Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Team with hands together

Tietosuoja ja GDPR

 • Tietosuoja ja GDPR

  Tietosuoja on olennainen osa jokaisen organisaation toimintaa. Kun toimintatavat, dokumentaatio ja järjestelmät ovat kunnossa, luo se luottamusta sekä asiakkaissa että työntekijöissäkin ja pienentää seuraamusten riskejä.

  Me Exovella autamme varmistamaan, että digitaalisten palveluiden ja taustajärjestelmien tietosuoja on ajan tasalla ja täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kotimaisen lainsäädännön vaatimukset.

  Auditoimme keskeiset järjestelmät sekä niiden ylläpito- ja kehitysprosessit tyypillisten tietosuojaan liittyvien riskien varalta. Järjestämme myös GDPR-koulutuksia eri kohderyhmille sekä tuemme automatisointiin tai aggregointiin liittyvissä haasteissa, esimerkiksi rekisteröidyn oikeuksien täyttämiseen liittyen.

  Olemme kehittäneet kaksi helppoa tapaa parantaa tietosuojaa:

  Järjestelmän tietosuoja-auditoinnissa:

  • Etsitään ongelmia, jotka voivat johtaa viranomaistoimiin tai sanktioihin
  • Tarkastellaan asioita ja toimintatapoja, joiden vuoksi sanktioita on yleisimmin määrätty, esimerkiksi henkilötiedon tahaton vuotaminen sekä ylläpito ja kehityskäytäntöjen haavoittuvuudet.
  • Autetaan kehittämään järjestelmiä ja toimintatapoja turvalliseen suuntaan.

  Yrityksen GDPR check-up:ssa:

  • Varmistetaan tietosuojan jalkautuminen organisaatioon ja kartoitetaan koulutustarve.
  • Päivitetään GDPR Artikla 30 mukainen dokumentaatio ja mahdollisesti myös tietoturvapolitiikka.
  • Mietitään yhdessä kehitys- ja muutostarpeita.

   

 • Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä