Työterveyslaitos

Työterveyslaitos: Verkkosivusto uudistettiin edistämään liiketoimintaa – yksi sivusto, josta löytyy kaikki tarpeellinen

Työterveyslaitos uudisti verkkosivuston tukemaan liiketoiminnan tarpeita. Uudistuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli yhdistää TTL:n monet palvelusivut yhdeksi kokonaisuudeksi, josta asiakkaat löytävät tarvitsemansa luotettavan tiedon yhdestä paikasta. Lisäksi haluttiin kiinnittää erityistä huomiota verkkosivuston löydettävyyteen, vuorovaikutteisuuteen, raikkaaseen ja selkeään rakenteeseen sekä saavutettavuuteen.

Verkkosivustouudistus

Sivuston mitattavuuteen yhtenäisyyttä ja nopeutta

Työterveyslaitoksen sivustouudistuksen tavoitteena oli yhdistää TTL:n monet palvelu sivut yhdeksi kokonaisuudeksi, samalla kun verkkosivuston löydettävyyttä, saavutettavuutta ja vuorovaikutteisuutta parannettiin.

Mitä tietoa sivustolta löytyy nyt?

Sivustolla www.ttl.fi on runsaudensarvi kotimaista ja eurooppalaista tutkimustietoa. Koulutusta ja palveluja annetaan työhyvinvointiin ja työkykyyn, työterveyshuoltoon, työturvallisuuteen ja työsuojeluun sekä työelämän muutoksiin. Tarjolla on ajankohtaisia tapahtumia ja webinaareja, opi verkossa verkosto, sekä uutisia ja blogeja. Tämän lisäksi chat-botti auttaa mieleen tulevissa kysymyksissä. Sivustolla voi selata Työpiste-verkkolehteä, joka viisastaa päivänpolttavin aihein: miten selvitä työstressistä, hybridityön vaateista ja työpaikan narsisteista. Sivustolla on myös Exoven asiantuntijoiden nopeaksi hioma hakutoiminto.

Miten projekti toteutettiin?

Pääsivusto oli tehty aiemmin WordPressillä. Ennen sivuston uudistusta Työterveyslaitoksella oli parikymmentä verkkopalvelua, jotka haluttiin mahdollisuuksien mukaan yhdistää. Ensin Työterveyslaitos teki konseptoinnin ja asiakastarpeiden kartoituksen, jonka jälkeen Exove voitti julkisen kilpailutuksen verkkosivustoprojektista.

Exoven ja Exove Designin kanssa kirkastimme asiakastarpeita ja sivuston sisältöjä työpajoissa yhdessä

Pia, Työterveyslaitos

Työterveyslaitos painotti sivuston käytettävyyttä ja käyttökokemusta sekä omille sisäisille tuottajille että sivustolla kävijöille. Uudeksi sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin Drupal, koska haluttiin avoimen lähdekoodin alusta, joka täsmäsi kaikkiin vaateisiin. Se koettiin hyväksi laajaan metatietopohjaiseen verkkopalvelukokonaisuuteen. Elinkaarikustannukset koettiin edullisemmiksi, eikä alustassa ole kuukausittaisia lisenssimaksuja.

Projektin suurimmat saavutukset olivat hakukonenäkyvyys, tiedon ja sisällön selkeytys, sekä kaikkein tärkeimpänä asiakastarpeisiin vastaaminen. Nämä kaikki liittyvät kiinteästi saavutettavuuteen. 

”Ulkoiset hakukoneet ohjaavat liikennettä sivuillemme. Ulkoisten hakukoneiden tuloksissa etusivulle nouseminen on avainasemassa myös liiketoiminnallisesti. Kohderyhmämme eli organisaatioiden ja henkilöasiakkaiden tarpeet luonnollisesti ohjaavat liiketoimintaamme ja sivuston sisältöä”, Pia kertoo.

Saavutettavuus nousi globaalisti huipputasolle

Julkisena organisaationa Työterveyslaitosta sitoo saavutettavuuskriteeristön AA-tason noudattaminen. Huomion kiinnittäminen saavutettavuuteen tuotti huipputuloksen. www.ttl.fi-verkkosivusto kuuluu globaalisti parhaaseen 10 prosentin kärkeen verkkosivujen saavutettavuudessa WebAIM Million 2023 -mittauksessa. Tulos on merkittävä, sillä vuonna 2023 oli peräti 96,3 prosenttia maailman verkkosivustojen etusivuista saavutettavuuden kannalta täynnä virheitä. (lähde:https://webaim.org/projects/million/)

”Tämä menestys on ilouutinen! Linjasimme heti sivustoprojektin alussa, että sivustomme saavutettavuus on erittäin tärkeää. Organisaationa meillä on sekä kaikkia tiedottava että liiketoiminnallinen rooli. Vapaan tiedon jakaminen on myös yhteiskunnallinen velvollisuutemme”, kertoo Pia Peker, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, Brändi.

”Exoven asiantuntijoilla on saavutettavuusosaaminen jo sisäsyntyisesti sydämessä. Meidän ei tarvitse painottaa sitä teille erikseen. Ajattelemme, että saavutettavuuden parantaminen auttaa kaikessa kaikkia ihmisiä, eikä vain erityisryhmiä. Pyrimme käyttämään sivustollamme selkeää, ymmärrettävää ja kansantajuista kieltä”, Pia sanoo.

Mitattavuuteen yhtenäisyyttä ja nopeutta

Sivusto toteutettiin mobiili- ja tietokonekäyttäjiä ajatellen. Keskeistä oli varmistaa uuden sivuston toimivuus mobiilissa huomattavasti paremmin kuin aiemmat sivustot toimivat. 

”Sivuston mitattavuutta haluttiin parantaa. ”Kun meillä oli ennen monia erilaisia sivustoalustoja, mittaaminen ei ollut yhtenäistä eikä nopeaa. Yhdellä alustalla meillä on yhtenäinen mitattavuus. Sen ansiosta arjen työ nopeutui, voimme tehdä uusia mittaus- ja analytiikkamalleja sekä asettaa enemmän tavoitteita. Yksi alusta on myös tietenkin kustannussäästö”, Pia kertoo.

Työterveyslaitos mittaa asiakaskokemusta verkkopalvelun palautekyselyn avulla. Vuonna 2022 he saavuttivat STM:n kanssa tulossopimuksessa määritellyn tavoitteen verkkopalvelun asiakkaiden yleisarvosanan 8,5. Yleisarvosana on myös saatu pidettyä samalla tasolla vuonna 2023. Viime vuonna TTL:n verkkopalvelussa oli 1,9 miljoonaa kävijää, jonka mittaamisessa on myös otettava huomioon evästekäytäntöihin tehdyt muutokset ja kävijädataa mittaavan sovelluksen vaihdon. 

Mittaamme myös verkkopalvelumme hiilijalanjälkeä. On hienoa, että Exoven tiimillä on valmiiksi ymmärrys ja tiimi koodaa meille Vihreän IT:n metodeilla.

Pia, Työterveyslaitos

Millaista on tehdä yhteistyötä Exoven kanssa?

Yhteistyö Exoven kanssa on Pian sanoin innostavaa ja ratkaisukeskeistä. 

”Koen, että olemme yksi tiimi Exovelaisten kanssa luonnostaan. Meillä on yhteinen me-henki ja keskinäinen luottamus. Exovelaisilla on ammattitaito ja osaaminen, jota arvostan paljon. Koska meillä on päämääränä aina yhteinen loppukäyttäjä, hänellehän me jokainen teemme töitä yhdessä”, Pia sanoo.

Työterveyslaitos on vuonna 1945 perustettu työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta luo ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiin. Toiminnan tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä ja yhteiskunnassa työurien pidentymisenä.

Lisää asiakastarinoitamme