WCAG 2.2 on tulossa, aloita valmistautuminen jo nyt!

WCAG 2.2 on ollut tuloillaan jo hetken aikaa, mutta julkaisua on siirretty jo muutamankin kerran. Tällä hetkellä julkaisua suunnitellaan kolmannelle vuosineljännekselle. Vaikka itse olen jo pitkän aikaa odottanut uusien kriteerien valmistumista, arvostan saavutettavuusasiantuntijana sitä, että uudet kriteerit eivät synny hutiloiden. On tärkeää, että uuden version mukana tulevat kriteerit on hiottu mahdollisimman selkeiksi ja ymmärrettäviksi ennen julkaisua. Vain siten kriteerit voivat olla sekä toimivia että kestää aikaa. Työryhmän toiveena tällä hetkellä on, että kriteerit itsessään eivät enää vaatisi muutoksia, mutta päivityksiä kriteerien ymmärtämistä tukeviin dokumentaatioihin tehdään edelleen.

WCAG 2.2 tuo mukanaan yhden muutoksen nyt voimassa olevaan 2.1 versioon. Kriteeri 4.1.1 Jäsentäminen poistuu. Kriteerin tarpeellisuudesta on käyty keskusteluja jo pidempään. Kriteeri luotiin aikana, jolloin jäsentämisvirheiden käsittely selaimissa ja avustavissa teknologioissa oli vielä hyvin puutteellista. Mutta spesifikaatiot, kuten HTML, ja selaimet ovat parantaneet jäsentämisvirheiden käsittelyään. Myös avustavat teknologiat luottavat nykyään selaimeen omien merkintöjen jäsentämisen sijaan. Eli tämä kriteeri ei enää tällaisenaan ole tarpeellinen.

Mitä muutoksia WCAG 2.2 tuo tullessaan?

WCAG 2.2:teen on suunniteltu yhdeksän uutta kriteeriä. Kriteerit keskittyvät valtaosin visuaalisiin ja teknisiin asioihin. Mikäli kriteerit eivät enää muutu, tässä tiivistetty lista tulevista muutoksista. Uusista kriteereistä ei vielä ole suomenkielisiä käännöksiä, vaan olen kääntänyt tekstit vapaasti englanninkielisistä materiaaleista. 

Hallittavuuden periaatteeseen tulee 5 uutta kriteeriä

Ohjeen 2.4 Navigoitava alle tulee kolme uutta kriteeriä. Yksi AA-tason kriteeri ja kaksi AAA-tason kriteeriä. Tämä ohje keskittyy tarjoamaan käyttäjille keinoja navigoida, löytää sisältöä ja päätellä missä kohdin sivua he kulloinkin ovat. Kriteerit 2.4.11 ja 2.4.12 varmistavat, että elementtien kohdistustyyli ei ole peitettynä. Kriteeri 2.4.13 tuo lisää vaatimuksia kohdistustyylille ja pyrkii varmistamaan, että kohdistustyyli on riittävän näkyvä.

Ohjeen 2.5 Syötetavat alle tulee kaksi uutta AA-tason kriteeriä. Tämän ohjeen tarkoituksena on helpottaa käyttäjiä käyttämään toimintoja muillakin syötteillä kuin näppäimistöllä. Kriteeri 2.5.7 varmistaa, että raahaamalla tehtävät toiminnot voidaan tehdä myös esimerkiksi yksittäisillä hiiren painalluksilla. Kriteeri 2.5.8 puolestaan varmistaa, että kohteiden, kuten linkit ja napit, koot ovat riittävän suuria. Kriteeri 2.5.8 tuo nyt kokovaatimuksen AA-tasolle, AAA-tasolla tähän onkin jo ennestään ollut kriteeri 2.5.5.

Ymmärrettävyyden periaatteeseen tulee 4 uutta kriteeriä

Ohjeen 3.2 Ennakoitava alle tulee yksi uusi A-tason kriteeri. Tämä ohje pyrkii tekemään verkkosivustoista ennakoitavia sekä näkyvyyden että toimivuuden osalta. Kriteerin 3.2.6 tarkoituksena on varmistaa, että sivustolla olevat ohjetoiminnot, kuten yhteystiedot tai automaattiset yhteydenottomekanismit, kuten chattibotit, sijaitsevat samassa suhteellisessa järjestyksessä kuin muu sivun sisältö. Kriteeri ei vaadi, että ohjetoimintoja käytetään, mutta vaatii, että sijaintiin liittyvät vaatimukset täytetään jos ohjetoimintoja tarjotaan.

Ohjeen 3.3 Syötteen avustaminen alle tulee kolme uutta kriteeriä, yksi kullekin vaatimustasolle. Tämä ohje pyrkii auttamaan käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä. Kriteeri 3.3.7 keskittyy varmistamaan, että käyttäjien ei tarvitse kirjoittaa jo kertaalleen syöttämiään tietojaan uudelleen. Kriteerit 3.3.8 ja 3.3.9 taasen keskittyvät varmistamaan, että sisäänkirjautuminen järjestelmiin on saavutettava eikä vaadi kognitiivisten toimintojen testiä, kuten salasanan ulkoa muistamista tai arvoituksen ratkaisemista.

Milloin WCAG 2.2 tulee vaatimukseksi?

Tähän kysymykseen ei valitettavasti ole vielä tässä vaiheessa tarkkaa vastausta. Mutta WCAG 2.2 ei heti valmistuessaan ole lain vaatimusten piirissä. EU-tasolla keskusteluista on ilmennyt tahto saada uudet vaatimukset mahdollisimman pikaisesti osaksi lain vaatimuksia. Mutta jää nähtäväksi millaisista aikamäärityksistä tämän kanssa puhutaan todellisuudessa. Tämä varmastikin tarkentuu, mutta tuskin vielä ennen uuden kriteeristöversion julkaisua.

Varmistaaksesi sivustosi pysymisen WCAG-vaatimusten mukaisena myös uuden version tullessa lain piiriin, kannattaa valmistautuminen aloittaa jo etukäteen. Mutta kannattaa silti malttaa odottaa vielä WCAG 2.2:n julkaisua. Koska vaikka toiveena nyt onkin, että kriteerien sisältö ei enää muuttuisi, ei kriteerien sisältöä vielä tässä vaiheessa ole lukittu. Eli vielä tässä vaiheessa ei voi määrittää saavutettavuusselosteessa, että sivusto on WCAG 2.2:n vaatimusten mukainen.

Jos mietityttää onko nykyinen sivustosi uusien saavutettavuusvaatimusten mukainen, ota yhteyttä ja sovitaan auditoinnista!

Ajatuksiaan jakoi

Sanna Kramsi

Competence Manager,

Vanhempi kehittäjä

29.05.2023

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme