Saavutettavuusseloste on sivuston kävijän työkalu

Monesti ajatellaan saavutettavuusselosteen olevan työkalu sivuston omistajalle ja arvioijalle. Ja kyllä, seloste auttaa huomattavasti monia tahoja. Mutta se, kenelle saavutettavuusseloste on kaikista hyödyllisin, on loppukäyttäjä.

Mikä on saavutettavuusseloste?

Saavutettavuusseloste on kaikessa yksinkertaisuudessaan dokumentti tai sivu, joka kertoo miten verkkosivusto (tai sovellus/muu digitaalinen sisältö) täyttää saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuusseloste kertoo myös käyttäjälle mistä sivustossa on kyse, eli jonkinlainen sivuston kuvaus olisi hyvä olla heti selosteen alussa.

Käyttäjä voi saavutettavuusselostetta lukemalla päätellä onko sivusto hänen käytettävissään eikä hänen tarvitse haaskata aikaansa sivustolla, jota ei pysty käyttämään. Eli saavutettavuusselosteen merkitystä ei voi aliarvioida.

Saavutettavuusseloste vaaditaan digipalvelulaissa

Jos sivustoa koskevat saavutettavuusvaatimukset, koskee sitä silloin myös vaatimus saavutettavuusselosteesta. Tämän määrittää digipalvelulaki eli laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Selosteen voi muotoilla haluamallaan tavalla, mutta sitä koskee kuitenkin tietyt vaatimukset. Seloste pitää ensinnäkin olla helposti saatavilla. Yleinen paikka selosteelle onkin esimerkiksi sivuston alatunnisteessa (footer) tai sivuston päävalikossa.

Selosteen pitää myös olla saavutettava. Laki ei ota kantaa onko saavutettavuusseloste sivustolla omana sivunaan tai esimerkiksi tiedostolinkkinä. Monesti sivuna toteuttaminen on oletuksena saavutettavampi ratkaisu kuin tiedostona. Tiedostojen saavutettavuus vaatii sekä osaamista että oikeat työkalut.

Selosteen vaatimukset

Selosteelle on asetettu Suomen laissa neljä vaatimusta:

  • Selosteessa pitää olla selvitys siitä, mitkä palveluntarjoajan digitaalisen palvelun sisällön osat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi tässä yhteydessä kuuluu kertoa perustelut saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

  • Selosteessa pitää olla ohjeet, miten käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai jokin sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

  • Selosteessa on oltava palveluntarjoajan sähköinen yhteystieto, johon käyttäjä voi lähettää saavutettavuuspalauteta.

  • Selosteessa on oltava linkki valvontaviranomaisen sivulle, jossa käyttäjä voi tehdä saavutettavuuskantelun tai -selvityspyynnön.

Aluehallintovirasto on toteuttanut työkalun saavutettavuusselosteen laatimiseen. Työkalua käyttämällä voit varmistaa, että saavutettavuusselosteessa on kaikki vaaditut asiat.

Hyvin toteutettu saavutettavuusseloste voi tuoda myös muuta hyötyä

Minimissään saavutettavuusselosteessa täytyy olla laissa vaaditut sisällöt. Mutta selosteen voi viedä tätä minimivaatimusta pidemmälle ja saada sen myötä lisää hyötyä. Saavutettavuusselosteen avulla voi kommunikoida käyttäjille esimerkiksi myös yrityksen sitoutumisesta inklusiivisuuden lisäämiseen ja halukkuudesta poistaa käyttäjiltä esteet sivuston käytöstä. Selosteella voi myös kertoa pidempikestoisista suunnitelmista saavutettavuuden suhteen, jolloin kävijälle tulee parempi kuva yrityksen sitoutumisesta saavutettavuuteen. Selosteen avulla on mahdollista lisätä avoimuutta ja luottamusta.

Saavutettavuusselostetta täytyy ylläpitää

Saavutettavuusselostetta tulee päivittää jos sivustolla olleita ongelmia korjataan tai uusia löytyy. Yleinen suositus on kertoa selosteella myös ongelmien korjausaikataulusta. Tärkeää on muistaa se, että saavutettavuusseloste ei ole sitä varten, että sivustolla olevat ongelmat voi vain kirjata selosteeseen ja unohtaa.

Uudet saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan vuonna 2025

Nyt on hyvä muistaa myös, että esimerkiksi verkkokaupat tulevat saavutettavuusvaatimusten piiriin siirtymävaiheen loppuessa 28.6.2025. Nyt on siis erittäin hyvä aika laittaa sivuston saavutettavuus kuntoon. Jos tarvitset saavutettavuusauditoinnin tai saavutettavuusselosteen tai ihan yleisesti apua saavutettavuuden kanssa, ole meihin yhteydessä ja jutellaan lisää!

Ajatuksiaan jakoi

Sanna Kramsi

Competence Manager,

Senior Accessibility Engineer

20.02.2024

Uusimmat blogimme