Saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa, että jokainen meistä voi käyttää digitaalista palvelua riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai toimintarajoitteista, kuten iästä tai vammoista.

Saavutettavuus on olennainen osa verkkopalvelua

Kun verkkopalvelu on saavutettava, kaikkien ihmisten on mahdollisimman helppo käyttää sitä riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Uusi laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, ja sen soveltaminen alkaa portaistetusti syksyllä 2019.

Keitä saavutettavuuslainsäädäntö koskee?

Julkiset toimijat

Uuden lain mukaan julkisen sektorin toimijoiden palveluiden täytyy noudattaa tiettyä saavutettavuustasoa. Lakia sovelletaan porrastetusti:

1

uudet julkisen sektorin verkkopalvelut 23.9.2019 mennessä

2

kaikki julkisen sektorin verkkopalvelut 23.9.2020 mennessä

3

kaikki julkisen sektorin mobiilisovellukset 23.6.2021 mennessä.

Yritykset ja organisaatiot

Myös yksityisen sektorin toimijoiden kannattaa varmistaa verkkopalveluiden hyvä saavutettavuustaso, joka mahdollistaa palvelun käytön kaikille käyttäjäryhmille.

Laki velvoittaa yrityksiä, jotka hoitavat julkisia hallintotehtäviä tai lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi laki koskee välillisesti myös yrityksiä, jotka tarjoavat, toimittavat ja tuottavat palveluita julkishallinnolle tai edellä mainituille yrityssektoreille.

Verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuusstandardia

Uuden lain mukaan julkisen sektorin verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuusdirektiivin mukaista saavutettavuustasoa, joka pohjautuu WCAG 2.1 AA -saavutettavuusstandardiin.

WCAG huomioi erilaiset käyttäjät ja käyttötilanteet, kuten: mobiilikäytön, heikkonäköiset ja henkilöthenkilöt, joilla on alentunut kognitiivinen kyky ja oppimiskyky.

Standardin mukaan verkkopalveluissa pitää saavutettavuuden kannalta ottaa huomioon: luonnollinen sisältö, kuten teksti, kuva- ja äänimateriaalit sekä kooditaso, joka määrittää digitaalisen rakenteen ja ulkoasun.

Millainen on saavutettava verkkopalvelu?

Havaittava

Sisällön ja käyttöliittymän osat ovat esitettävissä käyttäjille havaittavalla tavalla, tarpeen mukaan useassa eri muodossa.

Käytettävä

Käyttöliittymän osat ja palvelun toiminnallisuudet ovat käytettävissä erilaisilla laitteilla.

Ymmärrettävä

Sisältö ja käyttöliittymä ovat tarpeeksi selkeitä, jotta niiden tulkitseminen on mahdollista eri käyttölaitteilla ja apuvälineillä.

Lujatekoinen

Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se on yhteensopiva nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Exoven saavutettavuusarviointi

1. Saavutettavuus testataan

Exoven saavutettavuusasiantuntija testaa erilaisten työkalujen avulla, että palvelu on havaittava, käytettävä ja ymmärrettävä.

Verkkopalvelun näkymät käydään läpi yksitellen sekä automaattisilla työkaluilla että ruudunlukijalla.

Läpäisseet kohdat sekä haasteet dokumentoidaan selkeästi parannusehdotuksineen raportiksi.

2. Ymmärrettävyys auditoidaan

Ymmärrettävyyden auditointiin Exove käyttää kokenutta käyttöliittymäsuunnittelijaa ja saavutettavuusasiantuntijaa – ymmärrettävyyttä ei voi auditoida automaattisilla työkaluilla.

Navigaatio, ulkoasu ja sivujen rakenne käydään läpi ymmärrettävyyden ja yhtenäisyyden näkökulmasta.

Haasteet dokumentoidaan yhdessä alustavien parannusehdotusten kanssa.

3. Lopuksi koostetaan kattava raportti

Auditoinnin tuloksena Exoven asiantuntijat kokoavat loppuraportin, joka sisältää seuraavat osat:

1

Testitapaukset ja testatut näkymät

2

Eri testeistä koostettu selkeä lista haasteista ja parannusehdotuksista

3

Kognitiivisen arvioinnin yhteenvedon ja alustavat parannusehdotukset.

Lähetä meille viesti, niin olemme sinuun yhteydessä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.