Mene sisältöön Ota yhteyttä

Yhteydenotto lomake

avoin_lahdekoodi

Avoin lähdekoodi

Käytämme avoimen lähdekoodin (open source) ohjelmistoja, koska uskomme niiden tarjoavan parhaat ratkaisut asiakkaidemme digitaaliselle liiketoiminnalle. Open source -ohjelmistoista osa näkyy asiakkaille ja heidän loppukäyttäjilleen, osa toimii taustalla tehtävänään parantaa asiakaskokemusta.

Sisällönhallintajärjestelmät (CMS) kuten Drupal ja WordPress ovat hyviä esimerkkejä näkyvistä järjestelmistä, sillä ne tuottavat lopulliset verkkosivut.

Verkkopalvelimiin liittyvät ohjelmistot, kuten Nginx ja välimuistityökalut kuten Varnish ja SOLR, ovat hyviä esimerkkejä näkymättömistä työkaluista, jotka kuitenkin ovat avainasemassa, kun halutaan rakentaa nopeasti reagoivia ja loppukäyttäjälle ystävällisiä verkkosovelluksia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyt

Open source -ohjelmiston valitsemisesta on useita hyötyjä.

Hinta

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ehdoton ja suurin kilpailuetu kaupallisia järjestelmiä vastaan on hinta, sillä itse järjestelmä ei yleensä maksa mitään.

Avoin teknologia

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot eivät ole riippuvaisia julkaisijasta tai lisenssistä, joten niitä voidaan laajentaa ja muokata vapaasti, jotta ne sopisivat paremmin sovellusten vaatimuksiin. Tämän johdosta voimme keskittyä parantamaan olemassa olevia toiminnallisuuksia sen sijaan, että joutuisimme tekemään kaiken alusta asti itse.

Laadukkuus

Avoimen lähdekoodin päälle rakennettuja ohjelmistoja voidaan pitää laadukkaina, turvallisina ja kestävinä. Tämä ei tarkoita, että ne olisivat täysin virheettömiä, mutta useammat silmäparit etsivät niistä virheitä ja useammat ihmiset korjaavat löytyneitä virheitä.