Motiva

Motiva: Kriteeripankki kestävien hankintojen tueksi

Motiva kilpailutti Kriteeripankki-sivuston palvelutarjoajan syksyllä 2022 ja iloksemme Exove valikoitui kumppaniksi tähän projektiin. Projekti lähti käyntiin helmikuussa 2023 ja tavoitteena oli kehittää kestävien hankintojen tietoalusta, Kriteeripankki. Tämä alusta toimii työkaluna julkishallinnolle ja palvelee erityisesti kestävien julkisten hankintojen tekemistä.

Yhteistyön tavoitteena oli luoda selkeä, helppokäyttöinen ja moderni tiedonhakutyökalu tukemaan vastuullisempia hankintoja ja aktivoimaan vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Kestävien hankintojen tietoalusta

Monipuoliset hyödyt Headless-arkkitehtuurin kautta

Tavoitteena oli luoda selkeä, helppokäyttöinen ja moderni tiedonhakutyökalu tukemaan vastuullisempia hankintoja ja aktivoimaan vastuullisuuskriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Sivusto toteutettiin headless-ratkaisuna ja sen arkkitehtuuri poikkeaa perinteisestä Drupal-pohjaisesta toteutuksesta.

Kestävällä suunnittelulla käyntiin

Yhteistyö käynnistyi Exove Designin fasilitoimilla työpajoilla. Yhteistyössä Motivan projektitiimin kanssa työskentelimme tiiviisti hyödyntäen työpajoja, joissa suunniteltiin uuden Kriteeripankin rakenne ja ulkoasu. Motivan strategisten tavoitteiden pohjalta verkkopalvelu suunniteltiin ja toteutettiin noudattaen kestävän verkkosuunnittelun periaatteita. 

Kriteeripankki.fi-palvelun käyttökokemus muistuttaa tuttua verkkokauppojen käyttötapaa. Käyttäjät voivat hakea ja selata kriteerivalikoimaa eri kategorioiden avulla ja tehdä tarvittavia rajauksia kriteerien haussa. Tämä helpottaa hankintojen tekemistä ja lyhentää palvelupolkuja merkittävästi, mikä puolestaan vähentää erillisten sivujen latausaikoja ja energiankulutusta.

Sivuston kehittämisessä energiatehokkaampaan suuntaan oli avuksi verkkopalvelun sisältöjen tekstipainotus ja Motivan innostus uusien lähestymistapojen omaksumiseen. Käyttöliittymä on suunniteltu tummalle pohjalle, mikä säästää energiaa tietyillä näyttöpäätteillä ja tekee sivustosta käyttäjäystävällisemmän niille, jotka tarvitsevat saavutettavuutta. 

Sivustolla kiinnitimme myös huomiota harkittuihin visuaalisiin elementteihin, ja lopputuloksena on moderni ja tyylikäs yleisilme. Väripaletti ja fonttikirjasto on rajoitettu vain muutamaan vaihtoehtoon, ja vältimme suurten HD-kuvapinta-alojen ja videoiden käyttöä, mikä parantaa sivuston latausaikoja ja säästää informaation lataamisessa aikaa.

Monipuoliset hyödyt Headless-arkkitehtuurin kautta

Sivusto toteutettiin headless-ratkaisuna ja sen arkkitehtuuri poikkeaa perinteisestä Drupal-pohjaisesta toteutuksesta. Headless-toteutus tarkoittaa sitä, että selainpuolen käyttöliittymä (frontend) ja palvelinpuolen (backend) toiminnallisuus erotetaan toisistaan toimimaan itsenäisinä osinaan. Kommunikaatio näiden kahden osan välillä tapahtuu ohjelmointirajapinnan (API) välityksellä. 

Kriteeripankin tapauksessa frontend toteutettiin Next.jsn avulla joka hyödyntää uusimpia web-teknologioita kuten React, Typescript ja Tailwind. Backend taas toteutettiin Drupalilla, jossa vahvuuksina on mm. tehokkaat työkalut sisällön luokitteluun ja ylläpitoon. 

Headless-arkkitehtuurin kautta saatuja hyötyjä projektissa oli monia: 

Paremmat eväät jatkokehitykseen, kun esim. käyttöliittymää ja sen teknologioita voidaan päivittää itsenäisesti ja kevyesti.

Parempi tietoturva, kun pääsy tietokantaan voidaan sulkea kokonaan selainpään tavallisilta käyttäjiltä.

Next.js tarjoaa parhaan hakukonenäkyvyyden.

Paras mahdollinen suorituskyky. Next.js generoi käyttäjälle näytettävät sivut staattisessa muodossa, täten sivun lataukseen vaadittava prosessi on mahdollisimman kevyt.

Palvelu voidaan integroida API:n välityksellä kolmansien osapuolten palveluihin kuten Motivan jatkokehityssuunnitelmissa on linjattu. Samoin Kriteeripankkiin voidaan tuoda helposti sisältöä palvelun ulkopuolelta.

Olimme erityisen tyytyväisiä Kriteeripankin helppoon käytettävyyteen, tyylikkääseen visuaaliseen ilmeeseen ja vihreän koodauksen periaatteiden huomiointiin toteutuksessa, josta Exovella on Suomessa edelläkävijäosaamista

Suvi Salmela, Motiva Oy

Vihreät toimintatavat Kriteeripankin toteutuksessa

Kriteeripankin toteutuksessa käytettiin  ict-alan vihreitä toimintatapoja, jotka ovat tärkeitä niin Exovelle kuin Motivallekin. Exove on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2022 ja noudattaa vastuullisuusohjelmassaan vihreän koodauksen ja vihreän ICT:n periaatteita. 

Kriteeripankin käyttöliittymä on mm. suunniteltu ja toteutettu tummalle pohjalle, joka kuluttaa tietyillä näyttöpäätteillä vähemmän energiaa ja on käyttäjäystävällisempi osalle saavutettavuutta tarvitsevilla käyttäjillä. 

Headless-teknologialla toteutettu sivusto kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa verrattuna monoliittisen järjestelmän päälle rakennettuun sivustoon. Kriteeripankin arkkitehtuurissa yksittäinen sivu rakennetaan vain kerran ja tarjoillaan kaikille käyttäjille, sen sijaan että sivu rakennetaan jokaiselle käyttäjälle erikseen. 

Kriteeripankin palvelinratkaisuksi valikoitui Exoven kumppanin, suomalaisen UpCloudin pilvipohjainen ratkaisu. Valitussa ratkaisussa korostui eritysesti hiilijalanjäljen ja verkkopalveluiden ympäristökuormituksen minimointi.

Miten tästä eteenpäin?

Projekti saatiin päätökseen kesäkuussa 2023 ja julkaistiin käyttäjille lokakuussa 2023. Tulevaisuudessa Kriteeripankkia ja sen käyttöä tullaan laajentamaan. Tällä hetkellä käynnissä on neuvotteluita julkisten hankintapalveluiden kanssa ja tavoitteena on saada ko. palvelut integroitua Kriteeripankin kanssa.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme