Kuinka helpottaa asiakaspalvelun työtä Freshdeskin monikanavaisen asiakaspalvelutyökalun avulla?

Asiakaspalvelun työ on hektistä ja haastavaa – yhteydenottoja tulee monesta eri kanavasta. Samaan aikaan asiakkaat odottavat erinomaista ja tasalaatuista asiakaspalvelua sekä toivovat nopeaa ratkaisua mielen päällä olevaan ongelmaan tai kysymykseen. Asiakkaan kokonaisvaltaista tilannetta voi olla vaikeaa hahmottaa, kun ei tiedetä mitä keskusteluja asiakkaan kanssa on viimeksi käyty missäkin kanavassa, ja tiedot ovat hajaantuneet useisiin eri järjestelmiin, jotka eivät keskustele keskenään. Mikäli asiakaspalvelu koetaan heikkona tai huonosti toimivana, voi se pahimmassa tapauksessa vahingoittaa yrityksen mainetta.

Freshdesk on monikanavainen (tai paremminkin “omnikanavainen”) asiakaspalvelun työkalu, joka helpottaa asiakaspalvelun työtä ja parantaa asiakkaiden palvelukokemusta tuomalla yhteydenotot sähköpostista, lomakkeista, puhelimesta ja chatista yhteen paikkaan. Helposti toimiva tiketöintijärjestelmä takaa, että asiakaspalvelijan on helppo nähdä asiakkaan palveluhistoria sekä auttaa asiakasta tehokkaammin ja vaivattomammin. Työkalu sopii lähestulkoon kaikille yrityksille verkkokaupasta suureen teollisuusyritykseen.

Mitä hyötyjä Freshdesk-työkalu tarjoaa?

Asiakaskokemus ja sen kehittäminen luovat kestävää kilpailuetua yritykselle. Asiakaskokemus kattaa kaikki asiakkaan ja yrityksen väliset kohtaamiset ja näistä syntyvät tunteet ja reaktiot. Asiakaspalvelu on merkittävä osa asiakkaan saamaa kokemusta yrityksestä. Jotta asiakaspalvelijan työ mahdollistaisi erinomaisen asiakaspalvelun tuottamisen, tulee myös työkalujen olla kunnossa. Miten Freshdeskin monikanavainen asikaspalvelutyökalu voi olla tässä avuksi:

Kaikki viestit kerättynä yhteen paikkaan

Viestejä asiakaspalveluun voi tulla monia kanavia pitkin – chatistä, puhelimella, sosiaalisen median kanavista, sähköpostista tai verkkosivulla olevien lomakkeiden kautta. Freshdesk kokoaa palvelupyynnöt yhteen paikkaan, josta asiakaspalvelun on helppo lähteä auttamaan asiakasta ongelmassaan. Tämä myös varmistaa, että mikään kanava tai yhteydenotto ei jää erheellisesti huomioimatta.

Asiakasymmärrys paranee

Kun asiakkaan data löytyy yhdestä paikasta, auttaa se myös hahmottamaan asiakkaiden ongelmat ja tarpeet paremmin. Analytiikka, erilaisten tukipyyntöjen luokittelu sekä tägäykset ovat oleellinen osa kokonaisuuden hahmottamista. Myös asiakkaan aikaisemmat yhteydenotot eri kanavista kerättynä Freshdeskiin auttavat asiakaspalvelijaa nappaamaan heti kiinni asiakkaan ongelmasta. Tämä ehkäisee myös samojen asioiden uudelleen kysymistä asiakkaalta.

Automaatiot ja proaktiivinen tuki säästävät aikaa

Automaatioiden avulla yhteydenotot saadaan helposti välitettyä oikealle henkilölle esimerkiksi yhteydenottokanavasta tai aiheesta riippuen. Yhteydenottopyyntö saadaan nopeasti välitettyä oikealle henkilölle ja vastausaika asiakkaan kysymykseen lyhenee. Mikäli sama kysymys nousee esille toistuvasti, auttaa proaktiivinen tuki asiakasta löytämään vastaukset kysymyksiin tietopankin artikkelin tai chatbotin kautta itsenäisesti. Automaatioiden sekä proaktiivisen tuen ansiosta asiakaspalvelulla säästyy aikaa myös muihin tehtäviin.

Analytiikka ja raportointi tavoitteiden seurannan tueksi

Freshdeskin analytiikka auttaa hahmottamaan asetettujen tavoitteiden täyttymistä, seuraamaan haluttuja mittareita ja ohjaamaan asiakaspalvelun toimintaa. Omat raportit helpottavat asetettujen mittareiden seurantaa ja tarjoavat kaikille käyttäjille arvokasta tietoa tavoitteiden saavuttamisesta.

Freshdesk on monikanavainen asiakaspalvelutyökalu asiakaspalvelun työn sujuvoittamiseen että asiakaskokemuksen parantamiseen. Työkalu on helppo integroida muihin järjestelmiin, mikä takaa sen ettei asiakaspalvelijan enää tarvitse etsiä tietoa eri paikoista, vaan kaikki tarvittava tieto on käden ulottuvilla, kun asiakasta palvellaan.

Psst. Onko sinulla tarpeita uusille asiakaspalvelun työkaluille? Laita meille viestiä! 🧑‍💻

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme