Miksi sisäiset IT-palvelupyynnöt kannattaa automatisoida ja kuinka se tehdään?

IT-helpdesk pitää huolen organisaation IT-palveluista ja niiden oikea-aikaisesta toimittamisesta. Prosessien hallinnan ja pyyntöjen käsittelyn automatisointi voi tuoda monipuolisesti helpotusta sekä helpdeskin työntekijöille että heille, jotka pyyntöjä esittävät. Automatiikan avulla rakennetaan järjestelmään joustavuutta, jonka avulla myös tulevaisuudessa on helpompaa ottaa uusia prosesseja ja käytäntöjä osaksi organisaation toimintaa. Keskitetty tietojen kerääminen ja modernit analytiikan työkalut puolestaan tuottavat luotettavaa dataa IT-helpdeskin tilanteesta.

Työntekijöiden arki helpottuu kun asioita ei tarvitse jättää muistin varaan

IT-palvelupyyntöjen käsittelyn automatisointi tuo järjestystä organisaation IT-palvelunhallintaan. Myös tehokkuus paranee samalla, koska parhaimmillaan automatisointi tukee kaikkia IT-palvelunhallinnan prosesseja ja käytäntöjä, ja muun muassa mahdollistaa nopean häiriöiden ja ongelmien eskalaation. Esimerkiksi järjestelmään valmiiksi määritellyt työjonot ovat osa automatisointia ja edesauttavat pyyntöjen nopeaa käsittelyä ja ongelmien nopeaa ratkaisua.

Sekä tikettien luominen että ohjaus on automaatioiden avulla helpompaa. Helpotusta IT-helpdeskin työntekijöiden arkeen tuo se, ettei heidän tarvitse enää stressata asioiden jättämistä muistinsa varaan. Kun samasta järjestelmästä löytyvät sekä rakenteet että prosessit, on tieto tehokkaasti keskitetty yhteen ja samaan paikkaan. Automaattiohjausten ja muistutusten avulla on varmaa, että asiat tulevat hoidetuksi ajallaan. IT-palvelunhallinnan järjestelmää valittaessa olennaista on IT-helpdeskin työntekijöiden käyttäjäkokemus, johon palvelunhallintajärjestelmän helppokäyttöisyys ja moderni visuaalinen ilme liittyvät tiiviisti. Kommunikaatiota parannetaan siten, että useat tiimit ja osastot voivat työskennellä tehokkaasti yhtä aikaa samassa järjestelmässä.

Automaation avulla lisää nopeutta pyyntöjen käsittelyyn

Olennaista automatisoinnissa ovat toistuvien “taskien” poistaminen, sekä turhan hukan tunnistaminen ja hävittäminen prosesseista. Tämä on mahdollista erityisesti yksinkertaisempien pyyntöjen kohdalla. Automatisointi lisää nopeutta pyyntöjen käsittelyssä ja auttaa käsittelyä tehokkaampaan suuntaan. Kun tikettien luominen ja seuranta on automatisointien avulla helppoa, voivat IT-henkilöt keskittyä itse asiaan, eli asiakkaiden palveluun ja esimerkiksi ongelmien ennaltaehkäisyyn. Asiakaskokemus paranee sekä sujuvampien prosessien että IT-helpdeskin työntekijöiden olennaiseen keskittymisen kautta.

Palautteiden kerääminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen osaksi arkea

Myös asiakkaiden palautteiden kerääminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen voidaan tehdä automaattisesti osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Freshservicen IT-palvelunhallintajärjestelmä mahdollistaa automaattisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja raportoinnin. Asiakaspalvelua tehostavat osaltaan asiakkaiden itsepalveluun lisätyt usein kysyttyjen kysymysten vastaukset ja ratkaisuartikkelit. Nämä toimivat vastauksina yksinkertaisiin kysymyksiin ja vähentävät yhteydenottoja asioista, jotka käyttäjät osaavat ratkaista itsenäisesti. Myös virtuaaliset agentit, chat ja chatbot voidaan käsittää osana automatisointia. Kun tiketit syntyvät järjestelmään suoraan keskustelun perusteella, pystytään pyyntöjä käsittelemään nopeasti ja tehokkaasti.

Kiinnostaisiko kuulla lisää yrityksen sisäisten toimintojen kehityksestä? Nappaa uutiskirjeemme tilaukseen! 🔥

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme