LUT-korkeakoulut

LUT-korkeakoulut: Asiakaslähtöinen ja saavutettava sivusto jatkuvan oppimisen koulutuspalveluille

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun uusi verkkopalvelu kokoaa kahden korkeakoulun työelämälähtöisen ja tutkittuun tietoon perustuvan jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan yhdelle sivustolle.

Helmikuussa 2024 lanseerattu lutuniversities.fi on lähtölaukaus LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan yhteisen näkyvyyden kehittämiselle. Sivustolta löytyy työelämää palvelevia täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä avoimen korkeakoulutuksen verkko-opintojaksoja.

Uudistettu verkkosivusto

Asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus edellä

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli jatkuvan oppimisen kohderyhmien palvelupolkua selkeyttävä verkkosivusto, joka esittelee LUTin ja LABin koulutuksia houkuttelevalla ja saavutettavalla tavalla. Verkkokauppamainen silmäiltävyys nähtiin alusta asti tärkeänä ja erityisesti koulutushakua haluttiin kehittää asiakkaita palvelevaksi.

”Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö ei ole Suomessa kovin yleistä, mutta me näemme siinä paljon hyvää – sekä asiakkaidemme kuin oman organisaatiomme kannalta”, markkinointiviestinnän asiantuntija ja projektipäällikkö Sonja Airikka LUT-yliopistosta kertoo.

Yhdessä käyttäjäsuunnittelua ja uuden toimintamallin jalkautusta

Verkkosivuprojekti käynnistettiin helmikuussa 2023. Exove oli jo tuolloin tuttu kumppani, jonka kanssa oli vastikään toteutettu LUTin verkkopalvelu-uudistus Drupal-alustalle sekä jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuden konseptointi yhteistyössä Exove Design Oy:n kanssa.

Uuden lutuniversities.fi -sivuston toteutus on tukenut hienosti uudenlaisen toimintamallin ja yhteisen tekemisen jalkauttamisessa konsernimme sisällä.

Sonja Airikka, markkinointiviestinnän asiantuntija ja projektipäällikkö

”Uuden lutuniversities.fi -sivuston toteutus on tukenut hienosti uudenlaisen toimintamallin ja yhteisen tekemisen jalkauttamisessa konsernimme sisällä.”

Drupal oli selkeä valinta myös jatkuvan oppimisen sivuston sisällönhallintajärjestelmäksi merkittävien synergiaetujen vuoksi. Lisäksi se mahdollistaa monipuolisten sivupohjien rakentamisen sujuvasti erilaisilla elementeillä, joiden tallentaminen ja kopiointi lyhentää sisällönsyöttämiseen kuluvaa aikaa.

Käyttäjäsuunnittelua pohjustettiin sekä konsernin sisäisten että ulkoisten kohderyhmien haastatteluilla. Niiden tarkoituksena oli varmistaa, että verkkosivut vastaavat erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Sivustolla vierailee pääasiassa henkilöasiakkaita sekä organisaatioiden koulutuspäätöksiä ja -hankintoja tekeviä henkilöitä, mutta myös LUT-konsernin omaa henkilökuntaa.

Sivustoprojektia varten perustettiin myös ohjausryhmä, johon kuului projektin parissa työskentelevien avainhenkilöiden lisäksi vahva edustus molempien korkeakoulujen johdosta. Sen tehtävänä oli seurata ja tukea projektin edistymistä säännöllisesti.

”Eri sidosryhmien osallistaminen on ollut kautta linjan vahvaa. Kaikkien ääni saatiin kuuluviin”, Airikka toteaa.

Palvelupolkujen selkeytystä ja saavutettavuutta

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli jatkuvan oppimisen kohderyhmien palvelupolkua selkeyttävä verkkosivusto, joka esittelee LUTin ja LABin koulutuksia houkuttelevalla ja saavutettavalla tavalla. Verkkokauppamainen silmäiltävyys nähtiin alusta asti tärkeänä ja erityisesti koulutushakua haluttiin kehittää asiakkaita palvelevaksi.

Airikan mukaan koulutuksia etsivien yksilöiden ja yritysten edustajien on nyt helpompaa löytää monialaisen ja kattavan koulutustarjonnan pariin.

”Ajassa kiinni oleva koulutustarjonta kiinnostaa uuden tiedon etsijöitä, sillä jatkuva oppiminen voi mahdollistaa uusia urapolkuja ja jopa alanvaihtoja. Yrityksille räätälöidyt koulutukset ovat meillä myös isossa roolissa, sillä työelämä ja yritysten osaamistarpeet muuttuvat huimaa vauhtia”, Airikka kertoo.

Mutkatonta kumppanuutta

Yhteistyötä Exoven kanssa Airikka kuvailee mutkattomaksi ja kiittelee vahvaa Drupal- ja saavutettavuusosaamista. Projekti eteni järjestelmällisesti kohti tavoitetta ja aikataulusta pidettiin napakasti kiinni. Tukea oli saatavilla alusta loppuun asti.

”Exove on tehnyt sen, minkä on luvannut. Asiakkaana olemme kokeneet olevamme hyvissä käsissä, ja tiimikin pysyi samana koko projektin ajan”, Airikka sanoo.

Erityisesti erilaisten työpajojen suunnittelu ja fasilitointi oli meille todella arvokasta. He ovat käsitelleet meidän puolestamme todella suuren määrän dataa ja suositelleet toimenpiteitä – mutta myös haastaneet meitä erilaisilla näkökulmilla, minkä ansiosta olemme voineet kehittää toimintaamme.

Sonja Airikka, markkinointiviestinnän asiantuntija ja projektipäällikkö

Yhteistyön tuloksena sivusto on toiminnallisesti tehokas ja visuaalisesti kaunis. Se on tehty vastuullisesti ajatellen, saavutettavan sisällön luomisen näkökulmasta.

”Lähdimme kunnianhimoisesti liikkeelle ja pääsimme yhdessä onnistuneesti maaliin. Tästä on hyvä jatkaa.”

LUT-korkeakoulut on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö, joka tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ammattitaitosi ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Työelämän tarpeisiin suunnitelluissa täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissamme voit opiskella työn ohella. Räätälöimme sopivimmat ratkaisut yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeisiin koko korkeakouluyhteisömme osaamista hyödyntäen.

Lisää asiakastarinoitamme