Innostu ja innosta kehittämään uusia palveluita datasta

Data ja tekoäly ovat keskeisiä mahdollistajia uusien palvelujen kehityksessä. Tärkeintä on hahmottaa miten kyvykkyyksien ja teknologioiden avulla saadaan arvoa loppuasiakkaille. Usein palvelumuotoilua tehdään erillään datakehityksestä, jolloin on vaarana että parhaimmat ideat eivät koskaan päädy toteutettavaksi. Tai päinvastoin, jo kertynyttä dataa ei hyödynnetä kokeiluissa – palvelumuotoilu ja datan ymmärtäminen tulisi yhdistää samaan prosessiin tulosten aikaansaamiseksi.

Aiheiden sanoittaminen yhteiselle kielelle on myös valtavan tärkeää, jotta liiketoiminnan tavoitteista saadaan käytäntöön vietäviä aiheita. Keskeisiä työvaiheita suunnittelussa ovat ymmärryksen lisääminen, ideointi ja testaus.

Tekoälyn ja analytiikan kehityksessä on erityisen houkuttelevaa oikoa mutkia ja hypätä suoraan kehitykseen ja kokeiluihin. Olemme tottuneet ajattelemaan, että näiden kehitysvaiheiden edistäminen vie suoraan yritystä eteenpäin. Luodaanhan datalla kilpailuetua – Ei luoda, jos prosessin lopputuloksena ei tule uusia päätöksiä synnyttäviä oivalluksia tai asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Unohda siis hetkeksi ratkaisut ja lähde selvittämään aitoja tarpeita seuraavien työvaiheiden kautta.

Ymmärrystä asiakkaista ja datasta

Asiakkaille mielekkäimpiä palveluita tuskin kehitetään toimiston nurkilla pelkkiin arvailuihin perustuen. Suunnittelun alussa kannattaa siis tavata ja haastatella loppuasiakkaita jotta voimme ymmärtää heidän toiveita, huolia ja todellisia tarpeita.

Ymmärrystä on hyvä kartuttaa myös liiketoimintatavoitteiden kannalta olennaisimmasta järjestelmistä ja analytiikasta saatavasta datasta. Mitä tietoa yrityksessä kertyy jo nyt asiakkaista? Tiedetäänkö esimerkiksi asiakkaiden tausta, mieltymykset ja tavat käyttää palveluita? Entä mitä ulkoisia tietolähteitä voisi hyödyntää yhdessä tämän datan kanssa?

Ideoi ja valitse elinvoimaisimmat aiheet

Osallistavan suunnittelun ja ideoinnin kautta löytyy parhaiten uusia innovaatioita. Ideointiin kannattaa ottaa mukaan ihmisiä eri puolilta organisaatiota – datan ja analytiikan asiantuntijoita, liiketoimintavastaavia ja muita oman alueensa asiantuntijoita. Uutta liiketoimintaa luovia ajatuksia voi olla niin johdolla kuin asiantuntijoillakin. Tässä vaiheessa nostetaan myös esille keskeisimmät järjestelmien datat ja verrataan tavoitteisiin.

Mielikuvituksen voi antaa laukata ja ideoita voi tässä kohtaa jakaa vapaasti. Jatkoon valitaan kuitenkin ideoista parhaimmat – ne joilla on korkein asiakashyöty ja liiketoimintapotentiaali.

Varmista asiakasarvo

Jotta ideoiden aidosta asiakasarvosta syntyisi käsitys, ne testataan kevyesti mahdollisimman varhain. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi nopea toiminnallinen prototyyppi, johon kerätään palautetta loppukäyttäjiltä.

Esimerkkejä kehitysaiheista ja inspiraatiota datan hyötykäyttöön

Dataan ja tekoälyyn liittyen voi löytyä ideoita laidasta laitaan. Tässä muutamia esimerkkejä kehitysaiheista:

Datan kaupallistaminen. Katso esimerkkinä kiinteistöalan hintaseurantapalvelu.

Myyjän näkymä asiakastietoihin tehostamaan myyntityötä.

Valmiiden tekoälykomponenttien hyödyntäminen palvelukanavan personoinnissa.

Asiakaspalvelutehtävien tehostaminen ja uuden liiketoiminnan luominen tietojen monitorointi- ja hallintapalvelulla. Tutustu Bisnoden asiakastarinaan.

Toivotko apua innovoimiseen? Tutustu Data Inspiraatio -palveluumme.

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme