Datan tulevaisuus on valoisa, kunhan sitä hyödynnetään oikein

Datan avulla saadaan merkittäviä hyötyjä, kun sitä osataan käyttää oikein ja siitä löydetään olennainen tieto. Bisnode hyödyntää monipuolista dataa ja analytiikkaa liiketoiminnassaan. Omien tietokantojen lisäksi Bisnodella on useita yhteistyökumppaneita, joiden tietokantoja käytetään datalähteinä.

Bisnode Suomen operatiivinen johtaja ja hiljattain Turun Yliopiston Työelämäprofessoriksi Tulevaisuuden teknologioiden laitokselle nimetty Niko Myller kertoo, miten digitaalisuus on vaikuttanut Bisnoden liiketoimintaan ja miten datasta ja tietosuojasta on saatu hyötyjä irti uudenlaisella tavalla.

Tietosuoja ja tietoturva ovat Bisnoden tekemisen keskiössä

Bisnode on ansioitunut fiksun eli smart datan ja analytiikan alueella ja erityisosaamista on asiakkaiden ja omien datarekistereiden hyödyntäminen analytiikan avulla. Bisnode toimii markkina- ja markkinointitiedon sekä luotto- ja riskitiedon alalla 19 maassa ympäri Eurooppaa. Yksi suurimmista asiakasryhmistä on finanssisektori, jolla tarvitaan paljon dataa ja analytiikkaa päätöksenteon tueksi. Myös muun muassa vähittäiskauppa ja autokauppa ovat tärkeitä asiakasryhmiä Bisnodelle.

Bisnode on Suomessa Väestörekisterikeskuksen (VRK) ja Traficomin edustaja suoramarkkinointi- ja päivityskäyttötarkoituksissa. Bisnoden asiakkaat siis voivat saada VRK:n ja Traficomin omistamaa dataa luvanvaraisesti suoramarkkinointi- ja asiakasrekisterin päivitystarkoituksiin ja myös tilastointia varten.

Koska Bisnodella on paljon datavarantoa ja henkilötietoa, jota mm. EU:n tietosuoja-asetus GDPR koskettaa voimakkaasti, tietosuoja-asetukseen on varauduttu useamman vuoden ajan jo ennen sen voimaantuloa viime vuonna. Myller arvioi, että koko Bisnode-konsernin laajuisesti tietosuoja-asetukseen varautumiseen on investoitu miljoonia euroja.

Tietosuojaan on velvollisuuskin investoida ja käyttää niin työtä kuin rahaakin, jotta se saadaan mahdollisimman hyvälle tolalle.

Niko Myller

Digitaalisuus muuttaa toimintatapoja

Digitaalisuus on tuonut Bisnodelle velvoitteita, mutta toisaalta siitä on saatu myös konkreettisia hyötyjä. Tietosuoja-asetuksen voimaanastumisen lähestyessä Bisnodella jouduttiin miettimään, miten henkilörekistereistä saadaan tiedot lain edellyttämällä tavalla mahdollisimman helposti ja nopeasti toimitettua niitä kysyvälle.

Niin lähdettiin kehittämään MyBisnode-palvelua, jonka avulla voi digitaalisesti tarkistaa omat henkilötietonsa Bisnoden omissa rekistereissä.

Kun kiinnostus omia tietoja kohtaan herää, niin herää varmaan myös kiinnostus siihen, että voiko näitä joku sitten käyttää väärin, että mitä näille tiedoille tapahtuu.

Niko Myller

Sen takia MyBisnoden yhteyteen luotiin myös palvelu, jolla henkilö voi monitoroida omia tietojaan. Eli jos tiedoissa tapahtuu jotain muutoksia, niin henkilö saa ilmoituksen siitä. Tämä on rahanarvoista tietoa, sillä jos joku käyttää tietoja väärin, palvelun avulla voi säästyä esimerkiksi rahojen menetykseltä. Tämä palvelu saattaa tulevaisuudessa olla käytettävissä esimerkiksi vakuutusten yhteydessä, jolloin tietojen väärinkäytön tai identiteettivarkauden sattuessa vakuutuksesta saa lisäksi turvaa ja apua siihen, miten sitten toimitaan.

MyBisnoden liiketoimintahyötyjä on helppo laskea. Joulukuun alkuun mennessä palvelun kautta oli tullut yli 6500 tietopyyntöä – jos ne olisi saatu sähköpostilla tai paperilla ja jokaisen käsittelyyn olisi mennyt vaikka vain 5 minuuttia, niin puhuttaisiin jo hyvin merkittävästä määrästä työaikaa. Merkittävien työaikasäästöjen lisäksi palvelu on jo tuottanut liikevaihtoakin. Lisäksi on huomionarvoista, että asiakaskokemus paranee, kun pyynnön tekeminen järjestelmän kautta on vaivatonta. Tälle vuodelle palvelulle nähdään iso kasvupotentiaali esimerkiksi jälleenmyyntikumppanien avulla myytynä osana jotakin muuta tuotetta.

Myller listaa oppejaan MyBisnode-palvelun tekemisestä:

Se nyt on ainakin opittu tässä matkan varrella, että kannattaa aloittaa maltillisesti niin, että aloittaa yhdestä osa-alueesta ja ratkaisee jonkin pienen ongelman tai pienen osaongelman ensin, josta saa nopeasti ensimmäisiä tuloksia. Siitä voi sitten lähteä laajentamaan.

Niko Myller

Jotain tuloksia pitää saada heti, mutta ne isot tulokset kuitenkin tulee aina vähän viiveellä, ja siihen vaaditaan kärsivällisyyttä.

Niko Myller

Tulevaisuus: data ja digitaalisuus on uusi öljy

Myllerin mielestä data on seuraava – tai ehkä jo nyt olemassa oleva – kasvun moottori, sillä dataa ja analyyttisiä menetelmiä datan käsittelyyn aletaan pikkuhiljaa hyödyntää vähän joka paikassa.

Online-maailman ja digitaalisuuden ominaispiirteenä on, että tietoja ja dataa on jatkuvasti enemmän käytössä. Haastavaa on se, millä tavalla tietovarantoja pystytään ensinnäkin tietoturvan ja -suojan näkökulmasta käsittelemään ja hallinnoimaan oikein, mutta toisaalta myös hyödyntämään niin, että se palvelee niin kuluttajaa kuin kauppiastakin mahdollisimman hyvin ja sujuvoittaa molempien asiointia. Tällöin analytiikan rooli korostuu entisestään, jotta datamassasta löydetään se olennainen.

Bisnodella on paljon kokemusta rakenteellisen tiedon kanssa toimimisesta, mutta nykyään tehdään töitä myös sellaisen tiedon kanssa, jolla ei ole niin selvää rakennetta. Analyysiä voidaan tehdä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eri kielillä käydyistä keskusteluista. Bisnode on ennustanut esimerkiksi autojen tulevaa menekkiä pohjautuen historian autojen myyntitietoihin ja siihen, mitä sosiaalisessa mediassa automerkeistä keskustellaan. Tällä menetelmällä on päästy yllättävän tarkkoihin tuloksiin. Haasteita riittää, mutta laadullisen tekstin hyödyntäminen on tulevaisuudessa mahdollisuus: kun sitä pystytään tekemään hyvin, niin siitä voidaan saada paljon irti.

Bisnode_Niko_Myller

Niko Myller on Bisnoden Suomen operatiivinen johtaja ja Turun yliopiston Työelämäprofessori Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella. Bisnodella Myller aloitti kesällä 2015 tehdyn yrityskaupan myötä ja toimi aikaisemmin yrittäjänä asiakaskokemuksen mittaamisen tuotteen parissa.

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme