Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

service-design

Palvelumuotoilu

Pureudumme sekä asiakkaiden että liiketoimintasi tarpeiden ytimeen.

Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille parhaita mahdollisia digitaalisia kokemuksia. Meillä näitä kokemuksia rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoiluprosessimme mukaisesti käyttäjiä osallistaen. Prosessimme tuottaa innovatiivisia ja toimivia ratkaisuja, joista yrityksesi saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Prosessimme alkaa asiakkaan liiketoiminnan haasteiden kartoituksella sekä loppukäyttäjän tarpeiden, odotusten ja motivaatioiden määrittämisellä. Ymmärrystä kerrytetään soveltamalla erilaisia muotoilumenetelmiä kuten havainnointeja ja haastatteluja. Näin autamme myös asiakastamme ymmärtämään omia asiakkaitaan paremmin. Löydökset koostetaan “oivalluksiksi” yhdistämällä loppukäyttäjän tarpeet liiketoiminnan tavoitteisiin. Samalla määritämme painopistealueet, jotka luovat lisäarvoa kummallekin osapuolelle.

Ymmärrä-vaiheen löydösten pohjalta lähdemme kohti ideointivaihetta, jonka tavoitteena on löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja alkuperäiseen ongelmaan. Näitä ideoita yhdistelemällä ja aikaisemman vaiheen oivalluksiin nojautumalla rakennetaan konsepti, jota lähdetään konkretisoimaan prototyypiksi. Konseptin luominen tapahtuu parhaiten asiakkaiden ja käyttäjien kanssa pidettävissä osallistavissa työpajoissa, jolloin ratkaisuun saadaan elementtejä useista näkökulmista.

Konseptin arviointivaiheessa prototyyppit testataan oikeiden loppukäyttäjien kanssa. Palautteen perusteella viedään parhaat ajatukset jatkotyöstöön.

Toteutusprosessin aikana suunnittelijamme työskentelevät läheisessä yhteistyössä teknisen kehitystiimin kanssa, jotta tarvittavat muutokset ovat yhdenmukaisessa linjassa konseptin kanssa. Näin pystymme takaamaan käyttäjäkokemuksen parhaan mahdollisen laadun.

Julkaisun jälkeen palvelun käyttöä seurataan ja analyysin pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia. Parhaat tulokset saavutetaan silloin, kun työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa iteratiivisen kehityssyklin mukaisesti.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

  • Haluan yhteydenoton mieluiten

Asiakastarinat

Blogi

Lisää ajatuksiamme