Exove osana isompaa – Mikä Gredi?

Exoven yhdistyminen osaksi PunaMusta Media -konsernia keväällä 2023, toi mukanaan lukuisia uusia mahdollisuuksia yritysperheen asiakkaille mm. laajentuneen tarjonnan myötä. Koko konsernin voimin pystymme nyt palvelemaan asiakkaita ainutlaatuisella tavalla, yhdistämällä verkkopalvelu- ja ohjelmisto-osaamisen, analytiikan, tuotetiedon ja perinteiset näkyvyys ratkaisut vastataksemme kaikkiin brändin näkyvyys tarpeisiin. Tässä blogi sarjassa paneudumme konserniin kuuluvien yritysten asiantuntemukseen, esittelemme heidän palveluitaan ja käymme läpi miten voimme yhdessä tuoda lisäarvoa asiakkaillemme. Ensimmäisenä vuorossa Gredi Oy!

Kuka olet, mistä yrityksestä tulet ja mikä on roolisi?

Risto Pasanen, Gredin operatiivinen johtaja. Helsingin ja Lahden toimipisteet vastuullani. Ennen PunaMusta yrityskauppaa toimin Gredin toimitusjohtajana. 

Mitä palveluita Gredi tarjoaa?

Gredi tarjoaa brändin ja digitaalisen aineistonhallinnan palveluita, suurille ja keskisuurille organisaatioille, brändinomistajille ja julkishallinnon tahoille. Tärkeänä osana on integraatiot, automaatiot ja digitaalisen omaisuuden arvon kasvattaminen. Käytännössä digitaalinen omaisuus liittyy useimmin brändiin, markkinointiin, viestintään tai se voi olla asiakkaiden media teollisuuden yhtiön tuotannollista dataa, mitä me myös hallinnoidaan meidän softilla älykkäästi. Ajatuksena on että a) säästyy aikaa ja b) brändi tulee hallittua c) päivä on mukavampi ja tehdään automaattisemmin ja integroidummin asioita. 

Gredin palveluihin kuuluu myös verkkopalvelut laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi, teemme analytiikan puolella asioita niin että saadaan analytiikkaa ja raportointia fiksummalla tavalla asiakkaille näkyville ja tuottamaan täten lisäarvoa liiketoiminnan kehityksessä.  

Mitä asiakkaita teillä on? Mikä asiakaskuntaa yhdistää?

Asiakkaamme ovat suuria tai keskisuuria brändinomistajia tai julkishallinnon tahoja, esimerkiksi. oppilaitokset, kunnat ja kaupungit. Asiakkaitamme yhdistää paitsi brändin- ja aineistonhallinnan tarpeet, myös kotimaalähtöisyys.

Onko havaittavissa toistuvia haasteita joihin teidän palveluilla tarjotaan ratkaisuja?

Meidän palveluiden avulla poistuu mm. kysymykset “missä tämä aineisto on?”, “mihin tätä voi käyttää?”, “onko minulla käyttöoikeudet?” ja “onko tämä viimeisin versio tästä aineistosta?”. Meidän työkaluilla saadaan tarvittava data nopeammin tarvittavaan paikkaan, eikä pelkästään niin että siirretään paikasta A paikkaan B, vaan voidaan myös matkan aikana tehdä tarvittavia muutoksia. Brändi-ilmettä ja brändi viestiä voidaan esimerkiksi muokata eri kanaviin niin sanotusti lennossa ja automaatioita hyödyntäen, unohtamatta brändi ohjeistusta ja vaatimuksia. 

Minkälaista hyötyä olette pystyneet tuottamaan asiakkaille? Onko sinulla esittää  jotain dataa?

Me tuotamme Gredillä paljon arvoa ja arvoista syntyy hyötyjä. Hyödyt kulminoituu aina kahteen asiaan, säästöön ja tuottoon. Säästö on tyypillisesti ajansäästöä ja tuotto parempaa kassavirtaa tai laadukkampaa sekä hallitumpaa brändiä. Tuotto voi useasti olla muutakin kuin rahallista tuottoa.  Voidaan tuottaa mukavampaa päivää, tuottaa ajansäästöä (joka on myös mitattavissa euroissa) ja tuottaa saavutettavuuden osalta parempaa palvelua. 

Meidän slogan ‘saat enemmän aikaa ja saat enemmän aikaan’ sopiikin hyvin tähän, eli voit tuottaa tehokkaammin enemmän. Tästä hyvä esimerkki on meidän asiakas HalpaHalli, joka Gredin julkaisuautomaation avulla on saanut aikaan 50% työajan säästöä. 

Minkälaisia asiakas onnistumisia teillä on ollut? Haluaisitko nostaa jonkun esimerkin?

Kehitettiin JCDecauxille  kokonaisuus ulkomainonta materiaalin toimitukseen liittyen. Kyseisessä projektissa ei ratkaistu ainoastaan asiakkaan haastetta, vaan ratkaistiin myös JCDecauxin asiakkaan ongelma. Palveluna on Gredi ContentHub johon kehitettiin asiakaskohtaiset käyttöliittymät niin että kun he lähettävät dataa eteenpäin, sieltä tulee data oikeanlaisena ja oikeassa muodossa. Järjestelmä on lisäksi integroitu meillä eteenpäin siten että PunaMusta Coloro, joka tuottaa JCDeauxille ulkomainontaan fyysistä materiaalia, käyttää samaa järjestelmää. 

Miten Gredin palvelut voivat täydentää Exoven tarjoomaa ja antaa lisäarvoa Exoven nykyisille ja tuleville asiakkaille?

Samalla tavalla kuin kuka tahansa asiakkaistamme 😉 Jaamme Exoven kanssa samat arvot, saman kohderyhmän ja pystymme yhdessä jatkossa tarjoamaan resursseja ja osaamista täysin eri tavalla kuin ennen. Meillä yhdistyy yritykset joissa on todellista älykästä osaamista, laajasti digitaalisten ratkaisujen ympärillä konsernin laajaa tarjontaa unohtamatta. Näin voimme tuoda huomattavasti enemmän arvoa ja toteuttaa paljon tehokkaammin asiakkaalle laajempia kokonaisuuksia yhteisellä osaamisella. Voimavaroja on paljon enemmän ja laajempi tarjooma palvelee nyt meidän molempien asiakkaita. 

Miten esim Gredin brändi ja aineistonhallinta liittyy verkkosivustoihin/verkkopalveluihin?

Gredin ContentHubilla voidaan hallita digitaalisessa muodossa olevaa omaisuutta. Asiakkaan ei jatkossa esimerkiksi tarvitse veivata edes takaisin aineistoa verkkosivustolla, sen sijaan sama aineisto joka menee verkkosivustolle (esim brändikuvat) saadaan nyt ContentHubista älykkäästi automaation ja tekoälyn avulla ohjattua myös muihin kanaviin. Kun datanhallinta on keskitettyä, saadaan myös oikea datan ohjattavuus, raportointi ja analytiikka ja asiakas saa mitattavuutta heidän brändi investointiin. 

Uusimmat blogimme