Kiltatoiminta Exovella

Exovella työmme kehittäminen pohjautuu vahvasti kiltatoimintaan. Killat mahdollistavat jokaisen työntekijän vaikuttamisen yrityksen käytäntöihin ja toimintatapoihin.

Mikä on kilta?

Kilta on itseohjautuva ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää Exoven toimintaa. Jokaisella killalla on tarkoitus ja tavoitteita, joita päivitetään ja tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Killalla on vähintään yksi fasilitoija, jonka tehtävänä on muun muassa varmistaa killan tapaamisten tapahtuminen ja sujuvuus.

Kaikilla killoilla on myös sponsori. Sponsori on killan fasilitoijan apuna ja tukena varmistamassa, että killan tavoitteet ovat realistisia ja, että kilta aktiivisesti pyrkii kohti määritettyjä tavoitteita.

Kukin kilta voi sopia itselleen parhaiten sopivat käytännöt. Useimmat killat tapaavat kuukausittain, osa myös tiheämmin. Lisäksi jokaisella killalla on keskustelukanava, joka mahdollistaa jatkuvan keskustelun killan asioista tapaamisten ulkopuolellakin.

Kuka voi osallistua kiltatoimintaan?

Kiltatoimintaan saa osallistua jokainen Exoven työntekijä työtehtävästä tai roolista riippumatta. Kiltatoiminta nähdään tärkeänä ja työntekijöitä kannustetaankin osallistumaan kiltatoimintaan.

Vaikuttamismahdollisuuksia ei myöskään rajoiteta ainoastaan yhteen kiltaan, vaan kukin voi itse miettiä kuinka monessa killassa pystyy aktiivisesti vaikuttamaan, tietenkin asiakastyöt huomioiden.

Mitä kiltoja Exovella on?

Yleensä killat keskittyvät johonkin tiettyyn teknologiaan tai toiminnan alueeseen, ja se näkyy myös killan nimessä. Tällä hetkellä aktiivisena on kymmenkunta kiltaa kattaen laajasti Exoven palvelut ja toimintatavat.

Arkkitehtuurikilta keskittyy projektiemme arkkitehtuuriin. Laadukkaita ja pitkäikäisiä toteutuksia ei synny ilman hyvin suunniteltua arkkitehtuuria. 

Drupal-kilta keskittyy nimensä mukaisesti Drupal-sisällönhallintajärjestelmään ja sen ominaisuuksiin.

Myynnin tukemisen kilta keskittyy parantamaan myyntimme laatua ja tehokkuutta.

Saavutettavuuskilta keskittyy aiheen tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen sekä Exoven sisällä että ulkopuolellakin.

Teknisen konsultoinnin kilta keskittyy kehittämään osaamistamme konsultoinnin näkökulmasta.

Tiedon jakamisen kilta auttaa organisoimaan muun muassa firman sisäisiä koulutuksia ja ottaa kantaa kaikenlaiseen viestintään yrityksemme sisällä.

Tietoturvakilta keskittyy tietoturvallisuuteen sekä Exoven että asiakkaidemme näkökulmista.

Tech lead -kilta keskittyy kehittämään projektikäytäntöjämme sekä niissä vahvasti näkyvää tech lead -roolia.

Tuki- ja ylläpitokilta keskittyy täysin tuki- ja ylläpitopalveluumme Exove Careen ja siihen liittyvien asioiden kehittämiseen.

UX-kilta keskittyy parantamaan käytäntöjämme kauniiden ja laadukkaiden verkkosivustojen tekemiseen liittyvissä tekniikoissa ja teknologioissa hyvää käytettävyyttä unohtamatta.

Sen lisäksi, että killat keskittyvät oman osa-alueensa kehittämiseen, killat tekevät myös jatkuvasti yhteistyötä keskenään. Näin voidaan varmistaa, että Exoven käytäntöjä kehitetään kattavasti jokaisesta näkökulmasta.

Killat saavat myös tarvittaessa tukea toisiltaan, kiltojen sponsoreilta tai tuotannon ohjausryhmästä. Kukaan ei koskaan jää yksin.

Miten uuden killan perustaminen onnistuu Exovella?

Koska kiltatoiminta on niin keskeistä Exovella, on tärkeää, että tarpeen vaatiessa voi syntyä myös uusia kiltoja. Exovella kuka tahansa voi koska tahansa perustaa killan omasta työtehtävästä riippumatta. Killan perustamiselle vaatimuksena on kiinnostus yrityksen sisällä ja killan tuottama konkreettinen hyöty.

Killalla täytyy olla myös fasilitoija. Killan perustajan ei välttämättä itse tarvitse fasilitoida kiltaa, kunhan on tiedossa henkilö, joka tämän roolin killassa ottaa.

Legojen rakentelusta ei sentään kiltaa perusteta, sillä selkeästi työhön liittymätöntä yhteistoimintaa varten Exovella on klubitoimintaa.

Ajatuksiaan jakoi

Sanna Kramsi

Competence Manager,

Vanhempi kehittäjä

11.04.2023

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme