Saavutettavuudella (accessibility) tarkoitetaan sitä, että digitaalinen palvelu ja sen sisältö on kaikkien käytettävissä riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista tai käyttötavasta. Palveluiden digitaalisuus ja niiden kehittäminen saavutettaviksi onkin ennennäkemätön mahdollisuus saada tieto aiempaa helpommin kaikkien ulottuville.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta koskee monia yrityksiä, sekä kaikkia julkishallinnon organisaatioita. Vaikka tämä muutos ei suoranaisesti koskisi juuri nyt yritystäsi, saavutettavalla toteutuksella saadaan aikaan mitattavia hyötyjä. Saavutettavuuteen panostaminen kasvattaa sivuston käyttäjäkuntaa ja yleensä myös käyttäjätyytyväisyyttä, parantaa hakukonenäkyvyyttä, vähentää ylläpitokuluja ja kaiken lisäksi vahvistaa brändiä yhdenvertaisuuden tukijana ja tekijänä.

Miksi panostaa saavutettavuuteen?

 • Saavutettavuuden huomiointi palvelussa on välttämätöntä osalle käyttäjistä edes peruskäytön mahdollistamiseksi, joten saavutettavuuden huomiointi kasvattaa käyttäjäkuntaa.

 • Saavutettava palvelu on parhaimmillaan selkeä ja helppokäyttöinen, ja se parantaa kaikkien käyttökokemusta, jolloin tuloksena on tyytyväisemmät asiakkaat

 • Liikevaihdon kasvu

Millainen on saavutettava verkkopalvelu?

Havaittava

Sisällön ja käyttöliittymän osat ovat esitettävissä käyttäjille havaittavalla tavalla, tarpeen mukaan useassa eri muodossa.

Käytettävä

Käyttöliittymän osat ja palvelun toiminnallisuudet ovat käytettävissä erilaisilla laitteilla.

Ymmärrettävä

Sisältö ja käyttöliittymä ovat tarpeeksi selkeitä, jotta niiden tulkitseminen on mahdollista eri käyttölaitteilla ja apuvälineillä.

Lujatekoinen

Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se on yhteensopiva nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Mistä liikkeelle? Mitä ottaa huomioon?

Saavutettavuusprosessin kuvaus

 • 1

  Saavutettavuusprosessissa on hyvä lähteä liikkeelle auditoinnilla, jossa kartoitetaan lähtötilanne ja määritellään tavoitetaso (esim WCAG 2.1 AA).

 • 2

  Määriteltyä tavoitetta kohti mentäessä on tärkeää laatia työlista ja priorisoida kehityskohteet, jotta projekti saadaan kunnialla ja aikataulussa maaliin.

 • 3

  Saavutettavuustason ylläpito vaatii uusien työtapojen omaksumista ja ymmärrystä aiheesta. Varsinkin sisällön kannalta työ on jatkuvaa – todellinen saavutettavuus ei ole projekti, vaan jatkuva tavoite.

Exoven saavutettavuusarviointi

1. Saavutettavuus testataan

Exoven saavutettavuusasiantuntija testaa erilaisten työkalujen avulla, että palvelu on havaittava, käytettävä ja ymmärrettävä.

Verkkopalvelun näkymät käydään läpi yksitellen sekä automaattisilla työkaluilla että ruudunlukijalla.

Läpäisseet kohdat sekä haasteet dokumentoidaan selkeästi parannusehdotuksineen raportiksi.

2. Ymmärrettävyys auditoidaan

Ymmärrettävyyden auditointiin Exove käyttää kokenutta käyttöliittymäsuunnittelijaa ja saavutettavuusasiantuntijaa – ymmärrettävyyttä ei voi auditoida automaattisilla työkaluilla.

Navigaatio, ulkoasu ja sivujen rakenne käydään läpi ymmärrettävyyden ja yhtenäisyyden näkökulmasta.

Haasteet dokumentoidaan yhdessä alustavien parannusehdotusten kanssa.

3. Lopuksi koostetaan kattava raportti

Auditoinnin tuloksena Exoven asiantuntijat kokoavat loppuraportin, joka sisältää seuraavat osat:

 • Testitapaukset ja testatut näkymät

 • Eri testeistä koostettu selkeä lista haasteista ja parannusehdotuksista

 • Kognitiivisen arvioinnin yhteenvedon ja alustavat parannusehdotukset.

Voisimmeko olla avuksi saavutettavuusasioissa? Ota meihin yhteyttä ?