Fortum

Fortum: Positiivisia tuloksia tehokkaiden sisältöjen avulla

Fortum on viime vuosina panostanut sisällönhallintajärjestelmänsä kehittämiseen, jotta se tukisi mahdollisimman monipuolisesti tehokasta verkkoviestintää. Saadakseen työkalun potentiaalista hyödyn irti, Fortum keskittyy nyt kehittämään organisaation tietotaitoa tehokkaan ja kiinnostavan sisällön luomisessa. Exoven sisältöklinikkamallin ja sisältöasiantuntijoiden avulla organisaation kyvykkyys tarjota asiakkailleen mahdollisimman laadukasta sisältöä kasvaa.

Sisältöklinikat

Positiivisten tuloksien aikaansaaminen tehokkaiden sisältöjen avulla

Sisältöklinikat vauhdittivat Fortum eNextin verkkosivun sisällöntuotannon prosessia. Sisältöjen kehityksen ansiosta ulkopuolisten vierailijoiden määrä kasvoi sivustolla 91 % ja katselukertojen määrä kasvoi 79 % kuuden kuukauden aikana.

Sisältöklinikat – uusia kyvykkyyksiä ja dataohjautuva jatkuvan parantamisen malli

Sisältöklinikat tarjoavat puitteet omien taitojen kehittämiseen ja sisältöjen nopeaan parantamiseen. Konkreettisten tehtävien tekeminen yhdessä sekä verkkoviestinnän ja analytiikan asiantuntijoiden valmennus kehittävät nopeasti osaamista ja auttavat keskittymään olennaiseen. Fortumissa jokaisella liiketoimintayksiköllä on mahdollisuus käyttää klinikoita oman verkkosivusto-osionsa viemisessä uudelle tasolle.

Klinikat ovat työtapaamisia sisällöntuottajille ja verkkosivuston ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tapaamisia fasilitoi viestinnän, käyttäjäkokemuksen ja analytiikan asiantuntijat. Klinikoissa kirkastetaan ensin tavoitteet ja etsitään sitten parhaat tavat hyödyntää käytettävissä olevia teknologioita positiivisten tulosten luomiseksi.

Exovella näemme, että paras tapa oppia rakentamaan hyvin konvertoivia sivustorakenteita ja asiakaspolkuja on käytäntö – tekemällä kokeiluita itse asiantuntijoiden rohkaisemana. Klinikat auttavat mukauttamaan uusia taitoja ja menetelmiä päivittäiseen työhön sekä tulkitsemaan tuloksia. Paras motivaatio muutokseen ja oppimiseen on nähdä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus.

Työ klinikoissa perustuu dataohjautuvaan prosessiin: käyttäjädata ja analytiikka ovat keskeinen osa tapaamisia. Käyttäjien motiivien ymmärtäminen ja kehityskohteiden tunnistaminen ohjaavat ponnistelut sinne missä niillä on eniten merkitystä. 

Käyttäjätiedon sekä analytiikan dashboardit rakennetaan tapaamisten aikana ja ne toimivat jatkuvan kehittämisen tukena.

Nopeaa kehitystä Fortum eNextin verkkosivuston vaikuttavuudessa

Jotta sisältöklinikat saatiin käynnistettyä, klinikkamalli testattiin ja sopeutettiin Fortumin tarpeisiin POC-projektilla (Proof of Concept) vuonna 2019.  Ensimmäinen klinikoihin osallistunut liiketoimintayksikkö oli Fortum eNext, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita lämpövoimalaitoksille. Fortum eNext halusi saada viestinsä alan murrokseen ja tulevaisuuden näkymiin liittyen välittymään tehokkaammin. Tavoitteena oli tuoda palveluiden arvo paremmin esille arvokkaiden liidien määrän kasvattamiseksi sekä sijoittajien vakuuttamiseksi.

Fortum eNextin tiimillä oli visio verkkosivuston sisällöstä, mutta tiimi kaipasi vauhtia muutosten viemisessä käytäntöön. POC-projekti sai osallistujilta erinomaista palautetta: neljä klinikkaa varmistivat, että markkinointitiimi sai kaiken hyödyn irti käytetystä Drupal-sisällönhallintajärjestelmästä sekä Siteimproven ja Googlen analytiikkaratkaisuista. Käytännön taidot työkalujen hyödyntämisessä ja edistymisen arvioinnissa kehittyivät. Toisen asiantuntijan näkökulma käyttäjäpolkujen kehittämiseen oli hyödyllinen tavoitellun vaikutuksen saavuttamiseksi.

Fortum eNextin verkkosivuston sisältöjen tehokkuudessa saavutettiin konkreettisia hyppäyksiä. Muutoksiin kuuluivat uudistettu etusivu ja uusi Tietoa meistä -osio, skaalautuva pohja tuotesivuille, selkeät CTA:t liidien keräämiseksi sekä verkostomainen sisältö sivustolla navigointiin.

Tarkasti määritellyt tavoitteet sisältöjen kehitykselle ja kipukohtien ymmärrys käyttäjäpoluissa auttoivat kohdentamaan työskentelyn tehokkaimmin oikeisiin asioihin.

Mia Tervo, Fortum eNext

Sisällöntuotantojärjestelmän käyttötaidot kehittyivät työskentelyn aikana selvästi ja lisätuki Drupalin käyttöön oli suureksi avuksi

Mia Tervo, Fortum eNext

Näitä tuloksia saavutimme yhdessä:

+91 % enemmän ulkopuolisia vierailijoita kuuden kuukauden aikana

+79 % sivukatseluita kuuden kuukauden aikana

Strategisten tuotealueiden sekä referenssien näkyvyys parani

Kävijöiden vuorovaikutus ja sitoutuminen kasvoi uudella etusivulla

Fortum eNextin onnistuneen POC-projektin jälkeen klinikkamallia laajennettiin muihin liiketoimintayksiköihin keväällä 2020.

Sisältöklinikat tarjoavat puitteet nopealle viestinnän ja markkinoinnin kehitykselle: Fortum eNext saavutti merkittävää kasvua verkkosivustovierailijoiden sekä sivuston katselukertojen määrässä sisältöklinikkajakson aikana sekä niiden jälkeen.

Haluatko kuulla lisää sisältöklinikoista ja kuinka ne voisivat auttaa sinun yritystäsi? Varaa aika tapaamiselle asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä

Fortum on johtava puhtaan energian yritys, joka kehittää ja tarjoaa asiakkaille ratkaisuja sähköön, lämmitykseen, jäähdytykseen sekä resurssitehokkuuden parantamiseen liittyen. Fortum tarjoaa myös palveluja sähköntuotantoteollisuudelle sekä ratkaisuja kuluttajille, jotka auttavat heitä tekemään järkeviä energia­va­lintoja.

Jaa somessa:

Lisää asiakastarinoitamme