Ruka

Ruka: Käyttäjälähtöinen sivusto inspiraation luomiseen sekä vaivattomaan ostamiseen

Yhteistyö Rukan kanssa on alkanut jo vuonna 2019 ja näinä vuosina olemme päässeet yhdessä kehittämään Ruka hiihtokeskuksen sekä Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen yhdessä hallinnoimaa ruka.fi -verkkosivustoa eteenpäin. Yhteistyön tavoitteena on ollut uudistaa ruka.fi:n majoituspalveluiden verkkokauppa visuaalisesta ilmeestä tekniseen toteutukseen, parantaa sivuston suorituskykyä sekä tehdä sivustosta vakaampi ja yksinkertaisempi käyttäjää unohtamatta.

Verkkosivuston kehitys

Käyttäjälähtöinen sivusto helpompaan ostamiseen ja inspiraatioon

Tavoitteena on ollut uudistaa ruka.fi:n majoituspalveluiden verkkokauppa visuaalisesta ilmeestä tekniseen toteutukseen, parantaa sivuston suorituskykyä sekä tehdä sivustosta vakaampi ja yksinkertaisempi käyttäjää unohtamatta.

Verkkokaupan käyttökokemuksen kehittäminen keskiössä

Yhteistyö Rukan kanssa on pitänyt sisällään monia mielenkiintoisia projekteja. Kaikki kuitenkin lähti ruka.fi:n majoituspalveluiden verkkokaupan uudistuksesta, joka starttasi vuonna 2019. Uudistus kattoi niin verkkokaupan visuaalisen ilmeen, sivuston siirron päivitetyn Drupal-sisällönhallintajärjestelmän päälle sekä sivuston viennin omalle domainilleen. Osana uudistusta laajennettiin myös olemassa olevaa käyttöliittymäsuunnitelmaa ja luotiin uusia laskeutumissivuja majoituksen varausputken käyttökokemuksen parantamiseksi. Verkkokaupan uudistuksen yhteydessä olemme yhdessä Rukan kanssa myös pyrkineet helpottamaan ja parantamaan sivujen ylläpitokokemusta.

Exoven kanssa työskentely digitaalisen liiketoimintamme kehittämiseksi on ollut antoisaa. Olemme yhteistyössä ratkaisseet esiintulevat haasteet ja huomioineet palvelukehityksessä myös tulevia, vielä osin määrittelemättömiäkin tarpeita. Exoven tiimillä on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa.

Milja Fromholtz, Rukakeskus

Integraatioalusta luomaan uusia mahdollisuuksia

Jotta palvelujen jatkokehitystä saatiin helpotettua, rakennettiin Rukalle integraatioalusta, joka kytkeytyy Exoven kehittämän verkkosivuston lisäksi myös Rukan käyttämiin taustajärjestelmiin. Tämä ei vain helpota palveluiden jatkokehitystä vaan luo myös uusia mahdollisuuksia. Integraatioalusta toteutettiin suoraan pilvinatiivina toteutuksena Azuren serverless-alustalle modulaarisena ja skaalautuvana kokonaisuutena. Integraatioalusta kytkeytyy majoituksen verkkokauppaan, majoitusvarausjärjestelmään, asiakasmasteriin sekä lippujen ja vuokravarusteiden myyntikanavaan. Työn alla ovat kytkennät kiinteistönhallintajärjestelmään ja kertakirjautumispalveluun. Alusta mahdollistaa monenlaista jatkokehitystä, kuten liiketoimintadatan keruun, asiakastiedon kokonaishallinnan ja erilaiset itsepalvelukokonaisuudet.

Tapahtumakalenteri tukemaan matkakokemusta sekä matkan suunnittelua

Yhdessä Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen kanssa aloitimme uuden palvelukonseptin konseptoinnin alkuvuonna 2021. Tavoitteena oli kehittää vierailijan käyttökokemusta ja asiakaspolkua. Konseptoinnin tuloksena syntyi Ruka-Kuusamo alueelle suuntaavalle matkailijalle suunnattu tapahtumakalenteri matkakokemuksen ja matkan suunnittelun tueksi. Viimeisimpänä projektina vanhemmalle Drupal-sisällönhallintajärjestelmän päälle jääneet sisällöt siirrettiin uuden Drupal 9:n päälle.

Kuinka tästä eteenpäin?

Ruka.fi:n majoituspalveluiden verkkokaupan uudistuksen sekä muiden kehitystöiden jälkeen yhteistyö jatkuu jatkokehityksen merkeissä. Pääsemme seuraavaksi yhdessä kehittämään Ruka.fi:n majoitushakua, jonka kautta käyttäjä voi varata majoituksen koko Ruka-Kuusamo alueelta sekä Ski-Inn omistajien extranettiä.

Parasta mielestäni yhteistyössä on ollut tekninen omistajuus. Teknisen työn määrittely ja toteutus on onnistunut erittäin hyvin.

Maria Fonsell, Rukakeskus

Ruka.fi tarjoaa mahdollisuuden monipuoliselle seikkailulomalle ympärivuoden avaten ovet Ruka-Kuusamon tapahtumiin, palveluihin, majoituksiin sekä aktiviteetteihin.

Kaipaatko apua verkkosivustoon liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää! ?

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme