Bisnode

Pysy ajan tasalla henkilötiedoistasi ja turvaa selustasi MyBisnoden avulla

Kaikki alkoi EU:n tietosuoja-asetuksesta. Data on Bisnoden bisneksen keskiössä ja siksi tietosuoja-asetuksen myötä oli odotettavissa paljon tietopyyntöjä yksityishenkilöiltä. Tarkoituksena oli toteuttaa palvelu, joka auttaisi Bisnodea EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä sekä vapauttaisi asiakaspalvelulta aikaa vaativimpiin tehtäviin.

Palvelumuotoilijamme innostuivat valtavasti Bisnoden mielenkiintoisesta dataliiketoiminnasta, eikä mielikuvituksella ollut rajoja, kun sen pohjalta lähdettiin ideoimaan uusia palvelupolkuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Bisnodella innostuttiin näistä ideoista myös ja näin alkoi yhteinen matkamme kohti nykyistä MyBisnodea. Kehitämme MyBisnodea edelleen jatkuvasti tarjoten uusia palveluja sekä yksityishenkilöille että yrityksille, ja kasvattaen näin Bisnoden digitaalista liiketoimintaa.

Bisnode toimii markkina- ja markkinointitiedon sekä luotto- ja riskitiedon alalla 19 maassa ympäri Eurooppaa. Yritys on ansioitunut datan laadun parantamisessa, rikastamisessa sekä analysoinnissa ja auttaa asiakkaitaan tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä smart datan avulla.

Itsepalvelukanava

Tehokkuutta ja parempaa palvelua asiakkaille

Palvelukanavaratkaisu vähentää manuaalista työtä ja tarjoaa erinomaisen asiakaskokemuksen loppukäyttäjälle.

MyBisnode toi liiketoimintahyötyjä, kun asiakaspalvelutyö helpottui

Alusta lähtien oli selvää, että lähtisimme liikkeelle GDPR-alustan ensimmäisestä versiosta ja jatkaisimme sen julkaisun pohjalta palvelun kehitystä jatkuvan kehityksen mallilla. Palvelumuotoiluvaiheen tuloksena ideoita oli runsaasti jo valmiina ja tämä tuntui luontevalta mallilta niiden prosessointiin.

Kun palvelun ensimmäinen versio julkaistiin, se helpotti asiakaspalvelun työtä. Asiakaspalvelun ei enää tarvinnut toimia ohjelmistorobottina haalien tietoa eri lähteistä ja koostaen sitä manuaalisesti asiakkaille. Sen sijaan MyBisnoden itsepalvelukanava alkoi hoitaa tätä tehtävää, jolloin aikaa vapautui tuottavampiin ja vaativampiin tehtäviin.

GDPR-alustasta digitaaliseksi palvelukanavaksi

Ensimmäisen julkaisun jälkeen jatkoimme uusien toiminnallisuuksien suunnittelua, toteutusta ja julkaisuja, ja pikkuhiljaa GDPR-alustamme alkoi muotoutua yhä kattavammaksi palvelukanavaksi.

Nykyisessä MyBisnodessa asiakas voi:

1

Tarkastella EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti kerran vuodessa ilmaista raporttia Bisnoden rekistereissä olevista omista tiedosta. Raportin voi saada myös useammin ostamalla.

2

Tarkastaa mitkä tahot ovat kyselleet asiakkaan tietoja.

3

Hallinnoida oikeuksiaan liittyen tietojensa prosessointiin.

4

Pyytää oikaisuja tietoihinsa.

5

Ostaa ja asettaa omaehtoisen luottokiellon ehkäisemään väärinkäytöksiä.

6

Ostaa ja asettaa päälle monitorointipalvelun ja saada notifikaatioita tietojen muutoksista. Nämä muutokset voivat antaa varhaisen indikaation esimerkiksi identiteettivarkaudesta. Myös yritykset voivat asettaa esimerkiksi vastuuhenkilönsä valvontaan.

Itsepalvelukanava tietojen tarkistukselle on helpottanut asiakaspalvelun työkuormaa merkittävästi. Omaehtoinen luottokieltopalvelu ja monitorointipalvelu ovat kasvattaneet uutta bisnestä ja niiden potentiaalia kasvatetaan jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla.

Datalähteet ja integraatiot ohjasivat teknologiavalintaa

Kehitämme MyBisnodea tiiviissä yhteistyössä Bisnoden kehitystiimin kanssa, sillä datalähteiden integraatiot MyBisnodeen ovat tärkeä osa kokonaisarkkitehtuuria. MyBisnoden alusta on toteutettu Node.js:llä ja käyttöliittymä Reactilla. Valitut teknologiat ovat suorituskykyisiä ja joustavia, ja siksi ne soveltuvat erinomaisesti tällaisten digitaalisten palvelukanavien kehittämiseen, joissa on integraatioita sekä kirjautumis- ja maksutoimintoja.

Luottamuksen siivittämänä kohti tavoitteita

Olemme alusta lähtien kehittäneet MyBisnodea ketterällä mallilla, iteratiivisesti ja inkrementaalisesti, keskittyen liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin asioihin. Suunnittelemme ja rakennamme järjestelmää yhdessä julkaisten mahdollisimman usein pieniä, mutta valmiita toiminnallisuuksia, oppien koko ajan uutta.

Kehitysmalli, jossa lopputulosta ei ole tarkkaan ennalta määritelty, vaatii rutkasti luottamusta. Sitä meiltä löytyi vuosien hyvän yhteistyön tuloksena jo valmiiksi, kun lähdimme MyBisnode-seikkailuun. Tämä lähtökohta mahdollisti sen, että kykenimme keskittymään palvelun kehityksessä arvon tuottamiseen asiakkaille, liiketoiminnalle ja organisaatiolle. Toinen avain onneen yhteistyössämme on ollut yhteinen ymmärrys siitä, että kehityksen johtamisessa on hyvin tärkeää priorisoida ja tehdä rohkeasti päätöksiä.

Bisnoden näkökulmasta yhteistyö Exoven kanssa on sujunut hyvin ja jouhevasti. Olemme saaneet tukea ja apuja oikeanlaisilta henkilöiltä, kun sitä on tarvittu olipa kyse sitten asiakastarpeiden kartoittamisesta haastatteluin kuin yhteiskehitystyöstä omien kehittäjiemme kanssa. Meille Exove on ollut laaja-alainen sparrauskumppani ja samalla vienyt myös yhdessä löydetyt ratkaisut käytäntöön ja tuotantoon asti.

Niko Myller, Bisnode Suomen operatiivinen johtaja

Miten Bisnode hyödyntää dataa liiketoiminnassaan?

Lue lisää

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme