AEL

Uusi verkkopalvelu tuo AEL:n laajan koulutustarjonnan entistä paremmin esille

AEL on vastannut muuttuvan maailman koulutustarpeisiin jo vuodesta 1922. AEL järjestää tuhansia koulutuksia satojen ammattilaisten voimin, ja on johtava alan toimija. AEL:llä on laajin tekniikan alan koulutustarjonta teollisuuden ja teknisten palvelutoimialojen ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille. Laaja koulutustarjonta ja koko ajan kehittyvä asiantuntijaverkosto takaavat yrityksille ja niiden henkilökunnalle ainutlaatuiset puitteet kehittää omaa osaamistaan vastaamaan työelämän muutoksen haasteisiin. AEL kouluttaa pitämään yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Verkkosivu uudistus

Asiakaslähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys uudistuksen keskiössä

Kehitystyössä huomioitiin selkeys ja helppokäyttöisyys sekä sivuston vierailijoille, että sen ylläpitäjille. Lopputuloksen visuaalisesti miellyttävä, käyttäjäystävällinen sekä ennen kaikkea saavutettava verkkosivusto.

Tavoitteena asiakaslähtöisyys

AEL halusi uudistaa verkkosivunsa vastaamaan paremmin liiketoimintansa tavoitteita, kasvattaakseen myyntiä ja ilmentämään paremmin uutta brändiä. Tavoitteena oli myös saada sivut asiakaslähtöisemmiksi. Koulutustarjonnan tulisi olla hyvin esillä ja löydettävissä, hakutoiminnallisuus keskiössä, ja koko sivustosta haluttiin nopea, varmatoiminen ja nykyaikainen. Lisäksi AEL etsi kumppanuussuhdetta, jossa palvelua kehitettäisiin yhdessä eteenpäin jatkuvan kehityksen mallilla.

Exove valikoitui AEL:n kumppaniksi kilpailutuksen kautta, sillä Exovella oli tarjota heti koko tiimi suunnittelusta alkaen ja myöskin se ajatus kumppanuudesta, jota AEL oli hakemassa.

Sanna Taavila, Markkinointipäällikkö AEL

Katso videolta, miten projekti sujui AEL:n markkinointipäällikön, Sanna Taavilan, ja Exoven projektipäällikön, Pia Perolan, mielestä:

Lopputuloksena moderni ja toimiva palvelu

Uudistus aloitettiin intensiivisellä suunnittelujaksolla, jossa kartoitettiin AEL:n tärkeimpien kohderyhmien toiveita ja tavoitteita. Suunnitteluvaiheessa luotiin sivuston toimiva konsepti, asiakaspolut sekä raikas uusi ulkoasu.

Kehitystyössä huomioitiin selkeys ja helppokäyttöisyys sekä eri komponenttien uudelleenkäytettävyys ja Drupal-teknologian joustavat mahdollisuudet, jotta sivuston käyttö ja päivittäminen olisi helppoa ja sujuvaa myös AEL:n henkilökunnalle. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin saavutettavuus alusta loppuun asti. Projektin lopputuloksena syntyi toiminnallisesti uusi, käyttäjäystävällisempi ja visuaalisuudeltaan modernimpi ael.fi.

Saumattomalla yhteistyöllä voittoon

Projektin onnistumisen kulmakivet olivat saumaton yhteistyö AEL:n projektitiimin ja Exoven kehitystiimin välillä sekä jatkuva, avoin ja säännöllinen kommunikaatio pitkin projektia. AEL:n markkinointipäällikkö Sanna Taavila oli tyytyväinen yhteistyöhön.

Exoven kanssa työskentelyssä oli parasta se, että yhteistyössä yhdistyivät niin rautainen ammattilaisuus kuin rentous saumattomasti. Läpi koko projektin olimme koko ajan tietoisia siitä, missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tiimi piti meitä ajan tasalla erinomaisesti.

Sanna Taavila, AEL

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme