Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Three people looking at tablet

Data inspiraatio

 • Inspiraatiota liiketoiminnan kehittämiseen ja tiedon hyödyntämiseen

  Dataa kertyy yrityksissä paljon ja yleensä tunnistetaan, että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää kuitenkin selkeiden asiakastarpeiden tunnistamista ja liiketoimintasuunnitelmaa. Tämä ymmärrys pitää yhdistää tietoon yrityksen hallussa olevasta datasta ja järjestelmistä sekä potentiaalisista ulkoisista tietolähteistä.

  Projektin alussa on tärkeää määrittää yhteinen suunta yrityksessä, jotta sitä kohti voidaan edetä vaiheittain, koko ajan arvoa tuottaen. Lisäksi ideat tulisi testata varhain, jotta ymmärretään niiden aito potentiaali.

 • Data Inspiraatio vaiheet:

  Asiakkaiden ja datan ymmärrys

  • Avainhenkilöiden ja loppuasiakkaiden haastattelut.
  • Datan kartoitus.

  Ideointi

  • Työpajatyöskentely uusien ajatusten innovoimiseksi
  • Nostetaan esille ymmärryksessä kartoitetut datat ja verrataan tarpeisiin.
  • Arvioidaan syntyneet ideat (liiketoimintapotentiaali, asiakkaan hyöty/kokemuksen paraneminen, sisäisten prosessien hyöty) ja valitaan parhaat jatkoon

  Testaus

  • Parhaista ideoista rakennetaan nopeat, toiminnalliset prototyypit
  • Prototyypit käyttäjätestataan
  • Kootaan käyttäjiltä saatu palaute

  Lopputuloksena

  • Käsitys lähtötilanteesta
  • Taatusti uusia ideoita
  • Käsitys valittujen ideoiden arvosta
  • Yhteinen ymmärrys ja tahtotila datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa
  • Konkreettinen etenemissuunnitelma

Ota yhteyttä