Palvelumuotoilu on suunnitteluprosessi, joka keskittyy ihmisten tarpeisiin ja kokemuksiin palvelujen käytössä. Se on lähestymistapa, jonka avulla luomme parempia digitaalisia palveluita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin, sekä ovat selkeämpiä ja helpommin ymmärrettäviä.

Käytämme useita erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten haastatteluja, havainnointia ja kyselyjä, selvittääksemme miten palvelut voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Taivoitteenamme on tarjota asiakkaillemme oivalluksia, jotka johtavat parempaan asiakaskokemukseen ja sitä kautta kilpailuetuun.

Autetaan sua näissä:

  • Käyttäjätarpeiden määrittely ja käyttäjätutkimus

  • Palvelun ideointi

  • Konseptointi

  • Palautteen kerääminen ja analysointi

  • Palvelun testaaminen ja kehitys

Mitä palvelumuotoilu mahdollistaa?

Palvelumuotoilu mahdollistaa parempien palveluiden luomisen. Palvelumuotoilu auttaa meitä sekä asiakkaitamme ymmärtämään käyttäjien todelliset tarpeet ja löytämään uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita paremmin ja sitä kautta kehittämään liiketoimintaa.

Ketä palvelumuotoilu palvelee?

Palvelumuotoilu palvelee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat kehittää asiakaskokemusta ja luoda parempia palveluita. Kun palveluiden kehittäminen lähtee asiakkaista, voimme olla varmoja, että myös lopputulos palkitaan liiketoiminnan onnistumisena.

Miten palvelumuotoilua toteutetaan Exovella?

  • Tarpeiden määrittely: Ensimmäinen vaihe palvelumuotoiluprosessissa on selvittää, mitkä ovat ihmisten todelliset tarpeet ja toiveet digitaalisessa palvelussa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi haastattelemalla asiakkaita tai havainnoimalla verkkopalveluiden käyttäjiä datan avulla (esim. Google Analytics 4 tai Hotjar).

  • Ideointivaihe: Tässä vaiheessa luodaan erilaisia ideoita siitä, kuinka palveluita voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Ideoiden luomisessa voidaan käyttää erilaisia työkaluja, kuten brainstormingia tai design thinkingiä.

  • Suunnitteluvaihe:  Suunnitteluvaiheessa ideoista valitaan parhaat ja niistä kehitetään konkreettinen suunnitelma palvelun toteuttamiseksi. Suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi käyttöliittymän suunnittelua tai kävijäpolkujen määrittelyä.

  • Palautteen kerääminen ja analysointi: Palvelumuotoiluprosessin aikana kerätään palautetta palvelusta ja sen käytöstä. Palautetta voidaan kerätä esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä tai havainnoimalla käyttäjiä. Palautteen avulla voidaan selvittää, mikä toimii palveluissa hyvin ja mikä ei, sekä tehdä tarvittavia muutoksia palvelun kehittämiseksi.

  • Palvelun testaaminen ja kehittäminen: Ennen palvelun lanseeraamista sitä voidaan testata erilaisilla menetelmillä, kuten käyttäjätesteillä tai pilottihankkeilla. Testauksen ja palautteen perusteella voidaan tehdä vielä tarvittavia muutoksia palveluun ja sen toteutukseen ennen julkaisua.

Kaipaatko apua palvelumuotoiluun liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ?