Drupal Business Survey 2022: avoimen lähdekoodin menestys jatkuu

Helsinki/Utretch, 26.9.2022 — digitaalisten ratkaisujen asiantuntijat Exove ja iO sekä Drupal Association tutkivat avoimen lähdekoodin ohjelmiston ja ekosysteemin tilaa vuosittaisessa Drupal Business Surveyssa. Jo seitsemättä kertaa järjestettyyn kyselyyn vastasi tänä vuonna 63 yritysjohtajaa Euroopasta, Aasiasta ja Amerikasta.

Drupal on nousussa – lähes kaikilla toimialoilla

Tämän vuoden tutkimus osoitti jälleen kerran Drupalin jatkavan suosittuna vaihtoehtona laajalle joukolle toimialoja. Listan kärjessä ovat niin sanonut hyvän elämän alat – toimialat, jotka tekevät ihmisten elämästä helpompaa, miellyttävämpää ja vähemmän kuormittavaa

Tutkituista yrityksistä 66,7 % ilmoitti palvelevansa kolmatta sektoria – hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita voittoa tavoittelemattomia tahoja – ja 63,5 %:lla on asiakkaita koulutusalalla. Julkishallinto sijoittuu kolmen merkittävimmän joukkoon 55,6 % osuudella. Näiden lisäksi kysely osoitti Drupalin kasvavan voimakkaasti lähes kaikilla sektoreilla – erityisesti IT-, pankki- ja vakuutusalalla sekä vähittäiskaupassa.

Kahden pandemiavuoden jälkeen Drupal-yhteisössä on nyt selkeää positiivista nostetta – suurten yleiseurooppalaisten tapahtumien, kuten DrupalConin, Drupaljamin ja Drupal Dev Daysin palatessa takaisin perinteiseen lähikonferenssiformaattiin.

Drupalilla on kestävää vetovoimaa

Tutkimuksessa kävi ilmi, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot – kuten Drupal – ovat edelleen suosittuja, mikä ei tule alaa seuraavalle yllätyksenä. Eräs avoimen lähdekoodin merkittävimmistä eduista verrattuna vastaaviin SaaS-ratkaisuihin on joustavuus ja hinnoittelun hallittavuus. Organisaatiot voivat helposti mukauttaa Drupalin käyttöään muuttuviin olosuhteisiin, esimerkiksi pandemiaan tai energiakriisiin, ja ne voivat käyttää Drupalia ilman suuria lisenssimaksuja.

Tutkimus paljasti myös, että monet organisaatiot käyttävät Drupalia sen maineen, turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi. Eräs tutkimukseen vastannut toimitusjohtaja totesi Drupalin auttaneen heitä “edistämään tarjoamiensa palvelujen laatua ja toimitusvarmuutta”. Myös alustan joustavuutta – joka auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin – arvostetaan suuresti.

Drupal-yhteisön intohimo kehitystyöhön näkyi tutkimuksen tuloksissa

Yksi menestyneen avoimen lähdekoodin projektin tärkeimmistä mittareista on yhteisön tuottaman työpanoksen (contribution) määrä. Tutkimus osoitti selvästi, että Drupal-toimistot ovat tähän panostaneet – yli 95 % kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo osallistuneensa Drupalin kehittämiseen. Yleisimmät panostukset ovat dokumentaation kirjoittaminen ja sovelluskehitys, joita tarjoaa yli 80 % tutkituista yrityksistä. Nämä luvut ovat linjassa tutkimuksen aiempien vuosien tulosten kanssa ja ne osoittavat vahvaa sitoutumista alustan kehittämiseksi ja sen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Lyhyesti Exovesta:

Exove tarjoaa palveluita, joilla on välitön vaikutus liiketoimintaasi yhdistämällä asiakasymmärryksen, datan ja teknologian. Suhtaudumme työhömme intohimolla ja suunnittelemme ratkaisumme aina ihmisiltä ihmisille. Haluamme sinun menestyvän nyt ja tulevaisuudessa.

Lyhyesti iO:sta:

iO on kasvava tiimi asiantuntijoita, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluja viestintään ja digitaaliseen transformaatioon – ajattelemme isosti, toimimme paikallisesti. Strategian, luovan työn ja sisällön, markkinoinnin ja teknologian aloilla iO työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa heidän brändinsä vahvistamiseksi, digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi ja tulevaisuuden kasvun turvaamiseksi.

Lisätiedot
janne.kalliola@exove.com
+358 40 558 1796

Jaa somessa:

Uusimmat blogimme