Eläkeliitto

Eläkeliitto – Tavoitteena rohkea uudistus

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkejärjestö. Se valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa eläkeläisille ja ikäihmisille monipuolista tekemistä, koulutusta, matkoja ja tapahtumia.

Eläkeliitto pyrkii viestinnällään avoimeen keskusteluun sekä tekemään näkyväksi liiton monipuolisen toiminnan, kuten paikallis- ja ystävätoiminnan sekä sen tarjoamat kurssit ja koulutukset.

Tärkeä osa Eläkeliiton ulospäin näkyvää viestintää on verkkosivusto, jota Eläkeliitto halusi uudistaa rohkeasti.

Uudistuksen tärkeitä tavoitteita olivat:

1

Hyvä käyttökokemus

2

Kohderyhmille suunnatut sisällöt ja palvelut

3

Potentiaalisten uusien jäsenien tunnistaminen ja aktivointi

4

Piirien ja paikallisyhdistysten omat sivut

5

Saavutettavuus

Sivustouudistus

Käytön helppous lähtökohtana

Multisite ratkaisu mahdollisti sivuston helpon päivityksen ja sisällön luomisen. Lisäksi uudistuksessa huomioitiin hyvin eritasoiset sisällöntuottajat näyttämällä vain käyttäjäryhmälle oleelliset tiedot.

Tarpeiden kartoitus työpajatyöskentelyn avulla

Exove lähti etsimään ratkaisua Eläkeliiton tavoitteisiin käyttäjälähtöisellä suunnittelulla, jossa palvelun kohderyhmät haastateltiin todellisten tarpeiden ymmärtämiseksi. Löydettyjen tarpeiden ympärillä tehtiin tiivistä työpajatyöskentelyä Eläkeliiton organisaation eri tahojen tahojen kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Ratkaisut validoitiin käyttäjätestauksella ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Kaikki tieto helposti yhdestä paikasta

Keskeisimpiä toiminnallisia tavoitteita oli luoda Eläkeliiton piireille ja yhdistyksille omat sivustot samaan järjestelmään. Myös Eläkeliiton lomakeskukselle, Lehmirannalle, luotiin oma sivusto erillisellä ulkoasulla. Ratkaisuna on niin kutsuttu multi-site- ja multi-domain-järjestelmä.

Uuden palvelun piti olla samalla raikas ja moderni mutta silti saavutettava. Suunnittelussa kohderyhmä otettiin huomioon tavallista suuremmilla elementeillä, selkeillä kontrastisuhteilla ja yhtenäisillä sivupohjilla.

Sisällön löydettävyys ja ristiinlinkittämiseen kiinnitettiin huomiota tarjoamalla erityyppisiä nostoelementtejä ja koontisivuja. Automaattisilla aihenostoilla helpotetaan ylläpitäjän työtä. Multi-site-ratkaisun avulla kaikki sisältö on käytettävissä kaikilla eri sivustoilla joten Eläkeliiton on mahdollista tiedottaa tärkeistä asioista myös piirien ja yhdistysten sekä Lehmirannan sivustolla.

Suuri kokonaisuus käyttöön asteittain

Jo projektin alussa oli tiedossa, että lukuisten piirien ja yhdistysten sisällön päivittäminen uuteen järjestelmään tulee viemään huomattavasti aikaa. Tästä syystä julkaisuja päätettiin porrastaa jolloin Eläkeliiton ja Lehmirannan sivustot julkaistiin kesäkuussa ja loput lokakuussa 2018. Exove koulutti ja avusti Eläkeliiton pääkäyttäjiä uuden järjestelmän käyttöön mutta Eläkeliitto vastasi itse piiri- ja yhdistystason käyttäjien kouluttamisesta, joka toteutettiin lähikoulutusten lisäksi verkkokurssin avulla.

Yksinkertaisuudella helppoutta sisällönhallintaan

Projektin suurimmaksi haasteeksi osoittautui sisällönhallinnan helppouden tuominen riittävälle tasolle palvelun kohderyhmää ajatellen, ja tätä pohdittiin tiiviisti projektin aikana. Piirien ja yhdistysten sivustojen ylläpitäjät koostuvat Eläkeliiton jäsenistä joilla monella on vähänlaisesti kokemusta tekniikasta ja julkaisujärjestelmistä.

Exoven ratkaisu tähän oli hallintapaneelin toimintojen ja näkymien rajaaminen useaan eri käyttäjätasoon. Tällä tavalla vain keskeisimmät toiminnallisuudet ja ylläpitäjälle ajankohtaiset sisällöt näkyvät kullekin käyttäjälle. Siivoamalla turhat toiminnot ja kentät hallintapaneelista vähennetään virheiden mahdollisuutta. Kun sisällön päivittäminen on helppoa se kannustaa tekemään sisältöä usein ja pitämään uudet sivut ajan tasalla.

Näyttävä lopputulos

Projektin tavoitteet saavutettiin ja sivustouudistus oli rohkea ja näyttävä. Yllätyksiltä ei vältytty, mutta jatkuva yhteistyö ja sujuva kommunikaatio läpi projektin johtivat loppukäyttäjien tarpeita hyvin palvelevaan tulokseen.

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme