Kuinka onnistua verkkosivustoprojektissa?

Verkkosivuston uudistuksen taustalla voi olla monta syytä, kuten brändi-ilmeen päivittäminen, sivuston vanhentuminen tai toiminnallisuuksien puuttuminen. Uudistus voi myös tuoda uutta virtaa yrityksesi verkkonäkyvyyteen jos nykyinen verkkosivusto ei enää vastaa kohderyhmän tarpeita. Onkin tärkeää ymmärtää selkeästi ne tekijät, jotka vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen verkkosivuston kehityksessä tai rakentamisessa. Riippumatta uudistuksen syystä, on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että perusasiat ovat kunnossa saavuttaaksesi onnistuneen sivustouudistuksen ilman digiturhautumista. 

Tavoitteiden määrittely

Kun sivustouudistus alkaa olla ajankohtaista ja mahdollista projektia aletaan miettimään, on tärkeää että tavoitteet ovat alusta asti määritelty. Jokainen verkkosivustoprojekti on ainutlaatuinen ja tavoitteet voivat vaihdella liiketoiminnan tarpeiden perusteella. Aloita miettimällä, miksi uudistus tehdään ja mitä sinä haluat sen tuovan sinulle. Verkkosivuston uudistus on investointi, ja sillä halutaan tuottaa tulosta, jonka takia on tärkeää että tavoitteet on mitattavat, jotta pystytään seuraamaan uudistuksen onnistumista prosessin aikana. Määrittelemällä selkeät ja saavutettavat tavoitteet voit varmistaa, että verkkosivuston uudistus on keskittynyt ja tarkoituksenmukainen ja että se on yhtäpitävä kokonaisliiketoiminnan tavoitteidesi kanssa.  Tavoitteita voi olla useita, mutta kannattaa projektin alussa määritellä mikä on tärkeintä ja mitkä tavoitteet ovat toissijaisia. 

Tunnista kohderyhmäsi

Tavoitteiden lisäksi on hyvä olla selvää kenelle sivustouudistus tehdään. Kuka on kohdeyleisösi ja ketä haluat sivustollasi palvella. Jotta uudistus on onnistunut on tärkeä että ei ainoastaan mietitä omaa organisaatiota, sillä silloin voi sivu helposti olla rajallinen loppukäyttäjää katsoen. Vaikka on tärkeä tuoda esille oman organisaation vahvuudet yms. sisällön löydettävyys on usein tärkeintä loppukäyttäjälle.

Ota selvää omasta kohderyhmästä, kuka sivustoa käyttää ja millaisten kysymysten kautta hän sivustolle tulee. Ymmärrys asiakkaasta ja hänen tarpeistaan auttaa toimivan ja tuloksellisen verkkosivuston kehittämisessä. Mitä paremmin tunnistat potentiaaliset kohderyhmäsi, sitä paremmin pystyt palvelemaan heitä verkossa. Kun kohderyhmä on määritelty, on verkkosivusto helpompi rakentaa käyttäjäystävälliseksi. 

Uudista sisältö projektin kanssa samanaikaisesti 

Tavoitteiden ja kohdeyleisön määrittelyn jälkeen on aika lähteä suunnittelemaan itse sivustoa. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä tietää mitä sivuille on tulossa (joka on hyvä yhdistää tavoitteisiin), mitä sisältöä löytyy ennestään ja mitä sisältöä pitäisi tuottaa. Yleinen sudenkuoppa joka kannattaa välttää on, että rakennetaan ja kehitetään hieno uusi sivusto, johon lisätään vanhan sivuston sisällöt. Tällöin sivustouudistus on ainoastaan puoliksi tehty. Vaikka sivuston takana olisikin toimiva teknologia, sivusto ei ole kunnossa jos sen sisältö ei ole ajan tasalla. Samalla voidaan suunnitella uusiksi sivuston rakenne, kieli ja kuvituksen käyttö. Saavutettavuus on myös tärkeää ottaa huomioon alusta asti. 

Sisällönsyöttöön kannattaa myös varata riittävästi aikaa, sillä se saattaa monessa tapauksessa kestää ajateltua kauemmin. Useimmiten se kuuluu asiakkaan tehtäviin, jolloin se on hyvä ottaa huomioon projektin suunnitteluvaiheessa. Jos näitä asioita ei ole mietitty etukäteen, on sisällöntuottamista helppo lykätä siihen asti, kunnes on jo liian myöhäistä saada sisältöjä valmiiksi ajallaan tai sisällöstä joudutaan tekemään suppeammat kuin alunperin oli suunniteltu. Tällöin kynnys yksinkertaisesti kopioida vanhan sivuston sisältö myös madaltuu ja uudistuksen laatu kärsii. Yksi suurimmista syistä verkkosivuprojektien viivästymisiin liittyvät verkkosivustolle tulevaan sisältöön. 

Kumppani keskeisessä roolissa onnistuneessa verkkosivustoprojektissa 

Verkkosivustoprojektin aikana yksi tärkeimmistä asioista on, että sinulta löytyy hyvä kumppani joka ymmärtää sinun tarpeet, osaa ottaa loppukäyttäjät huomioon, on käytettävyyden ja käyttökokemuksen ammattilainen ja osaa haastaa sinun ideoita.  Sivustoa tekevän yrityksen kannattaa myös sitouttaa oma organisaationsa siihen että uudistus on meneillään jotta kaikki osaa tuottaa parempaa sisältöä sivulle.  

Joustavuus ja palautteen voima

Vaikka hyvä projektisuunnitelma onkin hyvä olla takataskussa, on myös tärkeää olla valmis priorisoimaan ja muuttamaan suunnitelmaa matkan varrella tarpeen tullen. Uudistusprojektit saattavat olla pitkiä projekteja jonka aikana maailma muuttuu. Tämän takia onkin tärkeää pitää mielessä että suuntaa voi muuttaa kesken projektin ja siihen kannattaakin varautua. Ketterä projektimalli ja tiivis vuorovaikutus toimii erityisen hyvin silloin, kun projektin suunnitelma saattaa muuttua matkan varrella. 

Lopuksi on hyvä muistaa, että mitä nopeammin julkaiset sivun, sitä nopeammin saat myös palautetta sivustosta. Jos viimeistä versiota ei ole mahdollista julkaista voi aina järjestää beta julkaisun jolloin käyttäjältä saa palautetta ja sivustoa voidaan kehittää. 

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme