Skip to content Get in touch

Contact form

Exove_lukukettu_Oodi

Exove kehittää lasten palveluita Oodille – virtuaalinen lukukaveri auttaa lukemaan oppimisessa

Exove toteuttaa lapsille suunnatun lukukaveri-palvelun keskustakirjasto Oodille osana kirjaston kanssa solmittua innnovaatiokumppanuutta.

Exove kehittää lasten palveluita yhdessä keskustakirjasto Oodin kanssa. Digitaalinen lukukaveri-palvelu toteutetaan hyödyntäen avoimen lähdekoodin työkaluja, ja lapset ovat suunnittelussa ja testaamisessa mukana. Lukukaverin tavoitteena on kannustaa lapsia lukemaan ääneen ja edistää lukemaan oppimista: se kuuntelee ja reagoi lapsen lukemiseen.

Keskustakirjastoa rakennetaan vauhdilla, ja tavoitteena on ottaa myös lukukaveri käyttöön heti kirjaston avauduttua. Keskustakirjastosta suunnitellaan aivan uudenlaista kohtaamispaikkaa monenlaisine palveluineen. Lasten palveluita kehitetään osana innovaatiohanketta, jonka tarkoituksena on luoda Oodiin ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Myös digitaalinen lukukaveri-palvelu on Euroopassa ainoa laatuaan.

Exoven toteuttamasta taustatutkimuksesta selvisi, että vanhemmat näkevät kirjaston roolin tärkeänä osana lasten lukemiseen oppimista. Joissakin kirjastoissa on jo ollut käytössä lukukoiria, joille lapset voivat lukea ääneen. Lukemaan opettelu vaatii kuitenkin toistoa, eivätkä lukukoirat jaksa kovin montaa tuntia kerrallaan kirjastossa. Sen sijaan digitaalinen lukukaveri ei väsy, vaan jaksaa antaa jakamattoman huomionsa lapsille.

Exoven kehittäjätiimin mukaan täysin uusien ja ainutlaatuisten palveluiden kehittämisessä täytyy huomioida valtava määrä asioita. On tärkeää ottaa loppukäyttäjät eli lapset mukaan heti alusta lähtien. Lapset ovat olleet innoissaan palvelusta, ja heiltä on saatu arvokkaita kommentteja palvelun kehittämiseen, esimerkiksi siihen, miltä lukukaverin pitäisi näyttää. Toisaalta palvelua tehdään uudenlaisilla teknologioilla, mikä tuo oman mielenkiintonsa projektiin. Oodin avaamisen yhteydessä nähtävä lukukaveri on ensimmäinen versio palvelusta, ja sen kehittämiseksi on jo tehty suunnitelmia yhdessä Oodin kanssa.

Innovaatiokumppanuudesta vastaa Helsingin kaupungin projektipäällikkö Romeo Pulli. ”Helsingin kaupungin tavoitteena on yhdessä Exoven kanssa kehittää ratkaisu, joka on inspiroiva ja vuorovaikutteinen. Ratkaisun on tarkoitus houkutella lapsia lukemaan ääneen ja siten toimia tukena kun lapset opettelevat lukemaan. Ratkaisun toteuttamiseksi Helsingin kaupunki ja Exove ovat solmineet innovaatiokumppanuussopimuksen,” Pulli kertoo.

Lisätietoa:

Kirsi Tenhunen, Marketing Specialist, Exove Oy, +358 45 856 2662, kirsi@exove.com

Romeo Pulli, Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, +358 40572 3995, romeo.pulli@hel.fi

Other thoughts

More thoughts