Exove toimittaa Tampereen kaupungille uuden Tampere.fi-verkkopalvelun asiakaslähtöisyys, käytettävyys ja saavutettavuus edellä

Tampereen kaupunki on valinnut kilpailutuksen perusteella Exoven Tampereen kaupungin pääsivuston Tampere.fi:n toteuttajaksi.

Tampereen kaupungin tavoitteena on uudistaa Tampere.fi-verkkopalvelu entistä asiakaslähtöisemmäksi, käytettävämmäksi ja saavutettavammaksi kuntalaisille ja muille verkkopalvelua käyttäville. Uuden Tampere.fi-verkkopalvelun toteutus alkaa maaliskuussa 2021 ja loppusyksystä Tampere.fi:stä julkaistaan kevyempi beta-kehitysversio palautteen saamiseksi. Kokonaisuudessaan pääsivusto valmistuu keväällä 2022.

Tampere.fi-verkkopalvelu on Tampereen kaupungin tärkein viestintäkanava

Tampere.fi-verkkopalvelu on Tampereen kaupungin tärkein viestintäkanava. Sen käyttö on kasvanut vuosittain ja vuonna 2020 sivustolla oli 2,6 miljoonaa käyttäjää ja 15,6 miljoonaa sivulatausta. Käyttäjistä 64 prosenttia tuli sivuille hakukoneen kautta ja älypuhelimella sivuja käytti 56 prosenttia kävijöistä. 

Mobiilikäyttö on vuosi vuodelta kasvanut, joten verkkopalvelun uudistamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että verkkopalvelu on helposti löydettävissä, sivuja on sujuva käyttää eri laitteilla, erityisesti älypuhelimella.

Uuden Tampere.fi-verkkopalvelun tavoitteena palvella kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan

Pääsivuston Tampere.fi palvelukonsepti, käyttöliittymä ja ulkoasu tullaan uudistamaan. Myös verkkopalvelun sisältöjä tullaan muotoilemaan käyttäjälähtöisemmiksi. 

Tavoitteena on olemukseltaan entistä houkuttelevampi Tampere.fi, joka palvelee erityisesti kuntalaisia heidän arjen eri tilanteissaan helposti löydettävällä tiedolla ja sujuvalla pääsyllä kaupungin palveluihin. Tampere.fi tuo esiin keskeiset ajankohtaisasiat ja kuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet sekä kaupungin toiminnan ja kehittämisen painopisteet sekä lisää vetovoimaa myös kansainvälisesti.

Tampere.fi-verkkopalvelun käyttäjät verkkopalvelu-uudistuksen keskiössä

Tampereen kaupungilla on suunnitteilla perustaa verkkopalvelun toteutusprojektin ajaksi sähköinen asiakasraati, jossa kysytään käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia uusien sivujen suunnitelmista ja kokeiluversioista.

Tampereen kaupunki on tehnyt aikaisemmin esiselvitystä verkkopalveluidensa toimivuudesta työpajojen, kyselyiden sekä haastatteluiden merkeissä. Palautetta tiedon löytymisestä on päässyt antamaan Tampere.fi-verkkosivustolla sekä kävijät ovat päässeet vastaamaan verkkosivustolla myös mielipidekyselyyn.

Lisätietoja

Marko Räsänen, projektipäällikkö, Exove, +358 50 366 1836, marko.rasanen@exove.com

Tampereen kaupungin tiedotteesta uudistuksesta lisätietoa.

Exove on suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, jonka missiona on luoda digitaalisia ratkaisuja menestyksesi tueksi. Tarjoamme palveluita, joilla on välitön vaikutus liiketoimintaasi yhdistämällä asiakasymmärryksen, datan ja teknologian.

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme