjille, se jätettiin projektin ulkopuolelle. Vastaavasti kun ominaisuus paransi käytettävyyttä, käyttökokemusta tai saavutettavuutta, se otettiin huomioon kehitysprosessissa.

Oli ensiarvoisen tärkeää ymmärtää loppukäyttäjien tarpeita, jotta uudelle palvelulle voitaisiin luoda erinomainen käyttökokemus. Avain menestykseen oli eri sidosryhmien (VTT: ltä, muilta yrityksiltä ja loppukäyttäjiltä) mukaan ottaminen kehitysprosessiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, käytetty hallintamalli varmistaa sisällön ja konseptin jatkuvan kehityksen, joka johtaa parempaan kykyyn tarjota oikeanlaista sisältöä oikeanlaisille asiakkaille sekä muille sidosryhmille nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteiden mittaaminen auttoi varmentamaan muutoksesta saavutettuja tuloksia

Maailmassa, jossa kaikki muuttuu, tavanomaiset ratkaisut eivät enää riitä. VTT kurottaa korkeammalle ja syvemmälle samanaikaisesti kaikissa missioissaan eikä tämä palvelu ollut siinä poikkeus. Uusi verkkopalvelu tarjoaa käsityksen siitä, kuinka VTT: n palvelut sitoutuvat ratkaisemaan yhteiskunnan suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta.

Tyytyväisempien asiakkaiden lisäksi VTT:llä oli useita mitattavia tavoitteita uudella verkkosivustolla, joita he vertasit vanhalta verkkosivustolta saatuihin tuloksiin. Ensimmäisten kuukausien aikana julkistuksen jälkeen saavutettavuus nousi 84 % ja konversiot 586 %. Myös istuntojen kestot sekä vierailtujen sivujen määrät yhden istunnon aikana lisääntyivät. Näin ollen kaikki asetetut mittarit näyttivät ja näyttävät edelleen osoittavan ylöspäin.

On ollut ilo huomata Exoven aito kiinnostus VTT:tä kohtaan ja innostus projektista. Lisäksi minulla on ollut koko ajan täysi luotto täsmälliseen projektinhallintaan!

Hanna Holm, VTT

Lisäksi moni yritys oli osallisena tässä isossa projektissa: Fjord, Miltton, North Patrol ja Oikio yhdessä Exoven ja VTT:n kanssa tähdäten kaikki samaan tavoitteeseen – Beyond the Obvious.

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT on valtion omistama ja hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö.

Tilaa uutiskirjeemme!

Voit olla rauhassa – emme spämmää ystäviämme

Lisää asiakastarinoitamme