NBO | New Business Office

NBO: Data vauhdittamaan NBO:n asiakkaiden myyntiä

NBO on B2B-ratkaisumyynnin edelläkävijä, joka auttaa asiakkaitaan prospektoinnissa sekä myyntiprosessin alkupään tehtävissä. NBO:n tavoitteena on helpottaa asiakkaiden työtaakkaa, jotta he voivat keskittyä todennettujen myyntimahdollisuuksien hoitamiseen jalostetun myyntidatan avulla.

Data ja kohderyhmätieto

NBO:n asiakkaiden myynnin vauhdittaminen datan avulla

Datan avulla NBO:n asiakkaat kohdentavat myynti- ja markkinointiresurssinsa juuri oikeisiin yrityksiin. Käyttäjiä osallistaen suunniteltiin tiedonkeruutyökalu ja siihen liittyvä pilvinatiivi datankäsittely.

Jotta myyntidatasta saadaan vieläkin rikkaampaa sekä NBO:n asiakkaita paremmin palvelevaa, suunniteltiin ja rakennettiin pilvipohjaista dokumenttitietokantaa 2000:nen suurimman suomalaisen yrityksen kehityshankkeista ja käytössä olevista liiketoimintajärjestelmistä, jotka ovat erityisesti mielenkiintoisia NBO:n asiakkaille. Tietoalustan avulla halutun datan hyödyntäminen on helppoa ja nopeaa sekä auttaa tarkempien kohdeyleisöjen rakentamisessa. Jatkossa tietoalusta tarjoaa NBO:lle myös mahdollisuuksia kaupallistaa palvelua loppuasiakkaille.

Tietoalusta ja tiedonkeruutyökalu tehokkaan työskentelyn ja datan hyödyntämisen tukena

NBO on ollut Exoven asiakkaana pitkään ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Siksi oli hyvin luontevaa, että tietoalustan suunnittelua ja rakentamista lähdettiin edistämään yhdessä. Projekti alkoi osallistavalla suunnitteluvaiheella, johon kuului tietoalustan määrittely, perustaminen, hakutoimintojen määrittelyt sekä tietojen keruu.

Myyntihenkilökunnan haastattelut ja työpajamuotoinen yhteissuunnittelu auttoivat ymmärtämään tiedonkeruun tarpeita, sekä sovittamaan uutta työkalua yhteen myyntihenkilökunnan työn arjen kanssa. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kerättävä tieto on arvokasta, käytettävää ja työkalun käyttö selkeää ja yksinkertaista. Näin voitiin määritellä tarvittavat tietosisällöt ja ratkaisut sekä myyjien käyttöön tulevan tiedonkeruutyökalun rakenne.

Työpajojen perusteella ja NBO:n henkilökunnan kokemuksella saatiin laadittua myyjien käyttöön toimiva tietoalusta sekä tiedonkeruutyökalu halutun datan keräämiseen. Työkalu ja tietoalusta tukevat myyjien tehokasta ja helppoa työskentelyä soittojen aikana, tietokanta mahdollistaa datan helpon hyödynnettävyyden eri hakutermein.

Yhteistyö Exoven tutun tiimin kanssa toimi jälleen hienosti. Kaikki tiimin jäsenet ovat kovan luokan ammattilaisia ja vieläpä aivan loistotyyppejä!

Toimitusjohtaja Ossi Merisalo

Asiakkaana voimme luottaa koko ajan siihen, että tulemme kuulluksi ja ymmärretyksi. Saimme projektin aikana kaikkiin kysymyksiin vastauksen ilman viivettä ja meidät pidettiin koko ajan erittäin hyvin tilanteen tasalla. Koska Exoven tiimi on erittäin hyvin perillä NBO:n toiminnasta ja tarpeista, on yhteydenpito vaivatonta ja tehokasta.

Toimitusjohtaja Ossi Merisalo

Saumattomasti toimiva ratkaisu käyttäjien tarpeeseen 

Työkalu on toteutettu kokonaisuudessaan Amazon Web Services -pilviympäristöön. Avoimen lähdekoodin teknologioilla toteutettu työkalu hyödyntää Serverless-arkkitehtuuria, joka koostuu seuraavista AWS-komponenteista:

 • 1

  DynamoDB-tietokanta

 • 2

  Cloudfront-jakelujärjestelmä

 • 3

  Lambda-funktiot

 • 4

  S3-Pilvitallennustila

Perinteisten palvelimien sijaan työkalu ja sen käyttämä data tarjotaan hyödyntämällä Lambda-funktioita, joka mahdollistaa erinomaisen keveyden ja skaalautuvuuden toteutuneen tarpeen mukaan.

Käyttöliittymä on toteutettu React-ohjelmistokehyksellä moderneja design-periaatteita noudattaen. Nopea ja suoraviivainen käyttökokemus on ollut käyttöliittymän suunnittelun ensimmäinen prioriteetti, jotta datan kerääminen integroituu saumattomasti nykyisiin prosesseihin ja tarpeisiin.

Kaikki AWS-komponentit on rakennettu ja hallittavissa automaattisesti Terraform-työkalulla, joka nopeuttaa huoltotoimenpiteitä ja mahdollistaa komponenttien tarkan konfiguraation tallentamisen versionhallintaan osaksi työkalun lähdekoodia.

Datan avulla kilpailuetua ja kasvua NBO:n asiakkaille

Tiedonkeruutyökalun merkittävimmät hyödyt siirtyvät suoraan NBO:n asiakkaille, joiden myynnille voidaan jatkossa tarjota merkittävää kilpailuetua sellaisen kohderyhmätiedon muodossa, jota ei aikaisemmin ole ollut markkinoilla tarjolla. NBO:n asiakkaille tämä tarkoittaa tehokkaampaa ja laadukkaampaa myyntiprosessia, jonka seurauksena asiakkaiden liiketoiminta voi kasvaa.

Hyödyntämällä ajankohtaista ja jatkuvasti päivittyvää dataa 2000 suurimman Suomessa toimivan yrityksen kehityssuunnitelmista, NBO voi auttaa asiakkaitaan suuntaamaan myynti- ja markkinointiresurssinsa juuri oikeisiin yrityksiin. Olennaista on, että lähestyminen voidaan tehdä tärkeäksi tunnistetulla teemalla, riittävin taustatiedoin. Lisäksi mm. ICT -sektorilla toimivat asiakkaat voivat nostaa onnistumisen todennäköisyyttä ymmärtämällä jo ennakkoon, mitä liiketoimintajärjestelmiä potentiaalinen asiakas tällä hetkellä hyödyntää.

Suunniteltu kokonaisuus saatiin valmiiksi aikataulussa ja budjetissa. Ja mikä tärkeintä, lopputulos vastasi yhdessä muodostettuja tavoitteita. Tästä on hyvä jatkaa.

Toimitusjohtaja Ossi Merisalo

Lisää asiakastarinoitamme