Exoven vastuullisuuskompassi näyttämässä tietä vastuullisempaan tulevaisuuteen

Olemme kehittäneet vastuullisuusohjelman – Vastuullisuuskompassin – joka ohjaa sisäisiä ja ulkoisia toimintatapojamme sekä sosiaalisen että ympäristövastuun saralla.

Haluamme edistää vastuullisuuttamme luomalla ja kehittämällä parhaita käytäntöjä alallemme.

Vastuullisuuskompassissamme on neljä suuntaa

Nämä neljä suuntaa kattavat vaikutuksemme sisäisesti, ja ulkoisesti asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

 • 1

  Vastuullinen palvelumuotoilu ja -kehitys

 • 2

  Sosiaalinen vastuullisuus

 • 3

  Ympäristövastuu

 • 4

  Vastuullinen hallinto

Vastuullinen palvelumuotoilu ja -kehitys

Vastuullinen palvelumuotoilu ja -kehitys sisältää työtapamme asiakkaidemme kanssa ja luonnollisesti lopputuotteen eli digitaalisen palvelun. Haluamme viedä prosessimme ja valmiit palvelut vastuullisemmiksi sekä sosiaalisen että ympäristövastuun ostalta. Paraikaa olemme kehittämässä vastuullisen suunnittelun muistilistaa sekä arvioimassa kehitysprosessiamme, jonka pohjalta voimme parantaa entisestään.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus kattaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden parhaita käytäntöjä. Digitaalisten palveluiden osalta saavutettavuus on nostettu myös yhdeksi sosiaalisen vastuullisuuden alueeksi. Exovella on vastuuta myös yhteisössään, mikä näkyy esimerkiksi uusien ammattilaisten kasvattamisessa trainee-ohjelmassamme.

Ympäristövastuu

Exoven ympäristövastuu koostuu universaalisti todetuista suurista haasteista kuten hiilijalanjälki, kiertotalous ja biodiversiteetti. Haluamme näyttää tietä ja toimia tieteeseen pohjautuvien parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Alamme tarjoamaan oletusarvoisesti planeettamme kannalta vastuullisia valintoja esimerkiksi tapahtumien tarjoiluissa ja toimistoillamme. Tuemme myös exovelaisia tekemään kestäviä valintoja omassa arjessaan.

Luomme vaikutusta merkityksellisten kumppanuuksien kanssa

Exove on osa Green ICT -ekosysteemiä

Green ICT -hanke kasvattaa ilmastotietoisuutta IT-alalla ja kiihdyttää vähähiilisten digitaalisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa Helsinki-Uusimaan alueella. Vastuullisuusjohtajamme Anna Savisaari osallistui Green ICT- webinaariin keskustellen vastuullisesta palvelumuotoilusta.

Katso webinaaritallenne tai tutustu Green ICT-hankkeeseen tarkemmin hankkeen omilla sivuilla.

Vastuullinen hallinto

Haluamme kulttuurimme tukevan muutoshalukkuutta. Exoven Code of Conduct tulee tukemaan vastuullisuustavoitteita. Entistä kattavammat työterveyspalvelut tukevat exovelaisten hyvinvointi arjessa, ja uusi uramalli antaa suuntaa ura- ja palkkakehitykselle avoimesti.

Avoimuus on yksi arvoistamme, ja haluamme jakaa oppimaamme ja konkreettisia saavutuksiamme avoimesti. Olemme myös antaneet vastuullisuuslupauksen, joka osoittaa, mitä toimenpiteitä teemme vastuullisuuden hyväksi ja joka ohjaa meitä toimintamme kehittämisessä. Kompassin sisältö ja tavoitteet tullaan avaamaan tarkemmin sivuillemme myöhemmin.

Vastuullisuusraportti 2022

Raportti tiivistää vuosittain tehtyjä toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Exovella aloitimme vastuullisuusraportoinnin vuodesta 2022 alkaen.

(Huomio. Vastuullisuusraportti on englanniksi, Exoven virallisen työkielen mukaan)

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti julkaistiin 19.6.2024.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti julkaistiin 19.4.2023.

Todisteita vastuullisuudestamme