Kuntatyönantajat

Kuntatyönantajat – asiakaspalvelu uudelle tasolle

Kuntatyönantajat (KT) on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT neuvottelee ja tekee kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ja tukee kuntien työnantajatoimintaa.

Päätavoitteena päivittää Kuntatyönantajien asiakaspalvelun taso uudistetun verkkosivuston avulla

Jotta verkkopalvelu menestyisi nykyajan digitaalisessa maailmassa, palvelun tulee olla hakukoneoptimoitu, responsiivinen ja helppo käyttää sekä sisällön tuottajille että loppukäyttäjille. KT havaitsi, että oli aika parantaa digitaalista kokemusta, joten verkkopalvelun uudistus oli tarpeen.

Ensimmäinen päämäärä oli varmistaa, että KT:n päätuote, virka- ja työehtosopimukset, oli sekä helppo löytää että helppo lukea. Tämän lisäksi tuli kaikki digitaaliset julkaisut sivustolla nostaa samalle korkealle laatutasolle, josta KT:n palvelu tunnetaan.

Exove ryhtyi toimeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä KT:n kanssa, etuinaan mittava kokemus käytettävyys- ja palvelusuunnittelussa sekä saumaton yhteistyö suunnittelutiimien ja teknisten tiimien välillä.

Kuntatyönantaja-lehti on KT:n jäsenille tärkeä tietolähde. KT halusi parantaa lehden digitaalisen version käyttötuntumaa, antaa sille isomman tiedonvälitysroolin verkossa sekä analysoida sen sisältöä tarkemmin ja käyttää analyysin tuloksia hyödyksi, jotta lehti palvelisi lukijoitaan paremmin.

Sivusto uudistus

KT:n digitaalinen asiakaskokemus uudelle tasolle

Sivuston uudistuksen myötä helpotettiin relevantin sisällön löytämistä, hiottiin hakukoneoptimointi, sekä sivuston vastausnopeus huipputasoon paremman asiakaskokemuksen luomiseksi.

Hyviä tuloksia saavutettiin tarkalla suunnittelulla, ketterän ammattilaistiimin osaamisella ja jatkuvalla yhteydenpidolla

Käyttötutkimus paljasti, että loppukäyttäjillä oli vaikeuksia löytää relevanttia tietoa sivuston vanhasta versiosta. Niinpä oli tarpeen järjestää uudelleen hajallaan olevaa tietoa, jotta loppukäyttäjät löytäisivät helpommin sen, mitä olivat hakemassa.

Kuntatyönantaja sivuston näkymä

Projektin aluksi rakennettiin prototyyppi ja rautalankamalli, perustuen siihen, mitä oltiin saatu selville pääasiallisista käyttäjäryhmistä palvelun suunnitteluprosessin rinnalla suoritetussa taustatutkimuksessa. Tutkimuksessa saatuja löydöksiä hyödyntäen pystyimme kehittämään sivuston sellaiseksi, että se takasi sujuvan käyttäjäkokemuksen useille eri käyttäjärooleille. Rinnakkain näiden prosessien kanssa hioimme sivuston vastausnopeuden ja hakukoneoptimoinnin huippulaatuisiksi.

Oikeanlainen projektisuunnittelu, järjestelmälliset toiminnallisuudet ja vaatimukset sekä säännölliset sprint-kokoukset olivat oleellisia työkaluja projektin laajuuden hallinnassa. Kehittämisprosessi oli erityisen ketterää koko projektin ajan, sillä KT:n tiimi ja Exoven kehitystiimi kävivät jatkuvaa dialogia keskenään. Tämän vuoksi hyväksymisprosessista tuli nopea, ja samalla taattiin projektin edistyminen aikataulussa ja budjetin raamien sisällä.

On hämmästyttävää, kuinka sujuvasti saimme valmiiksi halutussa laajuudessa kaksi suhteellisen suurta sivustoa, kt.fi:n ja kuntatyonantajalehti.fi:n. Exoven tiimi tarjosi monia käytännön ratkaisuja haasteisiimme projektin aikana, ja koko tiimi oli erittäin omistautunut tavoitteillemme. Nyt virka- ja työehtosopimuksemme ovat esillä tavalla, jonka ne ansaitsevat, ja palvelu kokonaisuutena tarjoaa oikeaa tietoa oikeassa kontekstissa. Sen lisäksi sivusto myös näyttää hyvältä!”

Marjaana Mattila, Kuntatyönantajien projektitiimin tuoteomistaja

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme