Saavutettavuusauditointi? Mikä se on ja miksi siihen pitäisi panostaa?

Kun puhutaan verkkosivustojen saavutettavuudesta, termi saavutettavuusauditointi nousee hyvin usein esiin. Exoven saavutettavuusasiantuntija, Sanna Mäkinen, törmää usein monenlaisiin kysymyksiin saavutettavuusauditoinneista. Mistä ylipäätään on kyse, miksi auditointeja pitäisi tehdä ja kuinka usein?

Mistä saavutettavuusauditoinnissa on kyse?

Saavutettavuusauditointi on vähintään yhden saavutettavuusasiantuntijan toteuttama arviointi sivuston saavutettavuuden tilasta. Sivustoa tarkastellaan saavutettavuusvaatimuksiin pohjautuen, eli tällä hetkellä auditointia tehdään Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 2.1 AA-tason kriteerejä tarkastaen.

Saavutettavuusauditointeja voi toteuttaa monenlaisilla laajuuksilla ja painotuksilla sivuston tarpeiden mukaan. 

Kuinka usein saavutettavuusauditointi pitäisi tehdä?

Saavutettavuusauditoinnin tekemistä suositellaan noin kerran vuodessa, jotkut suosittelevat jopa kerran vuosineljänneksessä. Suositeltavaan auditointitiheyteen vaikuttaa myös toteutettavien saavutettavuusauditointien laajuus.

Joillekin yrityksille sopii paremmin kerran vuodessa tehty kattavampi auditointi. Toiset taas hyötyvät useamman kerran vuodessa tehtävistä pienemmistä ja rajatumpiin osioihin keskittyvistä auditoinneista. Sopiva auditointitiheys riippuu osittain sekä sivuston jatkokehityksen tahdista että sisällön päivittämisen tahdista. On hyvä muistaa, että saavutettavuusauditoinnissa katsellaan sivuston kaikkia osioita visuaalisista tyyleistä tekniseen toteutukseen ja sivuston sisältöön. Jos tiedetään, että vain sivuston sisältö on päivittynyt, voidaan auditoinnissa keskittyä enemmän sisällön tarkasteluun, olettaen, että edellisessä auditoinnissa on tarkasteltu kattavasti myös sivuston tekninen toteutus ja visuaalisuudet.

Pitääkö saavutettavuusauditoinnissa käydä läpi sivuston kaikki sivut?

On tietenkin täysin totta, että mitä kattavammin sivuston sivut käydään läpi, sitä paremmin voidaan löytää jokaisen sivun kohdalta mahdolliset ongelmat. Mutta erityisesti suurempien sivustojen kanssa yleensä suositellaan rajoittamaan laajuutta. Tämä johtuu ihan vain siitä, että jos auditoidaan vaikkapa noin 30 000 sivua sisältävä sivusto ihan kokonaan myös manuaalisesti, tulee auditoinnille myös melko korkea hinta ja myös auditoinnin kesto on pidempi. Manuaalisessa testauksessa hyödynnetään puoliautomaattisia työkaluja ja asiantuntija-analyysiä. Tästä syystä manuaalinen testaus kannattaakin yleensä kohdentaa muihin kuin yksittäisten sivujen ongelmiin. Esimerkiksi teknisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen ongelmat yleensä ovat laajempia, koska samoja näkymiä voidaan käyttää monessa eri paikassa, jolloin ne löydetään jo rajoitetummallakin auditoinnilla. Useimmiten rajoitetummalla auditoinnilla löydetään myös sisällön kannalta selkeät ongelmakohdat.

Millaisia asioita auditoinnissa sitten tulee olla mukana?

 • Sivuston sisällön tyypit ja erilaiset sisältöelementit kattavasti

 • Mahdollinen mediasisältö (kuten videot) tai infografiikka

 • Käyttäjälle tärkeät toiminnallisuudet, kuten

  • Valikot
  • Sivustohaku
  • Ostoskoritoiminnallisuus
  • Lomakkeet

Auditoinnissa on mahdollista hyödyntää myös automaattisia saavutettavuustyökaluja. Tällöin voidaan toteuttaa rajoitetumman manuaalisen testauksen lisäksi koko sivuston kattava automaattinen testaus. Tällä yhdistelmällä saadaan yleensä erinomaiset ja äärimmäisen kattavat tulokset. Jos automaattinen työkalu on sivustolla käytössä jatkuvana, voidaan sitä hyödyntää auditointien lisäksi myös saavutettavuuden jatkuvassa monitoroinnissa. Automaattisten seurantatyökalujen käytöstä tulee kustannuksia, mutta monesti sen käytöstä saatava hyöty on merkittävä, ihan myös jo sisällöntuottajille.

Mitä Exoven tekemässä saavutettavuusauditoinnissa tapahtuu?

Ihan ensimmäisenä määritetään auditoinnin tarkempi laajuus. Exoven tarjoomassa on valmiita auditointipaketteja, jotka toimivat hyvänä pohjana tarkemman laajuuden määrittämiselle. Näiden lisäksi auditointien laajuutta voi myös räätälöidä tarpeen mukaan, erityistarpeista kannattaa aina mainita tilaamisen yhteydessä. Tilaajan kanssa yhdessä varmistetaan, että auditoinnissa huomioidaan kattavasti sivuston tärkeimmät sivut ja ominaisuudet.

Kun laajuus on määritelty, lähdetään toteuttamaan varsinaista auditointia. Käytämme auditoinnissa sekä automaattisia että puoliautomaattisia työkaluja. Niiden avulla saadaan kerättyä niin sanotut helpot puutteet, eli sellaiset, joita työkalut pystyvät löytämään. Työkalut eivät nykyisellään pysty analysoimaan kaikkia saavutettavuuteen liittyviä asioita, vaan manuaalista testaamista tarvitaan myös.

Käytämme auditoinnissa sekä useampaa ruudunlukijaa että pelkkää näppäimistöä. Lisäksi tarkastelemme myös sivuston HTML-koodin laatua tähän tarkoitetuilla työkaluilla, koska siellä lymyilee helposti saavutettavuuspuutteita.

Kun tulokset on saatu kasaan, analysoidaan ne tarkemmin ja ryhmitellään raporttiin. On tärkeää selvittää mitkä ongelmista ovat yksittäisiä ja mitkä koskevat laajemmin koko sivustoa tai jotain sen osiota. Mitä laajempi ongelma on, sitä korkeampi sen korjaamisen priorisointi yleensä kannattaa olla. Myös käyttäjälle tärkeimpien ominaisuuksien, kuten haun tai vaikkapa ostoskoritoiminnallisuuden ongelmat ovat yleensä priorisointilistojen kärjessä.

Auditoinnin lopputuloksena on raportti, jossa kuvataan löydetyt puutteet ja tarvittavia toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi. Auditoinnin tulokset käydään läpi yhdessä tilaajan kanssa keskustellen. Autamme myös ongelmien korjausten priorisoinnissa.

Minulla on jo saavutettava sivusto, miksi tarvitsisin auditointia?

Yksi yleinen kysymys on, että jos sivusto on jo toteutettu saavutettavana, miksi sen tilaa pitäisi seurata. Lyhyt vastaus on, että saavutettavuusauditoinnin kanssa sivuston saavutettavuuden tila voidaan varmistaa.

Emme ole täydellisiä emmekä osaa kaikkea

Vaikka pyrkimyksenä onkin tuottaa saavutettava sivusto, on harmillinen tosiasia, että joskus me kaikki teemme virheitä. Kaikkihan me teemme omilla tahoillamme parhaamme, että mahdolliset virheet saadaan kiinni ennen muutosten julkaisemista, mutta joskus vaikkapa kirjoitusvirhe voi päätyä sivustolle asti aiheuttaen saavutettavuushaasteen. 

On myös hyvä huomioida, että jos henkilöstössä on vaihtuvuutta, saavutettavuusosaamisen taso on tärkeää varmistaa myös uusille työntekijöille. Sisällöntuottajat hyötyvät saavutettavuuskoulutuksista osaamisensa tueksi, ja vaikka erityisen tärkeää perehdytys onkin nimenomaan uusille työntekijöille, kouluttautumisesta hyötyvät myös kokeneemmat sisällöntuottajat.

Saavutettavuusauditoinnin lisäksi virheiden kiinni saamisessa voi auttaa myös jatkuva saavutettavuuden monitorointi. Tällöin mahdolliset virheet saadaan kiinni nopeammin ja tehokkaammin.

Teknologia ja standardit kehittyvät

Teknologia kehittyy jatkuvasti. Selaimiin ja käyttöjärjestelmiin tulee koko ajan lisää ominaisuuksia, ja joskus esimerkiksi uusimmat selainten ominaisuudet eivät välttämättä löydykään jokaisesta selaimesta samaan aikaan. Vastaavasti joitakin vanhoja ominaisuuksia saattaa poistua.

Myös saavutettavuusstandardit kehittyvät koko ajan. Hyvänä esimerkkinä kehityksestä on pian julkaistava WCAG:n versio 2.2. Vaikka tämä versio ei ihan vielä olekaan virallisesti julkaistu, ovat Exoven saavutettavuusasiantuntijat kuitenkin seuranneet tämän version kehittymistä jo pidemmän aikaa ja meillä onkin jo nyt kattava kuva siitä millaisia vaatimuksia uusi versio tuo tullessaan. Vaikka nämä eivät heti päädykään osaksi lain vaatimuksia, niiden huomioiminen version 2.2 julkaisun jälkeen tehtävissä saavutettavuusauditoinneissa auttaa takaamaan sen, että lain vaatimusten päivittyessä sivusto on jo uusien vaatimusten mukainen.

Aito saavutettavuus on myös enemmän kuin vain vaatimusten täyttämistä

Kun puhutaan saavutettavuudesta aiheena ja unohdetaan hetkeksi siihen liittyvät ohjeistukset ja vaatimukset, voidaan keskittyä siihen, että saavutettavuuden lähtökohtana ja tarkoituksena on aitojen ihmisten käyttökokemuksen mahdollistaminen ja parantaminen.

Meillä Exovella saavutettavuusauditointien raportissa kerrotaan myös auditoinnin tekemisen aikana huomatuista parannusmahdollisuuksista, joita saavutettavuuden ja käytettävyyden eteen voi tehdä. Vaikka jokin asia teknisesti täyttäisikin ne minimivaatimukset, joita WCAG-kriteerit tuovat, voivat ominaisuudet silti monesti olla parempia. Ja tekniikan mennessä eteenpäin mahdollisia parannuskohteita tulee todennäköisesti lisää.

Saavutettavuusauditointi kertoo myös loppukäyttäjälle saavutettavuuden merkityksellisyydestä. Saavutettavuusselosteella tulee aina kertoa milloin sivustoa on viimeksi auditoitu. Kun kävijä näkee, että saavutettavuusseloste päivittyy – sekä auditointien teettämisen ajankohdan että puutteiden korjausten osalta – kertoo se käyttäjälle, että saavutettavuuteen panostetaan.

Kaipaako sivustosi saavutettavuusauditointia tai haluatko lisätietoa meidän auditointipaketeista?

Ota meihin yhteyttä ja sovitaan tarpeisiisi sopiva auditointi!

Ajatuksiaan jakoi

Sanna Kramsi

Competence Manager,

Senior Accessibility Engineer

18.09.2023

Uusimmat blogimme