Miikka Särökaari – Mitä projektipäällikkö oikeasti tekee?

“Projektipäälliköllä yksikään päivä ei ole samanlainen!”, kertoo Miikka Särökaari, joka on toiminut Exovella projektipäällikön roolissa lähes viiden vuoden ajan. Miikka on yksi Exoven seitsemästä projektipäälliköstä ja hän pääsee avaamaan blogissa omia kokemuksiaan projektipäällikön työstä Exovella sekä siitä, miten aikanaan päätyi työskentelemään Exovelle.

Motivaattorina uusi rooli sekä kiinnostava liiketoiminta

Miikalla on opiskelutaustaa markkinoinnista sekä kansainvälisestä kaupasta Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Opiskeluaikanaan työt olivat markkinointipainotteisia, mutta valmistumisen jälkeen myynti vei vahvemmin mennessään suomalaisessa monitoimialayhtiössä, jossa myyntiä pääsi tekemään erilaisten markkinoinnin palveluiden sekä digitaalisten tuotteiden parissa. Myyntityön parissa muutamia vuosia työskennellessään Miikalle tuli palo päästä viemään uraa eteenpäin uuden roolin sekä liiketoiminnan merkeissä. Loppuvuodesta 2017 kohdalle osui Exoven projektipäällikön haku, johon Miikka tarttui ja loppu onkin historiaa.

Työn vapaus sekä monipuolisuus parasta projektipäällikkönä olemisessa

Yksi parhaista asioista projektipäällikön työssä on työn vapaus – asioita voi tehdä vapaasti, kunhan työt hoidetaan sovitusti ja asiakas keskiössä. Vaikka työtä toki ohjaa olemassa olevat prosessit, voi silti omaa työtään suunnitella ja toteuttaa järkevästi parhaaksi katsomallaan tavalla. Projektipäällikön työpäivä voi itsessään pitää sisällään mitä tahansa myyntityöstä erinäisiin projektiin liittyviin neuvotteluihin asiakkaan johtoryhmän kanssa. Lisäksi päivät koostuvat erityyppisistä operatiivisista tehtävistä kuten:

Budjetin hallinta

Projektisuunnitelman luonti

Aikataulujen hallinnointi

Asiakkaan odotusten hallinnointi

Riskien sekä resurssien hallinnointi

Asiakastyytyväisyyden hallinnointi

Tiimistä huolehtiminen

Sisäiset kehitystyöt

Projektipäälliköllä on suuri vastuu asiakkuudesta ja sen alla olevasta projektista tai projekteista. Yksinkertaisuudessaan projektipäällikön tehtävänä on pitää huoli, että oikeanlainen ja oikeanlaatuinen lopputuote on valmis luvatussa aikataulussa ja budjetissa. Matkan varrella on yleensä lukuisia muuttuvia tekijöitä ja parhaiten näistä selvitään hyvällä kommunikoinnilla tiimin sekä asiakkaan välillä projektin alusta loppuun.

Yhtenä tärkeänä asiana Miikka nosti, että Exovella projektipäällikkö pääsee työskentelemään erityyppisten projektien ja palveluiden parissa. Tarjolla voi olla esimerkiksi erityyppisiä sisällönhallintajärjestelmän (WordPress, Drupal) päälle rakennettuja projekteja, React-projekteja, räätälöityjä toteutuksia ja paljon muuta. Miikka myös kuvailee, että monipuolisten työtehtävien lisäksi projektipäälliköllä on tärkeä rooli varmistaa, että tiimillä on mahdollisimman hyvät puitteet työn tekemiseen, jotta työtä voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kulttuuri ja matala hierarkia tekevät Exovesta hyvän paikan työskennellä

“Exoven vahvuuksia työpaikkana ovat ehdottomasti turhan byrokratian puuttuminen”, kertoo Miikka. Hän nostaa kolme tärkeää teemaa, jotka tekevät Exovesta työpaikan missä on helppo viihtyä:

Kulttuuri

Yrityksen kyky huomioida työntekijän omia kiinnostuksen kohteita

Matala hierarkia

Kulttuuri Exovella on rentoa ja työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on tehty mahdollisimman joustavaksi. Myös vapaus tehdä työtä itselleen sopivalla tavalla on Miikalle erittäin tärkeää. Toiseksi Exovella pyritään kuulemaan ja tukemaan työntekijän omia työhön liittyviä kiinnostuksen kohteita. Jos tulee halu hypätä projektipäällikön tehtävästä myynnin tehtäviin, pyritään tämä mahdollistamaan tai jos kaipaa vaihtelua projekteihin, pyritään tätä vaihtelua tukemaan. Kolmanneksi Miikka nostaa matalan hierarkian. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti eikä lounaalle lähdettäessä ole väliä oletko johtoryhmän jäsen vai et.

Tutustu meihin lisää!

Meistä

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme