Vihreästä IT:stä ja koodista on puhuttu Suomessa jo kohtuullisen paljon viimeisen vuoden aikana. Useampi ohjelmistoyritys on alkanut puhua vihreästä koodaamisesta ja sen edistämiseksi on luotu Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n Green ICT -hanke ja -ekosysteemi.

Kuitenkaan vielä ei olla määritelty millaista vihreä koodi tai ekotehokkaat järjestelmät ovat. Jokainen katsoo asiaa omasta lähtökohdastaan ja keskustelu on osittain vielä toisten ohi puhumista. Tästä syystä Vihreä koodi -kirjalle oli paikkansa.

Kirjan tarkoituksena ei ole yksiselitteisesti määrittää vihreää koodia ja tuottaa kaanonia, vaan keskittyä kuvaamaan ajatusmalleja ja erilaisia ratkaisuja. Näiden avulla kaikki asian parissa toimivat voivat jäsentää tilannettaan ja tarpeitaan sekä ennen kaikkea muuttaa toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi.

Vihreä koodi -kirja tarjoaa ajatuksia:

Miksi koodin tulisi vihertää

Ohjelmistojen energiankulutuksesta

Tehohukkaa tuottavista toimista

Ratkaisuista tehohukkien taklaamiseen

Konkreettisia suosituksia vihreän sovelluskehityksen osapuolille sovelluskehittäjistä loppukäyttäjiin

Vihreä koodi -kirja on saatavilla myös englanniksi.

Lataa Vihreä koodi -kirja

Tämä on kirjan toinen, laajennettu versio joka tarjoaa nyt myös näkemyksiä mm. tekoälystä, kryptosopimuksista ja -valuutoista sekä esineiden internetistä (IoT), samalla korostaen toteuttamiskelpoisia strategioita kestävään kasvuun.