Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus (Taike): Sivuston ilme, rakenne ja toiminnallisuus kokivat merkittävän muodonmuutoksen sivustouudistuksen myötä 

Aloitimme Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kanssa yhteisen matkamme vuoden 2022 alussa. Tavoitteenamme oli modernisoida heidän vanha verkkosivustonsa, parantaa saavutettavuutta, tehdä Taiken brändistä näkyvämpi ja tunnistaa sekä ratkaista digiturhautumisen haasteita. Sisällönhallintajärjestelmäksi valitsimme Drupalin, sillä järjestelmä tuki näitä yhteisiä tavoitteita. 

Verkkosivustouudistus

Sivusto koki merkittävän muodonmuutoksen sivustouudistuksen myötä

Taiken asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä niin sisältöihin, rakenteeseen, kieleen, visuaalisuuteen kuin palvelun tuttuuden ja uudistumisen suhteeseen. Verkkokyselyn vastaajista 73 % piti sivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Noin 70 % sivuston suurimmasta käyttäjäryhmästä eli apurahan saajista tai hakijoista, löysi haluamansa apurahatiedon erittäin helposti tai helposti.

Uudet visuaaliset elementit olivat tärkeässä roolissa verkkosivuston uudistuksessa

Yhteistyö käynnistyi Exove Design Oy:n fasilitoimilla työpajoilla, joissa käsiteltiin kohderyhmiä sekä asiakastarpeita. Näiden pohjalta luotiin uudelle sivustolle sisältörakenne ja sivupohjat. Exove Design vastasi projektissa suunnittelusta ja palvelumuotoilusta.

Lisäksi tarkastelimme, miten uudella sivustolla voitaisiin paremmin tukea käyttäjien tarpeita ja asiakaspolkuja. Visuaaliseen ilmeeseen keskittyneen työpajan avulla projektin lopputuloksena oli merkittävä muodonmuutos sivuston visuaaliseen ulkoasuun. Exoven tekniset asiantuntijat antoivat merkittävän panoksensa jakamalla näkemyksiään erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Exove Design validoi myös sivuston uudistuneiden elementtien käytettävyyttä ja ilmeuudistuksen toimivuutta luomalla sivustosta prototyypin, jota testattiin aidoilla käyttäjillä. Näin varmistuimme siitä, että sivustouudistuksen myötä tuemme käyttäjiä löytämään oikeaan paikkaan ja inspiroimme heitä tutustumaan Taikeen lisää. 

Uusia työtapoja käyttöön toteutusvaiheessa

Toteutus käynnistyi jo suunnitteluvaiheen aikana, mutta pääsi täyteen vauhtiin suunnitteluvaiheen loppupuolella. Rakensimme käyttöliittymää käyttäen UI patterns -toteutustapaa,  joka mahdollistaa  itsenäisten, sisäkkäisten ja uudelleen käytettävien komponenttien rakentamisen. Tämä työskentelytapa oli antoisa  oppimiskokemus koko tiimille. 

Käytimme koko projektin ajan, aina suunnittelusta lopulliseen toteutukseen, Exovella datamalliksi kutsuttua kokoelmadokumenttia koko projektitiimin ja asiakkaan yhteisenä työkaluna. Datamalli auttaa suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa hahmottamaan koko projektin rakenteen, aina sisältötyypeistä tai toiminnallisuuksista yksittäiseen elementtiin tai kenttään ja niiden välisiin riippuvuuksiin.

Raikas, moderni ja saavutettava verkkosivusto

Taiken sivuston uudistus valmistui aikataulussa ja uusi sivusto julkaistiin marraskuussa 2022. Uudistettu verkkosivusto tukee Taiken brändiä, on visuaalisesti raikas ja moderni sekä myös saavutettava ja helposti ylläpidettävä. Yhteistyö Taiken kanssa oli sekä innostavaa että hauskaa. Jatkossa keskitymme jatkuvaan kehittämiseen varmistaaksemme, että uusi verkkosivusto palvelee niin käyttäjiään kuin Taike-tiiminkin muuttuvia tarpeita.

Jatkuva käyttäjäpalautteen kerääminen varmistaa jatkuvuuden

Uudistuksen jälkeen Taike on saanut positiivista palautetta verkkosivuston käyttäjiltä. Käyttäjät ovat muun muassa kertoneet visuaalisten elementtien olevan raikkaita ja moderneja. Sisällön kerrotaan myös olevan helpommin löydettävissä ja aiheiden sekä sisältöalueiden selkeämmin navigoitavissa. 

Maaliskuussa  2023 toteutettiin verkkokysely, johon vastasi 407 henkilöä. Kyselyn tulokset vahvistivat sivustosta jo saatua positiivista palautetta.  Taiken asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä niin sisältöihin, rakenteeseen, kieleen, visuaalisuuteen kuin palvelun tuttuuden ja uudistumisen suhteeseen.  73 % vastaajista piti sivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Noin 70 % sivuston suurimmasta käyttäjäryhmästä eli apurahan saajista tai hakijoista, löysi haluamansa apurahatiedon erittäin helposti tai helposti.

Verkkokyselyä täydennettiin maalis-huhtikuussa 2023 vielä asiakashaastatteluilla. Näiden kyselyiden ja haastatteluiden tulokset sekä säännöllisesti seurattava analytiikka toimivat verkkopalvelun jatkokehityksen perustana.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Taike edistää myös kulttuuria siltä osin kuin se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä. 

Kaipaatko apua verkkosivustoon liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää! 😎

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme