Kiinteistövälitysalan keskusliitto

Big datan analytiikkatyökalu tehosti Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) tutkimusta ja tiedottamista

KVKL eli Kiinteistönvälitysalan keskusliitto hyödynsi big dataa ottamalla toteuttamalla analytiikkatyökalun yhdessä Exoven kanssa. KVKL kerää dataa kiinteistönvälittäjien ja kiinteistöyhtiöiden tekemistä kaupoista Exoven kehittämään ja ylläpitämään hintaseurantapalveluun. KVKL:n tavoitteena on hyödyntää dataa mahdollisimman tehokkaasti. Datan perusteella KVKL esimerkiksi julkaisee kuukausittain lehdistötiedotteen alan ja hintojen kehityksestä. Lisäksi KVKL haluaa palvella mediaa antamalla asiantuntevaa ja ajantasaista tietoa.

Data ja analytiikka

Datan analysointi nopeasti ja helposti

Palvelun avulla datan hyödyntämisestä tuli helpompaa ja ennen kaikkea nopeampaa, joka oli avitti paitsi raportointia myös medialle tiedottamista.

Data helposti käytettävissä raportointiin

KVKL teetti indeksimallin käytettyjen asuntojen hintakehityksestä, ja Exove toteutti sen hintaseurantapalvelun yhteyteen. Malli tuottaa lukuja kuukausitasolla, ja KVKL otti sen välittömästi käyttöön kuukausittaisissa tiedotteissaan. Asiantuntemuksella laadittu malli, KVKL:n kokemus kiinteistönvälitysalasta ja palveluun hyvin integroitu toteutus toimivat erinomaisesti pitkäaikaisessa raportoinnissa, jossa kerrotaan samoista avainluvuista kerrasta toiseen.

Datan visualistointi nopeasti big data -analytiikkatyökalun avulla

Mediassa käsitellään usein asumiseen liittyviä asioita, ja toimittajat tarvitsevat välillä hyvinkin erityisiä tietoja työssään. Tiedon kaivaminen käsin tietokannasta on hyvin työlästä, joten KVKL:llä oli tarve saada monipuolinen työkalu, jolla dataa voi käsitellä nopeasti. Tehtävään valikoitui avoimen lähdekoodin datan visualisointityökalu Kibana, joka käyttää ElasticSearchiä tietovarastonaan. Tiedonhaku on nopeaa ja sen saa visualisoitua. Median palvelimisen lisäksi Kibana on osoittanut tehokkuttensä esimerkiksi datan laadun tarkkailussa.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL on kiin­teis­tön­vä­li­tys­alan valta­kunnal­linen etu- ja katto­järjestö Suomessa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. KVKL tuottaa kiinteistönvälitysalan tutkimustuloksia, kannanottoja ja tiedotteita.

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme