Saavuta laajempi yleisö parantamalla sisällön saavutettavuutta

Saavutettavuus on tärkeää ottaa huomioon myös tekstisisällössä ja sisällöllinen saavutettavuus onkin mukana myös saavutettavuusvaatimuksissa. Tekstin laadun osalta saavutettavuus on osittain subjektiivista. Mitä sitten voi tehdä tekstin saavutettavuuden parantamiseksi? Onneksi löytyy monia yleisesti hyväksi todettuja tapoja laadun parantamiseen.

Tunne yleisösi

Tärkeintä laadukkaan sisällön tuottamisessa on kohdeyleisön tunteminen. Pyri aina kirjoittamaan kohderyhmälle, jota tavoittelet ensisijaisesti. Vältä erikoissanastoa ja teknisiä termejä jos kohteenasi on yleisö, jossa ei välttämättä ole alan asiantuntijoita. Tilanteessa, joissa käytät tällaisia termejä, selitä myös mitä ne tarkoittavat. 

Jäsennä sisältösi otsikoin

Otsikoiden tärkeyttä sisällön laadun kannalta ei voi korostaa liikaa. Lukijat hyötyvät laadukkaista otsikoista ja ne ovat tärkeitä myös hakukoneoptimoinnin kannalta. Lukijan pitäisi sivun otsikoiden perusteella pystyä hahmottamaan mistä sivu kokonaisuutena kertoo.

On tärkeää muistaa, että otsikoilla on merkitys eli ne eivät ole visuaalinen tekstin korostuskeino. Älä merkitse otsikoksi sisältöä, joka ei ole otsikko. Tekstin korostamiseen on muita sopivia tapoja, kuten erillinen visuaalinen tyyli sisällön korostamiselle.

Otsikot lisäävät sisällön silmäiltävyyttä

Otsikot määrittävät sisällön rakenteen jakamalla tekstikappaleet pienempiin ja helpommin hallittaviin osiin. Laadukkaat otsikot parantavat sisällön luettavuutta. Älä kuitenkaan käytä otsikoita tarpeettomasti. Jos sisältö on lyhyt eikä vaadi jäsentämistä, ei välttämättä tarvitse lisätä sille otsikkoa.

Ruudunlukijalla on mahdollista listata kaikki sivun otsikot listana, joka korostaa entisestään hyvien ja kuvaavien otsikoiden käyttämisen tärkeyttä.

Millainen on hyvä otsikko?

Hyvä otsikko on ytimekäs ja kuvaava. Otsikon tulisi kertoa mistä sen alla oleva sisältö kertoo. Hyvä otsikko ei myöskään toistu samalla sivulla.

Hyvä otsikko noudattaa otsikkohierarkiaa. H1-otsikon alle kuuluvat H2-otsikot ja näiden alle vastaavasti H3-otsikot. Otsikkotasoja ei kuuluisi hypätä yli. Pahimmillaan väärällä otsikkotasolla voidaan liittää sisältö väärän kokonaisuuden alle. Eli otsikkoa ei kuulu valita sen mukaan miltä se sivulla näyttää, vaan sen mukaan mikä taso on hierarkian mukaan oikea.

Miten optimoida tekstisisältöä?

Tekstisisällössä kannattaa lisätä tärkeimmät asiat tekstin alkuun. Vaikka koko tekstisi olisikin täynnä tärkeää asiaa, osa lukijoista lukee vain tekstisisällön alun. 

Pyri kirjoittamaan lyhyitä virkkeitä ja välttämään monimutkaisia lauserakenteita. Tekstin katkominen erillisiin kappaleisiin helpottaa luettavuutta.

Jos käytät tekstissäsi lyhenteitä, kerro tekstissä myös mitä ne tarkoittavat. Jos tekstissäsi on sisältöä toisella kielellä, kuuluu sen sisällön kieli merkitä, jotta ruudunlukijat osaavat lukea tekstit oikein.

Tekstin muotoilu vaikuttaa tekstin luettavuuteen

Vältä tekstin korostamista alleviivauksella. Alleviivaus on yleensä linkin tunnusmerkki ja alleviivattu teksti ilman linkkiä saattaa hämmentää lukijoita.

Vältä tekstin kursivointia ja pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoittamista. Tällaista tekstiä on haastavampi ja hitaampi lukea.

Tekstin tasaaminen molemmista reunoista heikentää tekstin luettavuutta. Myös keskitetty teksti on haastavampaa luettavaa.

Jos käytät tekstisisällössä värejä, muista varmistaa, että käyttämäsi värin ja tekstin taustavärin välillä on riittävä kontrasti. Jos käytät väriä korostamaan jotakin osaa tekstistä, muista, että pelkällä värillä asioiden tärkeyttä ei saa kertoa, vaan sen lisäksi tarvitaan jokin toinen keino.

Kerro lukijalle linkin tarkoitus

Linkkitekstit kuten “Lue lisää”, “Klikkaa tästä” tai “Tutustu” eivät kerro lukijalle mitään. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs linkkiteksti, joka kertoo selkeästi mihin linkki johtaa ja mitä sieltä löytyy. Jos linkki vie toiselle sivustolle, kerro siitä käyttäjälle. Jos linkistä taas ladataan tiedosto, siitä on hyvä mainita linkkitekstissä.

Laadukkaiden ja kuvaavien linkkitekstien merkitys korostuu ruudunlukijaa käyttävillä. Ruudunlukijalla voi irrottaa kaikki sivun linkit kontekstistaan ja näyttää sivun linkit listana. Jos linkkitekstit eivät ole kuvaavia, menettää listaus pahimmassa tapauksessa hyödyllisyytensä kokonaan.

Käytä taulukoita ainoastaan taulukkodatan esittämiseen

Älä käytä taulukkoa sisällön visuaaliseen asetteluun, koska taulukko on elementti, jolla on merkitys. Sisällön asetteluun käytetty taulukko on avustavia teknologioita käyttävälle hämmentävä.

Pyri pitämään taulukot yksinkertaisina ja vältä myös taulukon solujen yhdistämistä. Lisää mieluummin useampi yksinkertainen taulukko kuin yksi monimutkainen.

Käytä taulukon elementtejä, jotta myös ruudunlukijakäyttäjä saa tiedon taulukon rakenteesta. Otsikoi taulukko käyttämällä taulukon otsikkoa eli caption-elementtiä. Käytä ylätunnisteriviä tai -saraketta merkitsemään mitkä taulukon soluista määrittävät taulukon otsikkotiedot. Vältä taulukkoja, joissa ei ole merkittynä sarakkeiden otsikkotietoja.

Jos käytät esimerkiksi otsikoita taulukon otsikointien sijaan, ei avustavaa teknologiaa käyttävä lukija saa kunnolla tietoa taulukon rakenteesta.

Kaipaatko lisää tietoa saavutettavuudesta?

Järjestimme toukokuussa webinaarin sisällön optimoinnista saavutettavuuden näkökulmasta. Webinaarissa käsiteltiin sisällöllistä saavutettavuutta tekstisisällön lisäksi myös erilaisten medioiden osalta. Jos esimerkiksi kuvien vaihtoehtoiset tekstit mietityttävät, katso tallenne webinaarista.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin jos voimme olla avuksi saavutettavuusasioissa!

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme