Innovaatioista kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa: Masa Peuran vinkit nopeaan digitaaliseen kasvuun

Kolme vuotta sitten OP:lle perustettiin uusi kehitysyksikkö, ja Masa Peura hyppäsi kelkkaan vauhdittamaan innovaatiotoimintaa OP:ssa. Masa kertoo nyt, miten innovaatiotoiminnalla on tehty kasvua ja kannattavia liiketoiminta-alkuja sekä mitä kompastuskiviä matkan varrella on ollut, ja millaiset onnistumiset hänessä aiheuttavat ylpeyttä.

Kasvun reseptinä asiakkaan luottamuksen voittaminen

OP:n innovaatiotoiminta on viime vuosina ollut vilkasta, ja Masa Peuran mukaan viimeiset kaksi vuotta kasvu on ollut OP:ssa todella vahvaa. Innovatiivisten palveluiden lista on pitkä, ja ensimmäiset lanseeratuista palveluista alkavat nyt näyttää positiivista tulosta.

Kun kasvutahti on 200 %:n luokkaa keskimäärin, mukaan mahtuu useita onnistumisia.

Ollaan luotu lähes tyhjästä useiden miljoonien liiketoiminta liikevaihdolla mitattuna.

Masa Peura

Hyötyjä ja kasvua palveluille saadaan sitä kautta, että voitetaan asiakkaan luottamus ja saadaan uusia isoja asiakkaita palveluiden pariin.

Yksi onnistuneista palveluista on OP Kevytyrittäjä, joka on parissa vuodessa auttanut yli 8000 yrittäjää alkuun. Kyseessä on palvelu, jossa aloitteleva yrittäjä saa “avaimet käteen” -palveluna kaiken mitä yrittämisen byrokratiaan kuuluu: kaikki laskutuksesta kirjanpitoon ja verotukseen. Sillä ikään kuin automatisoidaan yrittäjän arki. Nyt palvelun voi ottaa käyttöön myös olemassa olevat y-tunnukselliset yrittäjät.

Mobiilimaksamisen murrokseen OP:lla on kehitetty Pivo-lompakko – mobiililompakko, joka toimii kavereiden väliseen rahanmaksuun ja siirtelyyn sekä verkkokauppaan. Lisäksi palvelussa on kumppaneiden palveluita ja etuja, mutta myöskin oman talouden hallintaan ja lähimaksamista ja vastaavia. Palvelu on ylittänyt jo miljoonan rekisteröityneen asiakkaan rajan.

Kolmeen vuoteen innovaatiotoimintaa on mahtunut erilaisia vaiheita: ensimmäisenä vuonna toimintaa aloitettaessa oli paljon uusia ideoita, ja silloin pyrittiin näyttämään, että niistä löydetään toimivimmat ideat käyttöön. Toisena vuonna pystyttiin jo lanseeraamaan ja näyttämään vahvaa kasvua ideoille, ja kolmantena vuonna puolestaan käännettiin katse siihen, mistä ideoista saadaan käännettyä kannattavia ja liiketoiminnallisesti kestäviä pitkällä aikavälillä. Pääpaino kehityksessä siirrettiin uuden strategian mukaisesti tukemaan vahvasti finanssipalveluita ja OP Ryhmän vahvaa ydintä.

Ideasta markkinoille kolmessa kuukaudessa

Kun tehdään vahvaa kasvua ja vieläpä nopealla aikataululla, herää kysymys siitä, mitkä sitten ovat ne menestyksen avaimet.

Masa raottaa onnistumisten aarrearkkuaan ja painottaa tiimien ja osaamisen tärkeyttä. Kun ympärillä on oikeanlaiset ihmiset ja hyvä draivi, niin syntyy tulosta. Kunnianhimoa täytyy olla, mutta työtä tehdään pieni pilke silmäkulmassa. Myös henkilökohtaisia riskejä pitää uskaltaa ottaa ja heittäytyä, jotta saa ihmiset seuraamaan perässä.

Tärkeintä uusien palveluiden osalta on markkinoille menemisen nopeus. Mitä nopeammin pääsee markkinalle testaamaan aidosti asiakkaiden kanssa palvelun kysyntää, sitä parempi. Usein sisäisesti hankkeet voivat kestää liian kauan, jolloin ne yleensä tulevat myös liian kalliiksi. Kehitysvaiheen investoinnit ja aikataulujen viivästyminen alkavat kuormittaa helposti liiketoimintaa myös tulevina vuosina. On tylsää huomata jälkikäteen, että jokin asia oltaisiin voitu testata jo aiemmin, ennen kuin kehitetään pysyvää.

Pois kammioista ja ulos maailmalle!

Masa Peura

OP:lla parhaat projektit on saatu ideasta lanseeraukseen kahdessa tai kolmessa kuukaudessa. Aikataulu on huomionarvoinen, kun otetaan huomioon se, että OP toimii todella säädellyllä finanssialalla ja kehitystoiminnassa pidetään yllä korkeaa laatutasoa.

Mukaan on mahtunut myös epäonnistumisia, ja niistä on opittu. Useita hankkeita on lopetettu aikaisessa vaiheessa, mutta opit on otettu käyttöön uusissa projekteissa. Jos hankkeen tulokset eivät perustele jatkopanostuksia, pitää osata tehdä kiperä päätös ja lopettaa hanke riittävän aikaisessa vaiheessa. Jos jotain voisi vielä parantaa, selkeitä valintoja ja panostusten ohjaamista voittaville hankkeille olisi pitänyt tehdä vieläkin nopeammin ja vahvemmin.

Masa paljastaa vielä tiiminsä todellisen ylpeyden aiheen: palveluiden asiakastyytyväisyys on korkealla, ja siihen syynä ovat vahvat panostukset käyttäjäkokemukseen.

Me liikutaan ainutlaatuisella tasolla siinä käyttäjäkokemuksessa. Ollaan panostettu tosi paljon siihen että miten ne palvelut erottuvat massasta ja toimivat ja miltä ne näyttää, ja et ne ratkaisevat asiakkaan aitoja ongelmia.

Masa Peura

Keskimäärin kehitettyjen palveluiden NPS-luvut liikkuvat noin 50-60 välillä, ja esimerkiksi Pivo-lompakon NPS viimeisessä mittauksessa ylitti huikean 70 tason. “Se on tosi kova,” iloitsee Masa.

Kumppanien avustuksella digitaaliseen murrokseen

Finanssiala, kuten lähes kaikki muutkin alat, on murroksessa. Mobiilimaksamisen murros on Masan mukaan yksi finanssialan mielenkiintoisimmista kehityssuunnista. On jännittävää nähdä, mihin suuntaan kehitys jatkuu – mitkä maksutavat lyövät läpi ja mitä kaikkea lähivuosina tulee tapahtumaan.

Toisena isona muutoksena on rajapintojen avautuminen. OP on luonut erilaisia rajapintapalveluita asiakkaidensa arkea helpottamaan, esimerkiksi verkkokauppaan voidaan tuoda maksamiseen tai logistiikkaan liittyviä palveluita.

Data ja tekoäly tuovat OP:lle myös uudenlaisia mahdollisuuksia luoda fiksumpia palveluita finanssitoimijana, kun asiakkaista ymmärretään enemmän ja dataa hyödynnetään paremmin.

Viimeisenä ajankohtaisena asiana Masa mainitsee kumppanitoiminnan – sen, minkä tyyppistä yhteistyötä isot ja pienet yritykset tekevät yhdessä. Muutosta on OP:lla nähtävissä siinä, mitä osia kumppanit tuottavat ja mitä puolestaan tehdään itse. Hyvään kumppanuuteen halutaan panostaa jatkossa, ja vaikka tärkeänä osana on oma tiimi, erilaisille toimijoille on paikkansa, niin aloitteleville kuin isommillekin yrityksille. Onnistumisen perustana ovat toimiva tiimi ja hyvät kumppanit.

Se on positiivinen kierre. Kun saadaan hyvää osaamista, niin sitten tulee uutta hyvää osaamista perässä, koska ihmiset haluu oppia toisiltaan.

Masa Peura

Kuka on Masa Peura?

OP:lla Masa Peura toimii erityisesti finanssialan digitalisaation parissa. Viimeiset kolme ja puoli vuotta hän on toiminut OP:lla ensin uusien liiketoimintojen johtajana ja vuoden alusta vähittäispankkitoiminnan johtoryhmän jäsenenä maksamisesta, tileistä ja taloudenhallinnasta vastaavana johtajana.

Ennen OP:lle siirtymistä Masalla on 12 vuoden kokemus media-alalta, ja Sanoman aikoina Masa ehti työskennellä strategia- ja digijohtajana melkein kaikkien media-alustojen parissa, sekä digitaalisten että perinteisten. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa yritysten hallituksissa, tällä hetkellä aktiivisesti Exoven, Rabbit Filmsin ja Automatian hallituksissa.

Masa Peura

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme