Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Saavutettavuus verkkopalveluissa

Saavutettavuudella panostetaan helppokäyttöisyyteen ja yhdenvertaisuuteen

Saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa, että jokainen meistä voi käyttää digitaalista palvelua riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai toimintarajoitteista, kuten iästä tai vammoista.

Saavutettavuus on olennainen osa verkkopalvelua

Kun verkkopalvelu on saavutettava, kaikkien ihmisten on mahdollisimman helppo käyttää sitä riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Uusi laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, ja sen soveltaminen alkaa portaistetusti syksyllä 2019.

Keitä saavutettavuuslainsäädäntö koskee?

 • Julkiset toimijat

  Uuden lain mukaan julkisen sektorin toimijoiden palveluiden täytyy noudattaa tiettyä saavutettavuustasoa. Lakia sovelletaan porrastetusti:

  • uudet julkisen sektorin verkkopalvelut 23.9.2019 mennessä
  • kaikki julkisen sektorin verkkopalvelut 23.9.2020 mennessä
  • kaikki julkisen sektorin mobiilisovellukset 23.6.2021 mennessä.
 • Yritykset ja organisaatiot

  Myös yksityisen sektorin toimijoiden kannattaa varmistaa verkkopalveluiden hyvä saavutettavuustaso, joka mahdollistaa palvelun käytön kaikille käyttäjäryhmille.

  Laki velvoittaa yrityksiä, jotka hoitavat julkisia hallintotehtäviä tai lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi laki koskee välillisesti myös yrityksiä, jotka tarjoavat, toimittavat ja tuottavat palveluita julkishallinnolle tai edellä mainituille yrityssektoreille.

Verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuusstandardia

purple-background

Uuden lain mukaan julkisen sektorin verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuusdirektiivin mukaista saavutettavuustasoa, joka pohjautuu WCAG 2.1 AA -saavutettavuusstandardiin.

 • WCAG huomioi erilaiset käyttäjät ja käyttötilanteet, kuten:

  • mobiilikäytön
  • heikkonäköiset henkilöt
  • henkilöt, joilla on alentunut kognitiivinen kyky ja oppimiskyky.
 • Standardin mukaan verkkopalveluissa pitää saavutettavuuden kannalta ottaa huomioon:

  • luonnollinen sisältö, kuten teksti, kuva- ja äänimateriaalit
  • kooditaso, joka määrittää digitaalisen rakenteen ja ulkoasun.

Millainen on saavutettava verkkopalvelu?

Exoven saavutettavuusarviointi

Cases

From our blog

Lisää ajatuksiamme

Haluatko selvittää verkkopalvelusi saavutettavuustason? Ota yhteyttä, me autamme!

Ota yhteyttä