Skip to content Get in touch

Contact form

Tietosuojapyyntöjen vähäisyys yllätti – kyselyn mukaan suomalaiset luottavat yrityksiin

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaanastuminen ei ole lisännyt rekisteröityjen pyyntöjen määrää merkittävästi suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Tämä käy ilmi Exoven ja Bird & Birdin tuoreessa kyselyssä.

Ohjelmistokehitysyritys Exoven ja asianajotoimisto Bird & Birdin tekemän kyselyn mukaan EU:n tietosuoja-asetuksen, GDPR:n, täysimääräinen voimaanastuminen ei ole lisännyt merkittävästi rekisteröityjen pyyntöjen määrää suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat pyyntöjä tulleen ensimmäisen puolen vuoden aikana vain muutamia tai jopa ei yhtään.

 

Kuvio1 tietosuojakyselyn tulokset

Tietosuojapyyntöjen vähäisyys yllätti

GDPR:n mukaisesti jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää yrityksiltä ja organisaatioilta itsestään kerättyjä tietoja ja tarvittaessa vaatia oikaisua tai tietojensa poistamista. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi pyyntöjä tulleen vähemmän kuin mitä he olivat odottaneet.

Yritykset hyvin varustautuneita tietosuojapyyntöihin

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat valmistautuneet hyvin rekisteröityjen pyyntöihin. Yritykset, joille tietosuojapyyntöjä on tullut, pystyivät vastaamaan niihin keskimääräisesti nopeammin kuin asetuksessa vaaditun 30 päivän sisällä. Niistä yrityksistä, joille ei ollut tullut yhtään pyyntöä, hieman alle puolet oli testannut tietojen keräysprosessia etukäteen.

Exoven toimitusjohtaja Janne Kalliola:

Olen iloinen, että suomalaiset yritykset ovat näin hyvin varautuneet GDPR:n tuloon. Se on vaatinut monelta varmasti ison työn keväällä. Yksityisyyden suojan tarve kasvaa digitalisaation yleistyessä, ja se on selvästi otettu vakavasti Suomessa. Yritysten kasvun kannalta digitaalisuudella on merkittävä rooli nyt ja tulevaisuudessa, ja yksityisyyden suoja on tärkeä osa sitä, jotta luottamus digitaalisiin palveluihin säilyy korkealla. Vaikka ensimmäinen puoli vuotta näyttääkin rohkaisevalta, on yksityisyyden suojan ylläpitämisestä pidettävä huolta jatkossakin.

Bird & Birdin Tietosuoja- ja yksityisyyden suoja -ryhmän vetäjä Tobias Bräutigam:

Haastateltujen joukossa oli useita yrityksiä ja organisaatioita, jotka eivät olleet saaneet rekisteröityjen pyyntöjä. On kuitenkin hienoa kuulla, että moni on määritellyt pyyntöprosessit ja osa on myös testannut niiden toimivuutta ennakkoon. Selkeiden prosessien avulla tuodaan varmuutta yritysten ja organisaatioiden yksityisyyden suojan tason ylläpitämiseen.

Kyselystä

Exove ja Bird & Bird haastattelivat yhteensä 30 suomalaisen yrityksen ja organisaation tietosuojasta vastaavaa henkilöä. Kyselyn tarkemmat tulokset ovat luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Exove
Christina Saari
Marketing Manager
christina.saari@exove.com

Bird & Bird
Heidi Korpinen
Marketing & Communications Executive
heidi.korpinen@twobirds.com

Other thoughts

More thoughts