Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Validia care

Validian ainutlaatuisuus näkyy myös digitaalisesti

“Jokainen elämä on arvokas”

Fyysisesti tai henkisesti vammaiset voivat joskus tarvita muiden tukea ja apua saadakseen sellaisen elämän kuin haluavat. Tämän avunannon Validia Asumisen ja Validia Kuntoutuksen henkilökunta asetti tavoitteekseen jo vuosikymmeniä sitten. Nyt oli selvää, että myös verkkopalvelut kaipasivat uudistusta ja uudelleenjärjestelyä, jotta käyttäjien elämää voitaisiin helpottaa myös digitaalisesti.

Kaiken keskiössä ovat palvelun käyttäjät

Yleensä uudistusprojekteissa lähdetään liikkeelle siitä, että rakennetaan sivuston perusta kuntoon. Validian kohdalla tilanne oli kuitenkin toinen, sillä Invalidiliitto – johon sekä Validia Asuminen ja Validia Kuntoutus kuuluvat – oli vastikään uudistanut verkkosivustonsa yhteistyössä Exoven kanssa ja oli halukas antamaan verkkosivuston koodin Validian käyttöön. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki perustoiminnallisuudet saatiin toteutettua kustannustehokkaasti, ja projektissa päästiin keskittymään käyttäjien tarpeisiin ja sisällön esittämiseen.

Koska perustoiminnallisuudet olivat jo hallussa, projektin tavoitteiksi asetettiin

  • helppokäyttöisyys
  • elämyksellisyys
  • myynnillisyys

“Miten varmistamme, että sekä asiakkaat, heidän perheensä että kuntatason päätöksentekijät löytävät juuri heitä koskevan tiedon ja palvelut?”

Asiantuntija, joka pitää huolta

validia_kuntoutus

Projektissa keskityttiin käytettävyyteen ja saavutettavuuteen, jotka auttaisivat projektin tavoitteiden saavuttamista. Siksi oli luontevaa ottaa käyttäjät mukaan heti alusta lähtien. Tämä tarkoitti asiakkaiden, heidän läheistensä, kunnallistason päättäjien ja Validian henkilökunnan osallistamista yhteiskehittelyprosessiin, joka koostui muun muassa henkilöhaastatteluista, työpajoista ja intensiivisistä testauspäivistä, jossa prototyyppiä päästiin kokeilemaan.

Prosessin aikana määrittelimme yhdessä, mikä tekee Validiasta ainutlaatuisen – korkeatasoinen ammattitaito ja huolehtiva ilmapiiri palveluiden tarjoamiselle. Nämä perusarvot otettiin suunnittelun ajureiksi, jotka yhdessä mobiililähtöisen suunnittelun kanssa haastoivat koko projektitiimiä priorisoimaan ja yksinkertaistamaan sekä sisältöä että sivustolle kehitettäviä ominaisuuksia.

Thea Reikko: ”Erityisesti olin iloinen siitä, että otitte huomioon niin moninaisesti molempien yhtiöiden erilaiset toiveet. Samoin varsinkin Paavon ja Nellin ratkaisukeskeinen paneutuminen kiperiin haasteisiin ja niiden ratkaiseminen teki vaikutuksen.”

Saavutettavuus, navigoinnin helppous ja yksinkertaiset toiminnallisuudet

Sivusto rakennettiin yhteiskehittelystä saatujen tulosten pohjalta, ja se perustuu siten täysin käyttäjien tarpeisiin ottaen samanaikaisesti huomioon Validian liiketoimintatavoitteet. Runsaan ristiinlinkittämisen ja huolella sijoiteltujen nostojen avulla pystyimme pitämään tiedon intuitiivisena ja helposti löydettävänä läpi sivuston. Sivuston rakenne on helppo oppia, sillä lähes kaikki elementit on pidetty yksinkertaisina ja yhtenäisinä – tämä on olennaista käyttäjille, joilla on vammoja. Tarjottujen palveluiden vaikutuksesta ja arvosta kerrotaan huolella luotujen tarinoiden, kuvien ja palvelukuvausten avulla.

Projektissa käytettiin alustana Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmää, kuten Invalidiliitonkin projektissa. Yhteiskehittelyprosessin aikana teknologiavalinnat ja jo kehitetyt ominaisuudet pidettiin mielessä. Tällä tavoin pystyimme hyödyntämään paljon jo olemassaolevia ratkaisuja ja tekemään mahdollisimman pieniä muutoksia esimerkiksi sisältötyyppeihin, SOLR-hakuun ja integraatioihin. Kun tämä tapa otettiin käyttöön heti alussa, pystyimme paitsi toteuttamaan sivustosta saavutettavan WCAG AA-tason mukaisesti ja käyttäjäystävällisen sekä kävijöille että sisällöntuottajille, myös pysymään budjetissa ja aikataulussa. Pystyimme myös toteuttamaan ketterästi ja tehokkaasti huomattavan määrän ominaisuuksia sivustolle.

Thea Reikko: ”OK. Kyllä tämä on niin hieno ja toimiva mobiilissa! Kiitos @NelliHolopainen @PaavoKivisto @HeidiTulensalo @JonathanNyman”

“Tämä oli yksi mieluisimmista projekteista, joissa olen ollut mukana Exove-urani aikana.”

Validia_workshop

Mikä oli tiimimme asiantuntijoiden mielestä mielenkiintoisinta projektissa:

Paavo, Tech Lead:

“Projektin Tech leadinä mielestäni oli teknisesti mielenkiintoista rakentaa Drupal-multisaitti.”

Nelli, Frontend Developer:

“Yhden teeman saaminen toimivaksi kahdella, tai oikeastaan kolmella sivustolla. Koska käytimme Invalidiliiton sivustoa pohjana, meidän ei tarvinnut keksiä pyörää uudestaan, vaan saimme keskittyä parantamaan sivustoa siellä missä se oli tarpeellista. Näin se oli tehokkaampaa meille ja halvempaa asiakkaalle. Oli myös kiva olla osa projektia ensimmäisestä päivästä lähtien, koska opin tuntemaan asiakkaan ja jopa osan loppukäyttäjistä.”

Teemu, Visual Designer:

“Minulle työtavat ja suunnitteluvaiheen intensiteetti olivat mielenkiintoisia. Käytännön työpajat ja käyttäjätestauspäivät, joissa pääsimme oikeasti tutustumaan loppukäyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa olivat kivoja ja antoivat näkemystä toimivaan suunnitteluun.”

Jonathan, Project Manager:

”Se että sain työskennellä samassa projektissa kahden yrityksen kanssa oli mielenkiintoinen haaste ja tasapainottelua meille kaikille. Vaikka sivustoilla oli yhtäläisyyksiä paljon, pienet erot tietysti piti selvittää ja ottaa huomioon. Projektinhallinnaliisesta näkökulmasta tämä oli yksi sujuvimmista projekteista joissa olen ollut, ja tämä kannustaa tekemään asioita yhdessä kumppaneina, osallistaen asiakasta, suunnittelua ja kehitystä alusta lähtien.”

Heidi, Service Designer:

“Sain nähdä oikeasti sen, miten mobiililähtöinen näkökulma auttoi asiakkaitamme paitsi priorisoimaan myös yksinkertaistamaan sisältöä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin.”

Syy siihen, että käyttäjätutkimuksesta, prototyypistä ja lopulta sivustosta saatiin niin paljon irti, oli unelmatiimimme, joka kommunikoi jatkuvasti, ehdotti ratkaisuja ja ratkaisi ongelmia yhdessä. Meille Exovella yksi hienoimmista asioista projektissa oli kuulla tarinoita siitä, miten Validia on auttanut ihmisiä parantumaan tai saamaan merkitystä elämälleen tarvitsemansa avun kautta. On ollut inspiroivaa ja suuri kunnia tehdä työtä näin tärkeän asian eteen.

Anne Otava-Mikkonen: ”Haluamme kiittää koko tiimiä projektista, teidän kanssa on hyvä tehdä töitä! Meillä sivut ovat saaneet kiitosta mm. selkeydestä ja visusta. Hyvä me kaikki”