Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

Tietoturva

Tietoturvalla tukea kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin

 • Yrityksen sisältämä tieto on liiketoiminnan elinehto ja tiedon suojaaminen on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ehdotonta.

  Tietoturva ei kuitenkaan rakennu pelkistä teknisistä ratkaisuista vaan se vaatii onnistuakseen organisaatiokulttuurin tukea ja liiketoiminnan ymmärrystä. Tietoturvan ei kuulu olla toiminnan esteenä vaan sen tulee tukea liiketoiminnan kaikkia osa-alueita.

  Exove tarjoaa kattavasti palveluja tietoturvatoimintojen kehittämiseen, tietoturvakulttuurin jalkauttamiseen ja tietoturvan suunnitteluun. Näin yrityksenne on valmis digitalisaation tuomiin haasteisiin.

   

  Vie yrityksesi tietoturva seuraavalle tasolle ja ota yhteyttä!

Palvelumme

 • Tietoturvan vuosihuolto

  Tietoturvan sanotaan usein olevan jatkuva prosessi eikä vain kertaluonteinen projekti. Tietoturvan vuosihuollolla varmistat, että tämä prosessi kulkee oikeaan suuntaan, tukien yrityksesi liiketoimintaa ja auttaen selviytymään muuttuvassa toimintaympäristössä. Käymme yhdessä yrityksenne henkilöstön kanssa läpi tietoturvan tilaa ja suunnittelemme seuraavan vuoden tavoitteet, joilla varmistetaan yrityksenne tietoturvan selkeät kehitysaskeleet.

 • Tietoturvakulttuurin kehittäminen pelillistämisellä

  Jos yrityksesi henkilöstö toimii jatkuvasti tietoturvattomasti, voi syynä olla syvälle juurtuneet toimintatavat eli kulttuuri. Tietoturvakulttuurin kehittäminen on haastava aihe mille tahansa organisaatiolle, mutta työstä voi tehdä helpompaa oikein motivoimalla. Näitä motivaatioita hyödynnetään tietoturvakulttuurin kehittämisessä pelillistämisen avulla. Lue lisää pelillistämisestä.

 • Tietoturvan ylläpito ja kehittäminen

  Jos omat resurssit eivät riitä tietoturvan jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen, tarjoamme tietoturvaa jatkuvana palveluna organisaatiollenne. Tietoturva-asiantuntijan avulla yrityksenne tietoturvaprosessit jatkavat liiketoimintanne tukemista ja auttaa teitä kohtaamaan digitalisaation haasteet.

 • Tietoturva-auditointi

  Jokaisessa verkkosovelluksessa voi piillä paljon riskejä yrityksen tiedoille ja brändille ja riskit jäävät usein kehittäjiltä huomaamatta. Tietoturva-auditoinnin avulla varmistat, että verkkosovelluksenne on toteutettu parhaita tapoja noudattaen eikä se sisällä haavoittuvuuksia, joita paha-aikeiset tahot voisivat hyödyntää.