Exove osana isompaa – Mikä RockOn?

Exoven yhdistyminen osaksi PunaMusta Media -konsernia keväällä 2023, toi mukanaan lukuisia uusia mahdollisuuksia yritysperheen asiakkaille mm. laajentuneen tarjonnan myötä. Koko konsernin voimin pystymme nyt palvelemaan asiakkaita ainutlaatuisella tavalla, yhdistämällä verkkopalvelu- ja ohjelmisto-osaamisen, analytiikan, tuotetiedon ja perinteiset näkyvyys ratkaisut vastataksemme kaikkiin brändin näkyvyys tarpeisiin. Tässä blogi sarjassa paneudumme konserniin kuuluvien yritysten asiantuntemukseen, esittelemme heidän palveluitaan ja käymme läpi miten voimme yhdessä tuoda lisäarvoa asiakkaillemme. Nyt vuorossa RockOn Oy!

Kuka olet, mistä yrityksestä tulet, roolisi?

Jake Hätinen, RockOn Oy:n operatiivinen johtaja. Taustaa minulta löytyy eri It-yritysten parista kohta parinkymmenen vuoden verran. Olen toiminut likimain kaikissa softatalon rooleissa ja edelleenkin pyrin koodaamaan päivittäin työssäni muista vastuista huolimatta. 

Mitä palveluita yrityksesi tarjoaa?

RockOnin palveluihin kuuluu tuotetiedon hallinta, integraatiot, mobiilipalvelut sekä muita digitaalisia palveluita. 

Mitä asiakkaita teillä on? Mikä asiakaskuntaa yhdistää? 

Meidän asiakkaat, varsinkin jos puhutaan tuotetiedon hallinnasta, on vahvasti yrityksiä jotka joko valmistavat jotain tai jälleenmyy eri tuotteita. Toisin sanoen, he ovat jollain tavalla eri tuotteiden kanssa tekemisissä ja tuotteita on enemmän kuin yksi. 

Asiakaskunnan yhdistäviä tekijöitä ovat mm. yrityksen koko. Asiakkaamme ovat yleisesti suuria suomalaisia yrityksiä ja monessa tapauksessa pörssiyhtiöitä. 

Onko havaittavissa toistuvia haasteita joihin teidän palveluilla tarjotaan ratkaisuja?

Asiakkaamme painivat monesti tuotetiedon hajanaisuuden, sekalaisten tuote-Excelien ja tuotteiden elinkaarenhallinnan epäselvyyden kanssa. Näissä asioissa meidän PIM-ratkaisu auttaa asiakasta merkittävästi. 

Yleisesti tuotetiedon hallinta prosessissa meidän tavoitteemme on saada asiakkaan tuotetiedot pysymään ajan tasalla eri järjestelmissä ja julkaistua halutussa muodossa, eri palveluihin. Tuotetiedonhallinta järjestelmällä ei yksinään tee paljon, vaan se täytyy integroida asiakkaan muihin eri järjestelmiin, kuten ERP:iin, verkkokauppaan, valmistukseen, jälleenmyyjien järjestelmiin tai vaikkapa elinkaareen hallintaan. Kaikki tuotetieto keskitetään yhteen paikkaan, jossa se rikastetaan ja viedään muualle tarvittavaan paikkaan. 

Minkälaista hyötyä olette pystyneet tuottamaan asiakkaille? Onko sinulla esittää  jotain dataa?

Yleisesti ottaen asiakkaat ymmärtävät heidän tarpeet ja mitä hyötyjä he voivat saada eri palveluista ja ratkaisuista. Hyödyt mitä pystymme tuottamaan ovat mm. tuotetiedon ajantasaisuus ja yksinkertainen tuotetiedon hallinta. Me pyrimme korvaamaan aikaa vievä excelin pyörittäminen meidän järjestelmillä. Näin asiakkaille on selvää mistä heidän tuotetiedot löytyvät (yhdestä paikasta) ja näiden ylläpito vie huomattavasti vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. Lisäksi ajantasaisen tuotetiedon levittäminen eri järjestelmiin helpottuu ja nopeutuu.

Minkälaisia asiakas onnistumisia teillä on ollut? Haluaisitko nostaa jonkun esimerkin?

Haluaisin nostaa tähän parikin eri meidän toteuttamaa projektia Harvian ja Valion esimerkin omaisesti 🙂

Harvialla ei ole älyttömän paljon tuotteita, mutta heillä on monta eri tuoteversiota. RockOnin tuotetiedon hallintajärjestelmän avulla pystyimme poistamaan tuotetietojen pyörittämisen eri exceleiden pohjalta ja aloittamaan tietojen hallinnoiminen yksinkertaisemmin, jonka lisäksi ratkaisumme mahdollisti tietojen liikkumisen järjestelmästä eteenpäin eri julkaisukanaviin jouhevasti integraatioiden avustamana.

Valion vanhat järjestelmät eivät pystyneet vastaamaan asiakkaan uusiin tarpeisiin ja Valiolla oli paljon päällekkäisyyksiä tekemisen tasolla. Meidän mukaan tulon myötä Valion kaikki tuotteet kulkevat RockOnin tuotetiedonhallinta järjestelmän kautta. Järjestelmässä on nyt mm. automaattiset reseptit ja näiden ravintoaineiden laskelmat. Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen toiminnot on saatu keskitettyä yhteen paikkaan, sen sijaan että tiedot ovat eri exceleissä. Prosessi on nyt selkeämpää ja vähemmän aikaa vievää.

Miten RockOnin palvelut voi täydentää Exoven tarjoomaa ja antaa lisäarvoa Exoven nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Lisäarvo jota RockOn voi tuoda sitoutuu vahvasti tuotetiedon hallintaan ja sen ympärille. Exovella tehdään paljon erilaisia kokonaisvaltaisia verkkoprojekteja ja moneen liittyy esimerkiksi integraatiot, tähän voidaan helposti linkittää tuotetiedon hallinta ja samalla voidaan toimia yhdessä Exoven kanssa integraation toteuttajan roolissa. 

Miten esimerkiksi RockOnin tuotetiedon hallinta liittyy verkkosivustoon/verkkopalveluun?

Tuotetiedon hallinta liittyy esimerkiksi verkkokauppaan hyvin vahvasti ja se toimii siihen äärimmäisen hyvin. Verkkokaupan tuoterekisteriä on helppo ylläpitää PIM-järjestelmässä. RockOn PIM:istä on valmiit integraatiot yleisimpiin verkkokauppa-alustoihin. Jos mietitään täysin näkyvyys aspektin kautta missä yritys haluaisi esimerkiksi esitellä heidän tuotteitaan verkkosivustoilla, pystytään myös tuomaan niiden data esille yksinkertaisesti tuotetiedonhallinta järjestelmästä. Tämän tyyppisiä projekteja, johon ei liity verkkokaupasta tuotteiden ostaminen, olemme myös tehneet aikaisemmin ja tullaan tekemään varmasti enemmissä määrin. 

Uusimmat blogimme