Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki: Uusi verkkosivusto pitää kaupunkilaiset keskiössä

Tampereen kaupunki kilpailutti verkkosivustouudistuksen palveluntarjoajan talvella 2020-2021 ja iloksemme Exove valikoitui Tampereen kaupungin kumppaniksi uudistamaan heidän tärkeintä viestintäkanavaansa, Tampere.fi:tä. Tavoitteena oli uudistaa verkkosivusto asiakaslähtöisyys, käytettävyys ja saavutettavuus edellä. Tampereen kaupunki halusi uudistaa sivustonsa moderniksi, verkostomaiseksi sivustoksi, jossa on helppo hallita kaupunkilaisten eri elämäntilanteissa palvelevia teema- ja aihepiirikokonaisuuksia, ja jossa käyttäjällä on monta eri tapaa löytää itselleen relevantin tiedon luokse. Sisällönhallintajärjestelmänä Drupal vastaa hyvin tähän haasteeseen.

Verkkosivustouudistus

Uusi verkkosivusto pitää kaupunkilaiset keskiössä

Tavoitteena oli uudistaa verkkosivusto asiakaslähtöisyys, käytettävyys ja saavutettavuus edellä.

Kumppanuus käynnistyi osallistavilla työpajoilla

Kumppanuus käynnistyi Exove Design Oy:n fasilitoimilla työpajoilla, joissa osallistettiin sekä Tampereen kaupungin työntekijöitä sekä itse kaupunkilaisia. Tampereen kaupunki oli tehnyt jo hyvää taustatyötä liittyen sivuston suunnitteluprosessiin: käyttäjäymmärrystä ja palvelutarpeita oli kerrytetty lukuisilla käyttäjälähtöisillä menetelmillä palvelumuotoilua hyödyntäen. Suunnittelutyön pohjana ovat olleet käyttöstatistiikka, käyttäjäpalautteet ja -kyselyt, kaupunkilaisilta kysytyt tarpeet, fokusryhmät, käyttäjähaastattelut ja -tutkimukset sekä johdon, henkilöstön ja sisällöntuottajien näkemykset.

Exove piti Tampereen kaupungin tiimin kanssa viisi työpajaa. Työpajojen tarkoituksena oli kartoittaa ja tarkentaa ymmärrystä asiakkaan toiveista ja tarpeista Tampere.fi:n ja sen sisältämien minikotisivustojen suhteen. Työpajoissa käytiin läpi nykytilanteen haasteita ja pullonkauloja ja tavoitteita uudelle sivustolle niin sisältörakenteen, käyttäjäpolkujen, sisältötyyppien ja sivupohjien kuin sivuston visuaalisuuden osalta. Työpajoissa pidettiin myös Drupal-tietoiskuja tech leadin toimesta ja käytiin läpi viestintätiimin kanssa Drupalin mahdollistamana modulaarisen sisällönsuunnittelun logiikkaa.

Ensimmäisten työpajojen pohjalta aloitettiin käyttöliittymäsuunnittelu, jota edelleen esiteltiin ja tarkennettiin asiakasta kuullen viimeisissä työpajoissa. Käyttöliittymäsuunnittelu pohjaa Exovella atomiseen suunnitteluun ja sen lopputuotoksena on elementit ja sisältötyypit kokoava Design system.

Verkkosivuraati keskiössä sivuston luonnoksen testaamisessa sekä palautteen annossa

Tampere.fi -sivuston käyttäjiä osallistettiin matkan varrella usein tavoin. Uudistuksen tueksi kaupunki perusti asiakkaistaan Verkkosivuraadin, joka toimi sähköisesti kaupungin palvelumuotoilijoiden vetämänä vuoden ajan huhtikuulta 2021 maaliskuun 2022 loppuun. Raati koottiin mukaan ilmoittautuneista kaupunkilaisista ja se kommentoi sivustosuunnitelmia ja -toteutuksia. Verkkosivuraadin tarkoituksena oli olla mahdollisimman inklusiivinen, eli siihen pyrittiin rekrytoimaan mahdollisimman kattava otos eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä erilaisin käyttötarpein sivustolla. Verkkosivuraadin osallistamistapoja oli sivuston Exoven vetämän suunnitteluvaiheen aikana kolmea eri tyyppiä:

1

Sivuston suunnittelun yhteydessä suoritettiin prototyyppitestauksia. Niissä kaupunkilaiset pääsivät testaamaan klikkailtavaa luonnosta sivustosta. Prototyyppitestauksilla varmennettiin mm. käyttäjien avointa palautetta uudesta ilmeestä, käyttöliittymäelementtien intuitiivisuutta, uudistuneiden navigaatiotapojen löydettävyyttä sekä toimivuutta ja varmennettiin käyttäjäpolkujen toimimista uudessa, verkostomaisessa ympäristössä.

2

Toisekseen kaupunkilaisia osallistettiin moninaisin pienin tehtävin Tampereen kaupungin käyttämällä LeanLab -alustalla. Exove auttoi Tampereen kaupungin palvelumuotoilijatiimiä valmistelemaan LeanLabiin relevantteja, sivuston rakenne ja sisältösuunnittelussa eteenpäin vieviä tehtäviä.

3

Lisäksi monipuoliselle osallistujajoukolle pidettiin Loppukäyttäjien työpaja. Tässä työpajassa kerättiin lisää käyttäjien palautetta suunniteltavasta sivustosta ja sen rakenteesta ja toimintalogiikasta. Kaikkien palautteiden avulla saatiin validoitua niin käyttöliittymiin liittyviä suunnitelmia kuin Tampereen kaupungille hyödyllistä tietoa tueksi rakenne- ja sisältösuunnitteluun.

Lisäksi Exoven suunnitteluvaiheen päätyttyä Tampereen kaupunki jatkoi palautteenkeruuta Beta-lanseerauksen jälkeen pyytämällä uudelleen palautetta Verkkosivuraadilta ja keräämällä avointa palautetta kaikilta verkkosivukävijöiltä.

Sivuston ulkoasun pohjana on Tampere.Finland-brändi. Brändin näkymistä sivuston visuaalisessa ilmeessä konsultoi Markkinointiosakeyhtiö i2.

Monimutkaiset integraatiot tukemaan suurta joukkoa sisällöntuottajia

Uusi verkkosivusto rakennettiin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän päälle. Drupal valikoitui järjestelmäksi, koska se on laajasti integroitavissa eri järjestelmiin sekä sen sisältörakenteen vuoksi. Drupal toimi mainiosti Tampereen kaupungin tarpeiden ja toiveiden kanssa verkostomaisesta sisältörakenteesta, jossa käyttäjä pystyy etsimään verkkosivustolta tietoa esimerkiksi elämäntilanteen tai aiheen mukaan ja löytää näin eri polkuja pitkin etsityn tiedon pariin.

Drupalin tarjoamat laajat integraatiomahdollisuudet pääsivät hyvin esille verkkosivustouudistuksessa, sillä Tampereen kaupungille päästiin tekemään monimutkaisia integraatioita liittyen yhteystietoihin, palvelutietovarantoon, tapahtumakalenteriin sekä kirjautumiseen. Esimerkiksi kirjautumisintegraatio toi esille sen, kuinka monimutkaisiin integraatioihin Drupal taipuu: normaalista poiketen Drupaliin haluttiin päästä kirjautumaan käyttäen ei yhtä, vaan kaikkiaan kolmea kaupungin käytössä olevaa Active Directory -käyttäjähakemistoa. Tarve integraatiolle nousi esille, koska Tampereen kaupungilla on paljon sisällöntuottajia organisaation eri osista, kuten opetuksesta, toisen asteen opetuksesta sekä kaupungin hallintoverkosta. Tämän vuoksi kirjautumisintegraatiolla tuli varmistaa, että näiden kolmen osa-alueen sisällöntuottajat pääsivät kirjautumaan juuri oman organisaationsa sisällönhallintajärjestelmään eikä vahingossa eksyisi toisen osa-alueen järjestelmään.

Uusi verkkosivusto saatiin julki annetut tavoitteet täyttäen

Tampereen kaupungin uusi verkkosivusto julkaistiin toukokuussa 2022 annetut tavoitteet täyttäen: Verkkosivusto on käyttäjälähtöisempi, saavutettava, visuaalisesti toimiva sekä Drupal-sisällönhallintajärjestelmä toimii moitteitta ja helpottaa sisällöntuottajien työtä. Tampereen kaupungilla on käytössä Matomo Analytics, jonka datan mukaan ensimmäisen puolen vuoden julki olon aikana Tampere.fi-sivuilla on ollut 3,1 miljoonaa käyntiä ja 7,9 miljoonaa sivukatselua. Onnistuneen julkaisun jälkeen yhteistyö jatkuu jatkokehityksen merkeissä sekä Tampere.fi-sivusto on Exoven tuki- ja ylläpitopalvelussa, Exove Caressa.

Tampereen kaupungilla työskentelee 1.1.2023 alkaen noin 8 000 henkilöä, kun osa työntekijöistä on siirtynyt Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Tampereen kaupungin www-palveluista vastaavat konsernihallinnon viestintä ja tietohallinto ja laajaan, hajautettuun päivittäjäkuntaan kuuluu noin 400 henkilöä.

Artikkelikuva: Marko Kallio / Skyfox

Tutustu Tampereen kaupungin uudistettuun Tampere.fi-sivustoon

Tutustu sivustoon

Kaipaatko apua verkkosivustoon liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää! 😎

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme