Näin saat tuotettua verkkopalvelun avulla liiketoiminnan kasvua

Jos verkkopalvelu ei toimi asianmukaisesti, voi se aiheuttaa digiturhautumista. Samalla hukataan mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun. Verkkopalvelu toimii parhaimmillaan asiakkaan vastaanottajana, tiedonantajana, ostopaikkana, liidien kerääjänä ja perinteisen myynnin jatkeena. Kokosimme tähän muutaman vinkin, joiden avulla saat ohjattua verkkopalvelut tukemaan yrityksesi kasvua entistäkin tehokkaammin.  

Perusasiat kuntoon 

Jotta verkkopalvelu voi kasvattaa liiketoimintaa, täytyy perusasioiden olla kunnossa. Tästä voisi kirjoittaa kokonaisen blogisarjan, mutta hyvin toimiva verkkopalvelu on mm. teknisesti toimiva ja nopea, se on selkeä, helppokäyttöinen, saavutettava (tästä kohta lisää) ja visuaalisesti houkutteleva, palvelupolut ovat toimivia ja konversiopisteet ovat liiketoiminnan kannalta tehokkaita. Yrityksen täytyy lisäksi olla helposti löydettävissä verkosta niistä kanavista, joissa asiakkaatkin ovat kuten hakukoneet ja some täydennettynä verkkomainonnalla. Ja lopuksi asiakkaiden täytyy pystyä nopeasti vakuuttumaan siitä, että yrityksen tarjoama palvelu vastaa heidän tarpeitaan. 

Kaikki tämä täytyy tapahtua ilman hankaluuksia, jotta asiakkaat voivat sujuvasti löytää hakemansa tiedon ja tehdä haluamansa toimenpiteet yrityksen verkkopalvelussa. Tällöin yritys voi maksimoida mahdollisuutensa myyntiin ja asiakashankintaan. Kun yrityksen kotipesä on kunnossa, voidaan myyntiä lähteä kasvattamaan eri tavoin.  

Lisämyyntimahdollisuuksien hyödyntäminen oikealla hetkellä

Asiakkaalla on yleensä selkeä syy vierailla yrityksen verkkopalvelussa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että asiakas saa hoidettua asiansa sujuvasti – perusasiat kuntoon! Kun asiakas on tullut hoitamaan sen mitä halusi ja on tyytyväinen lopputulokseen, on oivallinen hetki tarjota lisäpalveluita ja samalla hyödyntää kasvupotentiaalia.  Lisä- ja ristiinmyynti on myös tehokkaampaa silloin kun asiakas asioi verkkopalvelussa, sen sijaan että yritettäisiin houkutella asiakasta mainonnan ja markkinoinnin keinoin verkkopalveluun. Tällöin relevantti tieto asiakkaasta on selvillä ja vältetään arvailuja lisämyyntimahdollisuuksista juuri kyseiselle asiakkaalle. 

Lisä- ja ristiinmyynti voi tapahtua erilaisina jatkopolkuina, tuotenostoina, artikkeleina, tarjouksina, ja tehokkaina on tarjota ne personoituna asiakkaan tietojen mukaan tai vähintäänkin ajankohtaisesti, jolloin on todennäköisempää että asiakas etenee polulla.

Kasvua jälkimarkkinoinnin digipalveluista

Jälkimarkkinointi tarjoaa mahdollisuudet paitsi asiakastyytyväisyyden ylläpitoon myös liiketoiminnan kasvattamiseen. Monien yritysten tuotteista – erityisesti niistä, jotka eivät ole enää aktiivisesti myynnissä – on vaikea löytää tietoa verkosta. Silti, kun asiakas on ostanut yrityksen tuotteen tai palvelun, on asiakkaalla oletusarvona, että hän löytää siihen liittyvää lisätietoa, tarvikkeita, vara- tai lisäosia ja mahdollisia lisäpalveluita yrityksen verkkosivuilta. Kun näiden tilaaminen verkosta tehdään helpoksi, syntyy sekä parempi asiakaskokemus että uutta liikevaihtoa.

Hyvä käytäntö on tarjota asiakkaalle mahdollisuus kirjautua verkkopalvelussa, ja nähdä siellä omat laitteet ja palvelut. Riippuen myyntikanavasta ne voivat tulla sinne automaattisesti, tai asiakas voi lisätä ne sinne itse. Kun asiakkaalle tarjotaan personoitua palvelua, voidaan datan pohjalta voidaan tehdä järkeviä suosituksia siitä mitä asiakkaan kannattaa hankkia, sillä data itsessään pystyy perustelemaan miksi, joka pohjautuu asiakkaan omaan käyttöön ja tarpeisiin. 

Fiksu tapa rakentaa jälkimarkkinoinnin digitaalinen palvelu on verkkokauppa-alusta, joka luonnostaan pystyy käsittelemään monipuolisesti erilaisia tuotteita ja palveluita, tarjoaa hyvän hakukonenäkyvyyden ja käytettävyyden, ja tekee tilaamisesta helppoa. Toisaalta ei pidä unohtaa sisältöjen tärkeyttä – sisällöt ja tilaaminen kannattaa yhdistää samaan palveluun. 

Verkkopalvelun optimointia varten on tärkeä kerätä tietoa asiakkaan profiilista ja preferensseistä – jotta pystytään optimoimaan verkkopalvelun rakennetta ja sisältöjä vastaamaan kuluttajien tarpeisiin. Tämän avulla yritys säästyy arvailuilta ja pystyy kasvattamaan myyntiä. Olennaista myynnin kannalta onkin että pystyt ymmärtämään asiakasta ja sitä kautta kohdistamaan myyntiäsi – tekemään asiakaspolun ja palvelutarjonnan paremmaksi. 

Saavutettava palvelu kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa

Saavutettavuudella (accessibility) tarkoitetaan sitä, että digitaalinen palvelu ja sen sisältö on kaikkien käytettävissä riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista tai käyttötavasta. 

Monille yrityksille ja kaikille julkishallinnon organisaatioille digitaalinen saavutettavuus on lakisääteistä, mutta kaikkien yritysten kannattaa huomioida se. Saavutettavuuteen panostaminen nimittäin kasvattaa sivuston käyttäjäkuntaa, mikä kasvattaa suoraan potentiaalista liikevaihtoa. Yksinomaan Suomessa on yli 1.2M ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavuutta. Huomioimalla nämä ihmiset, et rajaa ulos merkittävää osaa mahdollisista asiakkaista ulos heti kättelyssä.

Yleensä saavutettavuuden huomiointi lisää myös käyttäjätyytyväisyyttä, parantaa hakukonenäkyvyyttä, vähentää ylläpitokuluja ja kaiken lisäksi vahvistaa brändiä yhdenvertaisuuden tukijana ja tekijänä.

Kasvupotentiaalin löytäminen analytiikan avulla

Verkkosivuston analytiikka auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakastarpeita ja optimoimaan liiketoimintaa. Seuranta antaa tärkeää tietoa siitä, mitkä markkinointikanavat ovat tehokkaimpia, ja mitkä tuotteet tai palvelut kiinnostavat asiakkaita. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää paitsi myynnissä ja markkinoinnissa, myös tuotteiden ja tarjooman kehityksessä. Lisäksi seuraamalla säännöllisesti verkkosivuston analytiikkaa mahdollistat käyttäjäpolkujen, sisältöjen ja mainonnan optimoinnin, mikä edistää yrityksen kasvua ja tavoitteiden saavuttamista. 

Verkkosivustosta saadaan paras tulos irti, kun tavoitteet ovat selkeitä ja analytiikan seuranta on osa tiimin arkea. Datan avulla voidaan tuottaa lisäarvoa niin liiketoiminnalle kuin asiakkaillekin. Analytiikkkatyökaluilla voidaan helposti tunnistaa ongelmakohdat ja näin parantaa ostopolkua ja kokemusta. Verkkopalvelun analytiikan seuranta auttaa myös säästämään turhalta työltä ja kustannuksilta, jotka eivät johda asiakkaiden sitoutumiseen.  

Ajatuksiaan jakoi

Mikko Hämäläinen

Director of Design and Data

30.08.2023

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme