Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Digital application

Digitaaliset sovellukset

Digitaaliset sovellukset ovat strateginen osa yrityksesi prosessien modernisoinnissa ja digitalisoinnissa. Tällaisia sovelluksia ovat verkkopalvelut ja -sovellukset, jotka yhdistelevät tietoa, toiminnallisuutta ja nykyaikaisia käyttöliittymiä asiakkaidesi palvelemiseksi – mihin aikaan ja missä paikassa he vain haluavat. Digitaaliset sovellukset voivat täydentää nykyisiä palveluitasi tai ne voivat olla liiketoimintasi pääkanava.

Hyvin suunniteltujen ja toteutettujen digitaalisten sovellusten hyötynä on, että ne parantavat loppukäyttäjän tyytyväisyyttä ja vähentävät asiakaspalvelun kustannuksia. Käytämme suunnitteluajattelun (design thinking) menetelmiä ymmärtääksemme, kuinka sovelluksia tulisi rakentaa, jotta ne toisivat mahdollisimman paljon arvoa loppukäyttäjille ja siten myös yrityksellesi.

Käyttämällä prototyyppejä ja MVP-metodologiaa (minimum viable product) eli pienintä julkaistavaa tuoteversiota, toimitamme digitaaliset sovellukset ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien mukaan, tuoden asiakkaalle arvoa projektin jokaisessa vaiheessa.

Sovellusten ei tulisi olla irrallisia, vaan ne täytyy liittää yrityksen taustajärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin (CRM). Koska meillä on erinomainen tuntemus arkkitehtuureista, järjestelmien suorituskyvystä, integraatioista muihin järjestelmiin sekä tietojen siirtämisestä, sovellusten kytkeminen toisiinsa onnistuu meiltä helposti.

Nopeuttaaksemme kehitystyötämme käytämme avoimen teknologian sovellusalustoja. Lopulliseen teknologian valintaan vaikuttavat projektin luonne, yrityksesi vaatimukset ja palvelun loppukäyttäjien tarpeet.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

  • Haluan yhteydenoton mieluiten

Asiakastarinat

Blogi

Lisää ajatuksiamme