Rukakeskus

Rukakeskus: Askeleet kohti vastuullisempaa IT-toimintaa

Rukakeskus panostaa vastuullisuuteen ja halusi lähteä selvittämään millaisella tasolla heidän IT-toimintonsa on tällä hetkellä. Exoven uuden Vihreä-It:n kypsyysmallin myötä, organisaatiot voivat nyt selvittää helposti kuinka hyvin he ovat toteuttaneet IT-toimintonsa vastuullisuus näkökulmasta. Mallissa yrityksen IT:n toimintaa arvioidaan muun muassa vastuullisuuden, energiatehokkuuden, vähäpäästöisyyden ja kiertotalouden suhteen. Rukakeskuksen aiemmat kestävän kehityksen toimet ovat kohdistuneet yrityksen kiinteään infraan, energiankulutukseen ja muihin vastaaviin toimintoihin. Lisäksi heillä on halu toimia kestävästi ja IT:n vihreyteen suhtaudutaan kiinnostuneesti. 

Läpikäynnistä konkreettisiin kehitysaskeliin

Arviointi aloitettiin käymällä läpi kaikki Vihreän IT:n kypsyysmallin yli 40 kriteeriä asiakasta haastatellen ja erilaisia näkökulmia esiin tuoden. Haastattelun jälkeen koostettiin kehityskohteita sisältävä raportti  ja numeerinen arviointi.  

Työskentely Exoven kanssa oli selkeää ja suoraviivaista. Keskustelut asiantuntijoiden kanssa olivat hyödyllisiä jatkotyön näkökulmasta ja toivat hyvän lisän itse raporttiin.

Jusu Toivonen, Vastuullisuusasiantuntija Rukakeskus Oy, Pyhätunturi Oy, Ski-Inn Oy

Tähän asti useissa kriteereissä ei ole tehty toimenpiteitä ympäristövaikutuksiin liittyen. Exoven tekemän arvioinnin mukaan seuraavalle tasolle pääseminen voidaan saavuttaa helposti, kasvattamalla tietoisuutta näistä ja prosessi kehityksellä, samalla kun saadaan aidosti vaikutettua Rukakeskuksen tietotekniikan aiheuttamaan ympäristökuormaan. 

Miten liikkeelle arvioinnin jälkeen

Rukakeskuksen kypsyysasteen nostaminen kannattaa aloittaa perusasioista. Keskiössä onnistumiselle ja sen saavuttamien tulosten pysyvyydelle on saada prosessiin johdon ja koko henkilökunnan tuki. Lisäksi on olennaista, että muutoksia tehdään vähitellen, järkevällä tahdilla, jotta myös yrityksen henkilökunta saadaan sitoutettua mukaan. Arvioinnin tulosten perusteella laaditun raportin suositusten myötä seuraavat askeleet Rukakeskukselle olisivat esimerkiksi:

1

Osto-ohjeistuksen laatiminen ja vihreän IT:n periaatteiden lisääminen joko suosituksiksi tai vaatimuksiksi.

2

Prosessien määrittely ja dokumentointi.

3

Toistuvan raportointisyklin luonti.

4

Alustapalvelujen päästöjen selvittäminen.

5

IT:n päästöjen lisääminen hiilijalanjälkilaskelmaan osaksi vaikutusala kolmen päästölaskentaa

Mainitsemisen arvoista on, että vaikutusala kolmen päästölaskenta on Rukakeskuksella parhaillaan menossa ja siinä huomioidaan myös IT-hankinnat. 

Kypsyysmalli antoi meille kattavan kuvan IT-vastuullisuuden näkökulmista sekä oman toimintamme nykytilasta. Loppuraportti auttaa meitä valitsemaan asiat, joita pyrimme jatkossa kehittämään.

Jusu Toivonen, Vastuullisuusasiantuntija Rukakeskus Oy, Pyhätunturi Oy, Ski-Inn Oy

Edellä mainitut toimenpiteet priorisoitiin vaikuttavuuden ja toteutuksen suoraviivaisuuden kautta. Näiden suositusten avulla Rukakeskus voi kehittää IT-toimintojaan entistä kestävämmiksi ja vahvistaa asemaansa kestävyyden edelläkävijänä hiihtokeskusalan toimijana. Rukakeskuksen mukaan selvitys toimi myös hyvänä perehdytyksenä IT-vastuullisuuden kokonaisuuteen ja asioihin, joihin tulee kiinnittää huomiota. 

Lähdetäänkö yhdessä muuttamaan teidänkin tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvää toimintaa vastuullisemmaksi? Ota ensimmäinen askel tätä kohti ja varaa ilmainen sparrailu. 👇🏻

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme