Vihreän IT:n kypsyysmallin avulla yritys/organisaatio voi selvittää tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvän tekemisen vastuullisuuden tason yrityksessä. IT:n toimintamalleja arvioidaan energiatehokkuuden, vähäpäästöisyyden, kiertotalouden ja yleisen vastuullisuuden näkökulmista. Kypsyysmalli kasvattaa ymmärrystä vihreästä IT:stä ja sen vaikutuksista sekä luo pohjan yrityksen muutokselle kohti kestävämpää IT:tä, kustannussäästöjä ja muita liiketoimintaa ohjaavia tavoitteita unohtamatta.

Autetaan sua näissä:

Kasvattamaan ymmärrystä vihreän IT:n mahdollisuuksista ja vaikutuksista.

Yhdistämään organisaation eri yksiköt ja päättäjät katsomaan sekä toimimaan kohti yhteisiä tavoitteita.

Konkretisoimaan vastuullisuustavoitteet helposti lähestyttäviksi käytännön tehtäviksi ja vaikutusmahdollisuuksiksi.

Tekemään yhteisen suunnitelman ja seurannan kohti yrityksen vastuullisempaa IT:tä (pohja KPI- tai OKR-vastuullisuustavoitteille).

Muuttamaan yrityksen tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvää toimintaa ja hankintaa vastuullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Mitä kypsyysmalli mahdollistaa?

Kypsyysmalli mahdollistaa ottamaan vastuun yrityksen IT:n ympäristövaikutuksista aktiivisesti tunnistamalla ja kuvaamalla parhaita vihreitä käytäntöjä. Kaikki lähtee liikkeelle ymmärryksen kasvattamisella sekä sopivien käytänteiden sisäistämisellä, jonka jälkeen tehtävät muutokset pystytään integroimaan saumattomasti osaksi yrityksen prosesseja. 

Monella yrityksellä on vastuullisuustavoitteita, joihin tarttuminen tietotekniikan osalta saattaa tuntua haastavalta. Kypsyysmalli tarttuu tähän ongelmaan ja mahdollistaa nopeat toimenpiteet, jotka säästävät luontoa, energiaa ja kustannuksia. Lisäksi malli auttaa kasvattamaan operatiivista tehokkuutta yhdistämällä ydintoiminnot, ylimmän johdon tuen sekä itsenäisen kehityksen.

Ketä kypsyysmalli palvelee?

Yrityksille, jotka ovat asettaneet tai asettamassa vastuullisuustavoitteita.

Yrityksille, joilta puuttuu tarvittava ymmärrys ja vuoropuhelu vastuullisesta IT:stä eri toimintojen välillä.

Yrityksille, ketkä haluavat päästä sanoista tekoihin ja luoda systemaattisen roadmapin kohti vihreää IT:tä.

Miten tämä toteutetaan Exoven avulla?

Laatimamme kypsyysmittaristo kattaa vihreän IT:n laajasti. Selvityksessä käymme läpi 41 mittaria, joissa kaikissa on neljä eri kypsyystasoa. Mallin osa-alueet ovat vihreä koodi, alustapalvelut, tietoliikenne, energiankulutus, IT-laitteet, kierrätys, hallinto, raportointi sekä hiilineutraalius. 

Selvitämme yrityksenne vihreän IT:n kypsyyden haastatteluilla, joissa tyypillisesti ovat mukana vastuullisuusjohtaja, tietohallintojohtaja ja yrityksen IT:stä vastaava henkilö(t). Haastatteluissa pohditaan yhdessä kriteerien täyttymistä ja samalla osallistujat saavat arvokasta palautetta toimintojen kehittämiseksi. Haastattelun jälkeen tuotetaan analyysi sekä suositukset, jotka käydään yhdessä läpi yritysten edustajien kanssa. Analyysin perusteella pystytään rakentamaan yritykselle vuositavoitteet ja konkreettinen roadmap näiden saavuttamiseksi. 

Hinta 5000€ + alv.

Selvityksen ohessa voidaan toteuttaa myös olennaisuusanalyysi (2000€+alv), jossa tarkastellaan mittarien merkitystä ja vaikutusta suhteessa toisiinsa ja yrityksen liiketoimintaan.

Mietitkö sopisiko tällainen lähestyminen teidän yrityksellenne? Varaa kalenterista 15min ilmainen sparrailu ja otetaan asiasta yhdessä selvää. 👇🏻