PunaMusta Median ilmastotavoitteet saivat Science Based Targets -hankkeen hyväksynnän

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hanke, joka tukee yrityksiä asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa. Science Based Targets -hanke hyväksyi toukokuussa 2024 PunaMusta Media -konsernin asettamat lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet. SBT-tavoitteelleen virallisen hyväksynnän saaneita yrityksiä on Suomessa vielä reilusti alle sata.

PunaMusta Media -konsernin asettamat ilmastotavoitteet

Vuosi 2023 oli ihmiskunnan mittaushistorian lämpimin. YK:n alainen hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, IPCC, kuvaileekin ilmaston lämpenemisen tilannetta ”ihmiskunnan hätätilaksi”. Globaali lämpötilan nousu on edelleen mahdollista rajoittaa 1,5°C:seen, mutta kynnys on vaarallisen lähellä, ja nopeita radikaaleja hiilidioksidin vähennystoimia tarvitaan. Huoli ilmastonmuutoksesta motivoi PunaMusta Mediaa sitoutumaan hankkeeseen.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut systemaattista toimintaa PunaMusta Mediassa vuodesta 2019. PunaMusta Median markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, Mirka Lammi kuvailee konsernin vastuullistyötä:

Matkamme kohti tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita (science-based targets) alkoi, kun sitouduimme vuonna 2022 SBTi:n mukaisten lyhyen aikavälin ilmastotavoitteiden asettamiseen.

Asetimme absoluuttiset tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjämme Pariisin sopimuksen 1,5 asteen mukaisesti. Käytämme vertailuvuotena vuotta 2022 ja sitoudumme vähentämään oman toimintamme suoria päästöjä sekä epäsuoria tuotteiden ja palveluiden hankinnasta syntyviä päästöjä vuosittain 5,25 % vuoden 2022 tasoon nähden, jolloin pienennämme hiilijalanjälkeämme 42 % vuoden 2030 loppuun mennessä.

Mitä käytännön toimia tavoitteet tarkoittavat?

Osa käytännön toimenpiteistä on ollut PunaMusta Median vastuullisuustyön perustana jo vuosia, kuten painotuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen, hukkapaperin määrän vähentäminen ja energiatehokkuuden kehittäminen. Tärkeitä kohteita ovat myös vihreän, uusiutuvan sähkön käyttö, käytettävien paperilaatujen ympäristövaikutusten huomioiminen ja konsernin ympäristötavoitteita tukeva autopolitiikka.

Lisäämme asteittain vihreää kaukolämpöä sekä kartoitamme esimerkiksi biopropaanin käyttöön siirtymisen mahdollisuuksia. Olemme ottaneet myös IT-toimintomme osaksi kestävän kehityksen agendaamme muun muassa Vihreän IT:n kypsyysmallin avulla ja käymme jatkuvasti vuoropuhelua toimittajiemme kanssa heidän ympäristötavoitteistaan ja niiden edistymisestä, kertoo Mirka Lammi.

Ilmastotavoitteet koskevat myös Scope 3 -päästöjä

Päästöt luokitellaan Scope 1, 2 ja 3 -tasoihin. Luokka 1 tarkoittaa yrityksen suoria päästöjä, kun luokka 2 keskittyy niihin päästöihin, joita syntyy esimerkiksi yrityksen energiaostoista, kuten lämmityksestä ja ilmastoinnista. Luokka 3 ulottuu yrityksen arvoketjun kaikkiin epäsuoriin päästöihin raaka-ainetuotannosta työmatkoihin.

Olemme asettaneet myös Scope 3 päästöille saman 1,5 asteen kunnianhimotason mukaisen tavoitteen kuin oman toimintamme päästöille. Siten meidän tulee sitouttaa myös koko arvoketjumme näihin tavoitteisiin, Lammi toteaa.

Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hanke, joka tukee yrityksiä asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa. Hankkeen pyrkimyksenä on, että yritykset kaikkialla maailmassa puolittavat päästöt ennen vuotta 2030 (lyhyen aikavälin tavoitteet) ja saavuttavat nollapäästöt ennen vuotta 2050 (pitkän aikavälin tavoitteet). Sen taustalla ovat Maailman luonnonsäätiö WWF, YK:n Global Compact, ympäristöraportointia edistävä riippumaton CDP-järjestö ja Maailman luonnonvarainstituutti World Resources Institute.

Science Based Targets -hanke (SBTi) arvioi ja hyväksyy yritysten ilmastotavoitteet tieteellisesti ja riippumattomasti. Yritykset asettavat omat lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla aloitetta valvovan SBTi:n vahvistamia. Tutustu Science Based Targets -hankkeeseen https://sciencebasedtargets.org/

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme