LUT-yliopisto

LUT-yliopisto: Uudistuneilla verkkosivuilla huomioidaan asiakaslähtöisyys ja digitaaliset palvelupolut entistä paremmin

Exoven ja LUT-yliopiston kumppanuus alkoi keväällä 2021, kun yliopisto kaipasi apua lut.fi-verkkosivustouudistuksen kanssa. Tavoitteena oli sivusto, jossa koulutus, palvelut, tieteellinen tutkimus ja yliopiston toiminta esitettäisiin myyvästi ja kiinnostavasti. Uudistuksen keskeisimpiä kriteereitä olivat saavutettavuuden huomioiminen ja sivuston selkeys. Toiveena oli, että käyttäjät löytäisivät etsimänsä tiedon helposti. Koulutuksia ja yliopiston palveluita haluttiin pystyä selailemaan ja vertailemaan verkkokauppamaisesti.

Verkkosivustouudistus

Asiakaslähtöisyys ja digitaalisten palvelupolkujen huomioiminen on viety seuraavalle tasolle

Tavoitteena oli sivusto, jossa koulutus, palvelut, tieteellinen tutkimus ja yliopiston toiminta esitettäisiin myyvästi ja kiinnostavasti saavutettavuutta ja sivuston selkeyttä unohtamatta.

Työpajoissa määriteltiin keskeisimmät kohderyhmät ja käyttäjäpolut

Yhteistyö käynnistyi Exove Design Oy:n fasilitoimilla työpajoilla, jotka pitivät sisällään konseptin määrittelyä, kuten ostajapersoonien ja käyttäjäpolkujen tunnistamista. Työpajoihin osallistui yliopiston henkilöstöä ylintä johtoa myöten. Lut.fi:n keskeisiä kohderyhmiä ovat potentiaaliset opiskelijat, yrityspäättäjät, tiedeyhteisö, rahoittajat ja median edustajat. Määriteltyjä kohderyhmiä haluttiin pystyä palvelemaan entistä paremmin. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että yliopiston tarjoamaa tutkimusyhteistyötä tuotiin paremmin esiin yrityselämän edustajille, jotta yhteistyökumppaneiden olisi mahdollista tilata yliopistolta heidän tarpeisiinsa räätälöityjä palveluita.

Puhdas energia, vesi ja ilma sekä kestävä liiketoiminta toistuvat läpi verkkosivun

LUTille oli tärkeää, että yliopiston brändi ja strategia näkyvät läpi uudistuvan sivuston. Ulkoasuun liittyvien valintojen lisäksi tämä tarkoitti, että yliopiston strategiset ydinalueet – puhdas energia, ilma, vesi sekä kestävä liiketoiminta – linkittyisivät kaikkiin sisältöihin.

Työpajojen jälkeen päästiin verkkosivuston uudistusvaiheeseen. Isoin tekninen muutos vanhaan sivustoon verrattuna oli siirtyminen Drupal-sisällönhallintajärjestelmään. Koska Drupal oli jo käytössä LUT-korkeakouluihin kuuluvan LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivustolla, päätettiin sama alusta ottaa käyttöön myös yliopiston uudistuvalle sivustolle. Tutkijoiden tiedot ja julkaisut tuotiin lut.fi-sivustolle teknisen Converis-integraation avulla. Olemassa olleen tutkimustietokannan integroimisessa lut.fi-sivustoon korostui sujuva yhteistyö LUTin tietohallintopalveluiden kanssa, sillä ilman heidän rakentamaansa väliosaa olisi integraation toteutus ollut haastavaa.

Uudistuksen myötä laadukkaan kävijäliikenteen määrä on kasvanut

Uudistettu lut.fi julkaistiin toukokuussa 2022. Sivuston ilme on raikas ja se tuo hyvin esiin LUTin brändiä. Projektipäällikkö Terhi Kuisman mukaan uusi sivusto on saanut paljon kiitosta niin kävijöiltä kuin sisällöntuottajiltakin.

Sisällönsyöttö ja muokkaaminen on nyt paljon helpompaa ja säästämme siinä paljon aikaa. Drupal mahdollistaa monipuolisten sivupohjien rakentamisen ketterästi erilaisten elementtien avulla.

Analytiikka osoittaa, että sivuston kävijämäärä on pysynyt melko tasaisena vanhaan sivustoon verrattuna, mutta laadukkaan kävijäliikenteen määrä on noussut 30 %:sta 60 %:iin ja sivukatseluiden määrä on kasvanut yli 20 %. Lisäksi orgaanisen haun kautta tullut liikenne on kasvanut huomattavasti sivustouudistuksen myötä.

Kuinka matka jatkuu?

LUTin ja Exoven välinen yhteistyö on ollut sujuvaa, ja siitä on välittynyt aito kumppanuus. Yhteinen tekeminen on ollut rentoa, mutta ammattitaitoista. Yhteistyö jatkuu lut.fi-sivuston jatkokehityksen merkeissä ja erillisen jatkuvan oppimisen sivuston konseptoinnissa ja toteutuksessa.

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteet yhdistävä kansainvälinen tiedeyliopisto. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 7 500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. LUT-yliopisto toimii kahdella kampuksella, Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Kaipaatko apua verkkosivustoon liittyvissä asioissa? Ota meihin yhteyttä ?

Lisää asiakastarinoitamme